Sosterin kuntayhtymähallituksen vaalista ja tulevista haasteista

Sosterin kuntayhtymän jäsenkunnat. Kuva https://www.sosteri.fi/sosteri/organisaatio/ (haettu 8.11.2021)

Eija Stenberg (sd) kirjoitti sanomalehti Itä-Savoon (8.11.2021) Sosterin kuntayhtymähallituksen puheenjohtajiston vaalista. Vaalista voisi puhua paljonkin, mutta tässä riittänee todeta se, että valinta on nyt kaiken farssin jälkeen laillinen. Edelleen voidaan toki kysyä sen oikeellisuuden perään, koska poliittisten ryhmittymien kesällä -21 tekemää sopimusta ei noudatettu ja tästä kärsi eniten Kansallinen Kokoomus rp.

Olin esittänyt useassa yhteydessä kritiikkiä ja ihmetystä sitä, että edellisen valtuustokauden loppupuolella Sosterin ky-hallitus ei kuunnellut juuri lainkaan suurimman omistaja- ja kuntalaskutuskuntansa eli Savonlinnan kaupungin antamaa omistajaohjausevästystä. Savonlinnan kaupungin kuntalaskutus on arvioitu Sosterin talousarviossa vuodelle 2021 yhteensä 151,5 miljoonaksi euroksi. Kaupunki on omissa päätöksissään vuonna 2020 ja 2021 linjannut, että tähän ostomäärärahaan tulee saada säästöjä aikaiseksi. 

Nyt olen itse siirtynyt näissä asioissa toiselle puolelle neuvottelupöytää. Minun tulee tässä tehtävässä varmistaa, että Sosterin kuntayhtymähallitus ja sen jäsenkunnat kykenevät muodostamaan yhteisen tilannekuvan sosiaali- ja terveyspalveluista sekä niiden rahoittamisesta. Ensimmäinen etappi on realistisen ja riittävän tavoitteellisen talousarvion laadinta vuodelle 2022. Riidatonta on se, että talousarviovalmistelu, joka nojaa nykyiseen talousarvioraamiin 151,5 miljoonaa euroa olisi Savonlinna kaupungin tulevan valtionosuustulokertymän kannalta hankala. Savonlinnasta siirtyy tulevalle hyvinvointialueelle kustannuksia tuloja enemmän ja tästä välyksestä 60% nipistetään pois kaupungin tulevista valtionosuuksista. Tätä yhtälöä parhaillaan yritetään siis ratkoa.  

Uskon, että pääsemme talousarviokäsittelyssä vähintään kohtuulliseen ratkaisuun, jonka jälkeen Sosterin käyttösuunnitelmatasolla työn tulee jatkua. Pelot siitä, että jokin vaiva tai joku henkilö jäisi hoitoa samatta on pöyristyttävän väärä. Sosiaali- ja terveyspalveluita annetaan aina tarpeesta ja tämän arvion aina tekee kyseisen alan ammattihenkilöstö yhdessä potilaan / asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa kanssa.  

Talousarvion rinnalla ja varsinkin sen jälkeen meidän tulee varmistaa sujuva toiminnan aloittaminen Etelä-Savon hyvinvointialueella. Meidän ei tule ajatellakaan jotakin muuta kuin Sosterin järjestämien ja suurelta osin sen tuottamien palvelujen pitämistä edelleen laadukkaina lähipalveluina. Edunvalvonnallinen ykkösasia on luonnollisesti maakunnassa kahden yhteispäivystyssairaalan olemassaolon turvaaminen nyt ja vuoden 2032 jälkeenkin. Pelkästään hyvinvointialueen rahoituksesta annetun lain (617/2021) valuviat oikeuttavat meidät tässä tavoitteessa. Lain 14 §:ssä määritellyissä rahoituksen palvelutarvekertoimien tarvetekijöissä kausiasukkainen aiheuttamaa rasitetta ei ole huomioitu lainkaan.  

Eijan ja kumppaneiden jo pitkään esittämä kritiikki minua kohtaan kumpuaa varmaan siitä, että hyvnvointialuevalmistelussa esittämäni kannat ovat osoittautuneet oikeiksi. Esitin jo vuoden 2020 puolella vakavien neuvotteluiden aloittamista mm. ESSOTE:n ja Mikkelin kaupungin kanssa. Silloinen Sosterin poliittinen johto ei halunnut tällaiseen vapaaehtoiseen valmisteluun lähteä. Tuolloin oli aikaikkuna auki Savonlinnan edut tunnustavalla sopimiselle. Edustin myös varhain sitä kantaa, että lainsäädäntöön on saatavissa kirjauksia Etelä-Savon kimurantin sairaalatilanteen vuoksi. Ei voida saada sanottiin, mutta Eduskunnan hyväksymään ns. voimaanpanolakiin (616/2021, 59§) sellainen jo saatiinkin. Parhaillaan substanssilakina toimivan terveydenhuoltolain (1326/2010) 50§:ään ollaan vastaavaa kirjausta valmistelemassa.  

Nyt, jos koskaan Sosterin kuntayhtymähallitus tarvitsee yhteistyöhön kykenevän puheenjohtajan, jonka tavoitetila on tulevan hyvinvointialueen toiminnan kitkattomassa käynnistämisessä. Tämä varmistetaan tiiviillä yhteistyöllä lakkaavien organisaatioiden ja Etelä-Savon maakunnan kuntien kanssa. Ehkä yksi osoitus tästä oli valintani Etelä-Savon sote-uudistuksen ohjausryhmän varapuheenjohtajaksi 3.11.2021. Minua tähän tehtävään esitti sosiaalidemokraatti. Eija ja kumppanit, neuvotellen hyvä tulee, ei repien. 

Reima Härkönen (kesk.)

Sosterin kuntayhtymähallituksen pj., filosofian maisteri, hallintotieteiden kandidaatti

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *