Kuntien selviytyminen koronavirustilanteessa

Savonlinnan kaupnungintalo. Lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Savonlinnan_Lyseo-Kaupungintalo_1_AB.JPG

Maan hallitus on joutunut koronavirustilanteesta johtuen pumppaamaan varoja yritystoiminnan tukemiseen. Tällä yritetään välttää 1990-luvun alun taantumassa tehtyjä virheitä, joissa perusterveet yritykset joutuivat kassakriisiongelmiin ja pahimmillaan lopettamaan toimintansa. Edessä olikin krooninen työttömyysongelma, jonka hoito rasitti taantumasta toipunutta kansantaloutta pitkään. Vaikutukset ulottuivat koko yhteiskuntaan, työttömyys ei näet tee hyvää yksilölle eikä perheelle.

Nykyisen hallituksen linja on tässä tilanteessa oikea.

Yritystoiminnan tukipakettien valmistuttua ja siirryttäessä niiden toimeenpanovaiheeseen liian vähälle huomiolle on jäänyt toimet kuntien tukemiseksi. Huhtikuussa julkistetussa 4,1 miljardin euron tukipaketissa kuntiin kohdentui verotuksen maksujärjestelyjen muutospäätöksistä johtuen 547 miljoonan euron tuki. Tämä tuki saadaan muuttamalla kolmen verolajin eli kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöveron tuottojen maksatusta. Tämä kohdentuu siis vuodelle 2020 eli kuntien tulopuolelle pumpataan tämän verran höyryä lisää. Ongelma on se, että samalla summalla vähennetään vuoden 2021 tulopohjaa samojen verolajien osalta. Mattoa siis jatketaan alhaalta ja samalla leikataan ylhäältä, jos tällainen konkretisointi sallitaan. Ensiavuksi tämä on toki ok.

Maan hallitus on luvannut tulla julkisuuteen toukokuussa toisen vaiheen tukipaketilla, joka julkistetaan tehtävän lisätalousarvion yhteydessä. Tässä paketissa on luvattu korvata sairaanhoitopiirien lisärasitukset koronavirusepidemiasta johtuen sekä muutetaan yhteisöverotuksen jako-osuuksia määräajaksi kuntia suosivammaksi. Kolmantena keinona kuntien peruspalvelujen valtionosuutta korotetaan tilapäisesti.

Savonlinnan kaupungin tulopohjassa yhteisöveron tuotto on n. 10,3 miljoonaa euroa. Kaikkien verolajien verokertymä on n. 131,7 miljoonaa euroa. Kaupungin peruspalvelujen valtionosuus on n. 68 miljoonaa euroa, tässä ei ole huomioitu verotulotasausjärjestelmän vaikutusta, joka on meillä n. 18,5 miljoonaa euroa.

Nyt on ensiarvoisen tärkeää yrittää vaikuttaa kaikkeen tähän luvattuun ja niin, että Savonlinnan kaltainen kuntatoimija hyötyisi maksimaalisesti tehtävistä päätöksistä. Kuten tunnettua, yhteisveron tuottoon satsaaminen parantaisi niiden kuntien asemaa, joissa toimii paljon voitollisia yrityksiä. Valtionosuuksiin kohdentuva lisäys parantaisi taas tasaisemmin kuntien tilannetta.

Kuntien taloustilanteessa myös kunnan omat toimet ovat ensiarvoisen tärkeitä. Savonlinnassakin päätetyt lomauttamiset ovat osa tätä kokonaisuutta. Kunnille suunnattu tuki (jo tehdyt päätöksey ja odotettavissa olevat) ei sellaisenaan riitä korvaamaan ja siksi fiksun kunnan tulee puuttua myös menopuoleen. YT-neuvottelut ja sen tuloksena tehdyt henkilöstöpäätökset ovat ikäviä, muta välttämättömiä tässä tilanteessa.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *