Kannanotto Etelä-Savon hyvinvointialueen suunnittelutyön mukaanlähtemisestä

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen (ESSOTE) kuntayhtymähallitus on esittänyt Savonlinnan kaupungille ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 3.12.2020 kutsun osallistumisesta tulevan Etelä-Savon hyvinvointialueen valmisteluun 1.1.2021 alkaen.

Joulukuun 8. päivänä 2020 eduskuntaan lähetetty hallituksen esitys (HE 241/20220) vahvistaa tosiasiallisesti epävirallisten valmisteluelinten roolin (mm. HE 241/2020 s. 880), jollaisen synnyttämisestä tässä ESSOTE:n kutsussa on kyse. Näiden rinnalle tulee aikanaan sitten perustaa ns. voimaanpanolain 8 §:n mukainen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin.

Keskustan Savonlinnan kunnallisjärjestö edellyttää, että Savonlinnan kaupungin ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tulee mitä pikimmin päättää osallistumisestaan Etelä-Savon hyvinvointialueen valmisteluun ja sitä koskeviin neuvotteluihin.  

Nykyinen valmisteluun osallistumattomuus on ollut Savonlinnan kaupungin sekä savonlinnalaisten etujen vastaista, koska päätös on tehty pääministeri Sannan Mariin enemmistöhallituksessa niin, että kaikki hallituspuolueet ovat siihen sitoutuneet. Ei ole siis mitään syytä epäillä, etteivätkö hyvinvointialueet tulisi toteutumaan 8.12.2020 eduskuntaan jätetyn hallituksen esityksen (HE 241/2020) mukaisina.

Savonlinnan kaupungin tulee päättää omiksi neuvottelu- ja edunvalvontatavoitteikseen seuraava asiakokonaisuudet;

a) Savonlinnan sairaalan ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen määräaikaisuus vuoteen 2032 saakka muutetaan toistaiseksi voimassaolevaksi sekä velvoitteeksi Etelä-Savon hyvinvointialueelle. Kirjaus pitää saada lainsäädännössä velvoittamaan Etelä-Savon hyvinvointialuetta ylläpitämään kahta ympärivuorokautista yhteispäivystys sairaalaa.

b) Neuvottelujen jatkaminen peruspalveluministeri Krista Kiurun kanssa keskittämisasetuksen lieventämiseksi niin, että järjestämissopimuksessa voidaan sopia keskittämisasetuksesta poikkeavista leikkaavista sairaaloista tai leikkausmääriä joustavoitetaan siten, että ympärivuorokautisen yhteispäivystyssairaalan toiminta Savonlinnassa voi jatkua. Tällöin Savonlinnassa voidaan jatkaa esimerkiksi tekonivelleikkauksia.

c) Saaristoisuuden parempi huomioiminen sote-rahoituksessa tai Savonlinnan saaminen saaristokunnaksi tai muulla tavalla lisärahoituksen saaminen maan hallituksen linjaaman kahden ympärivuorokautisen yhteispäivystyssairaalan ylläpitämiselle Etelä-Savossa.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *