Puheenvuoro ja muutosesitykset Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 14.9.2020 (63 §) – sotemaakuntaratkaisu

Savonlinnan keskustan valtuustoryhmä edellytti sotemaakunta-asiassa laajaa ja analyyttistä selvitystä. Keskustalle kävi hyvin esitetty ja sittemmin toteutettu laaja kuulemiskierros niiden toimijoiden kanssa, joilla maakuntaratkaisulla tulee olemaan vaikutuksia.

Kuulemisten aikana saimme tietää asioita, jotka eivät vastanneet juurikaan Sosterin kuntalaisille kertomaa. Savonlinnan keskussairaalan tuleva asema eräänlaisena KYS-filiaalina vaihtui ajatuksiin siitä, ettei koko sairaalaa olla valmiita ottamaan Pohjois-Savon tulevaan sotemaakuntaan. Tätä on perusteltu monilla eri perusteilla. Taloudellisesti se edellyttäisi -27M€:n sopeuttamistarvetta nykyisen Pohjois-Savon ja Itä-Savon osalta, vastaava tarve, jos liittyisimme Etelä-Savon sotemaakuntaan olisi n. -3M€. Sopeuttamistarve kasvaa molemmissa vaihtoehdoissa, jos nämä maakunnat ottavat Itä-Savon kunnat omaan sotemaakuntaansa.

Pohjois-Savolaisilla on myös suuri huoli ns. KYS-ervan yhtenäisyydestä, jos Savonlinna saisi erityiskohtelua. Vaikka Mikkeliä ei päästettäisikään toiseen erityisvastuualueeseen, se pystyy ikävästi suuntamaan palveluostojaan ja siten rapauttamaan KYS-ervan toimintaa. Erikoista on se, että Sosterin kuulemisen aikana tätä vaaraa vähäteltiin! Lisäksi Sosterin korkea kulurakenne suhteessa väestömme palvelutarpeeseen huolettaa.

Tässä vaiheessa siis näytti siltä, että keskussairaalamme asema ja laajuus vaatii turvakseen jotakin muuta. Aloitimme vahvan edunvalvontatyön sen suhteen, että sote-lainsäädännössä keskussairaalamme ja mahdollisesti muut, vastaavassa asemassa olevat kirjattaisiin lain tasolla säilytettäviksi sekä toiminnan kannalta hankalaa ns. keskittämisasetusta väljennettäisiin. Tähän edunvalvontatyöhön olisi tarvittu meidän kaikkien voima, mutta sitä ei tullut, vaikka asia oli keskeisin kaupungin edunvalvotatavoitteissa.  

Tämän lakitavoitteen rinnalla ryhdyimme vahvasti tukemaan sitä, että saisimme Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ja Mikkelin kaupungin kanssa aikaiseksi lähentymistä tulevan sotemaakunnan yhteistyö- ja työnjakokysymyksissä. Tämähän olisi ollut osa tätä vaihtoehtojen selvitystyötä. Tilaisuus tähän oli otollinen sen vuoksi, että Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja Mikkelin kaupunki olivat valmiita neuvottelemaan maakunnan hajoamisen pelossa. Mitä sitten tapahtui? Sosteri irtautui neuvotteluista, joihin se oli määrätty kh:n yksimielisellä päätöksellä. Myöhemmin kaupunginhallituksen enemmistö, jostakin kumman syystä lakkautti neuvon pidon.

Tuossa vaiheessa oli jo selvää, että kaupunginhallituksen enemmistö ja arvatenkin myös –valtuuston enemmistö oli jo kantansa valinnut. Nyt se kanta on luettavissa valtuuston esityksessä ja kanta on täysin toinen kuin kaupunginjohtajan esityksessä kaupunginhallitukselle.

Lisäksi KH:n esityksessä ei ole huomioitu sotemaakuntavaihdoksen muita vaikutuksia. Nostan esille ainoastaan koulutusrakenteet. Etelä-Savon maakunnan hajoaminen vaarantaisi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK:n Savonlinnan kampuksen tulevaisuuden ja se voi aiheuttaa ongelmia myös Ammattiopisto SAMIedun toiminnalle EU-rahoitusmahdollisuuksien merkittävästi pienentyessä. Näissä oppilaitoksissa on yhteensä noin 3 000 opiskelijaa mukaan lukien XAMK:n saamat lisäkoulutuspaikat. Koulutuksella ja osaamisella on avainvaikutus alueen elinvoimalle ja kehitykselle.

Tulen tekemään muutosesityksiä sotelakiluonnos-lausuntoon liittyen. Kaupunginhallituksessa päätetty kanta on väärä ja se perustuu ensinnäkin puutteelliseen asian selvittämiseen, neuvottelut olisi pitänyt vetää maaliin saakka ja sen tulos olisi ollut painavin kriteeri suuntapäätöksellemme, nyt tämä haluttiin estää. Lisäksi KH:n pohjaehdotus perustuu virheellisiin ja vääristeltyihin perusteisiin sairaalamme asemasta ja laajuudesta osana Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriä.

Tein muutossitykset sotelakiluonnoslausuntoon liittyen lomakkeen kysymyksiin nro 1, 2, 6, 15, 33, 34, 35, 88 ja 89. Harmittavasti ne eivät menestyneet eli valtuuston enemmistö ei lämmennyt niille.

Nämä muutosesitykset selittyivät sillä, että Savonlinnan kaupunginhallituksen esitykset perustuvat riittämättömään asian selvittämiseen, koska Savonlinnan kaupunginhallitus keskeytti työnjako- ja yhteistyöneuvottelut Mikkelin kaupungin ja Essoten kassa. Lisäksi neuvotteluja ei käyty lainkaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa, koska se ei ole niitä halunnut. Näistä johtuen asiaan liittyviä seikkoja ja selvityksiä ei ole riittävästi tällaisen lausuman antamiseksi.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *