Omistajaohjaus ja sen puute Savonlinnassa suhteessa Sosterin kuntayhtymään

Sosterin kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja on lehtitiedoissa tuonut esille ihmetyksensä siitä, että Savonlinnan kaupunginhallitus puuttuu Sosterin sisäisiin asioihin viitaten tietenkin tähän Panu Peitsaron virkajärjestelyyn.

Aikoinaan uuteen kuntalakiin sisällytettiin omistajaohjausta säätelevä pykälä (kuntalaki 410/2015) 46 §. Omistajaohjaus tarkoittaa sen mukaan toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan.

Kuntalain valmisteluasiakirjoissa korostetaan sitä, että ohjauksen kohteena olevan yhteisön tulee ottaa toiminnassaan huomioon omistajansa ilmaisema tahto ja tavoitteet. Edelleen korostetaan, että ohjauksen kohteena olevan yhteisön toimintaa koskeva erityislainsäädäntökään ei muodosta estettä sille, että kunta tavoittelee vahvaa ja aktiivista omistajuutta, jonka seurauksena omistajaohjauksen kohteena oleva yhteisö toimii kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti. (HE 268/2014 vp., s. 171 – 173).

Savonlinnan kaupunginhallituksen olisi tullut antaa kokouksessaan 25.1.2021 vahva omistajaohjausmääräys Sosterille ajankohtaisena olleen  ja myöhemmin laittomaksi osoittautuneen virkajärjestelyn suhteen. Savonlinnan kaupungin edellyttämä sopeuttaminen sosiaali- ja terveyspalvelujen ostomäärärahaan ei kestä tällaista toimintaa.

Tämä ohjaus tarvitaan myös siksi, koska Sosterin kuntayhtymähallitus ei kykene huolehtimaan suurimman omistajansa eli Savonlinnan kaupungin tahtotilan ja tavoitteiden toteuttamisessa. Sosterin toimet virkajärjestelyssä ovat vastoin joulukuussa 2020 hyväksyttyä Savonlinnan kaupungin taloussuunnitelmaa vuosille 2021-2024.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *