Kuntalaisaloite – Olavinkadun ”pullonkaulojen” korjaamisesta

Savonlinnan keskustan valtuustoryhmä jalkautui kesällä Savonlinnan taajamakeskuksiin ja kuunteli siellä kuntalaisten iloja, huolia ja murheitakin.

Paljon hyvää kuultiin. Ajamamme ajatus siitä, että ponnistellaan ja pinnistellään kaupunkimme tasapuolisemman kehittämisen puolesta, sai laajaa kannatusta. Alentuneeseen väkimäärään (vuonna 2018 n. -1000 asukasta) suhteutettuna esim. vuoden 2019 hekilöstömenojen säästö (n. 1,5 miljoonaa eura) sai niin ikään ymmärrystä osakseen. Väkimäärä tippui aikaslailla tarkkaan 3% ja kaupunginvaltuuston enemmistön tekemän päätöksen mukaisesti henkilöstömenot leikkautuivat samalla prosentilla. Kunnallisten palveluiden asiakaskunnan ohentuminen täällä Savonlinnassa vaatiikin palvelujen tuotantopuolella sopeuttamistoimia ja tämä oli niistä tärkein.

Eniten osumia tällä negatiiviselle puolelle käymissämme keskusteluissa sai Olavinkadun saneeraus. Eniten kuntalaisia syljetyttää Pitkänsillan tienoilla oleva valoristeys ja ennen kaikkea sen ahtaus. Tämän vuoksi jätimme kuntalaisaloitteen tekniselle lautakunnalle. Toivomme, että tämä epäkohta poistetaan ja siten sujuvoitetaan liikennettä tältä osin. Tarvittava muutos ei ole iso, enemmän tämä on tahdon asia. Luotamme järjen voittoon tässä asiassa. Jätimme tämän kuntalaoitteena, koska seuraavaan valtuuston kokoukseen on aikaa ja vääjäämättä hallintokunnat valmistelevat jo esi vuoden talousarvioesityksään.

Ohessa aloitteemme:

SAVONLINNAN KAUPUNKI / TEKNINEN LAUTAKUNTA

Olavinkatu 27

57130 SAVONLINNA

 

KUNTALAISALOITE – OLAVINKADUN ”PULLONKAULOJEN” KORJAAMISESTA

Me Savonlinnan keskustan valtuustoryhmän jäsenet jätämme kuntalain (410/2015) 23 §:n mukaisen aloitteen Savonlinnan kaupungin tekniseen toimialaan liittyen.

Savonlinnan merkittävin katu, Olavinkatu on remontoitu kadun länsipäästä Pitkällesillalle saakka vaiheittain. Remontti on monin tavoin järkevöittänyt liikennöintiä kaupungin valtaväylällä, kesä 2019 osoitti esim. kevyen liikenteen väylien toimivuuden.

Me kaikki muistamme, kuinka varsinkin kesäkaudella Savonlinnan keskustaajaman liikenne ruuhkautui pahoin ennen rinnakkaisväylän rakentamista ja syväväylän siirtämistä. Nyt nämä liikennehankkeet on tehty ja ne ovat toiminnassa. Näiden toimien johdosta keskustaajaman liikenteen tulisi olla sujuvaa, koska siihenhän näillä hankkeilla pyrittiin.

Olavinkadun saneeraus on kuitenkin valitettavasti tuonut näitä ruuhkia takaisin. Pahimpana pullonkaulana näyttää olevan Pitkänsillan itäpäässä, Kauppatorin liepeillä oleva valoristeys. Risteyksen on tehnyt huonosti toimivaksi se, että remontin jälkeen sillalle on jäänyt vain yksi kaista suuntaansa. Toinen, toimimaton kohta Olavinkadulla on käännyttäessä Kasinon suunnasta Marski data -toimitalon kohdalta oikealle Olavinkadulle, isommalla autolla ei mahdu käännöstä tekemään.

Esitämme aloitteessamme, että Savonlinnan kaupungin tekninen toimi tarttuu näihin epäkohtiin ja korjaa ne kesään 2020 mennessä. Ymmärryksemme mukaan riittäisi, jos kyseisen risteyksen suojatien keskikoroketta kavennettaisiin ja samalla oikaistaisiin torin puoleinen jalkakäytävä siten, että se ei ulottuisi ajoradan puolelle. Näillä toimilla saataisiin itään soljuvaa liikennettä ohjattua kahdelle kaistalle. Lisäksi tulee varmistaa, että vastaavia pullonkauloja ei synny Kauppatorin kaavamuutoksen tiimoilta.

Savonlinnassa elokuun 19. päivänä 2019

Reima Härkönen (aloitteen vastuuhenkilö)

Kosonen Hanna

Lajunen Timo

Loikkanen Tuomas

Luukkanen Harri

Matilainen Jouni

Metsälä Sanna

Mielikäinen Esko

Parkkinen Matti-Pekka

Pennanen Erkki

Piironen Eero

Suomalainen Tuukka

Torikka Kirsi

Tynkkynen Jonne

Uimonen Anna-Liisa

Wuorinen Jarkko

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *