Sosterin kuntayhtymähallitukselle selkeä omistajaohjaustoimeksianto Savonlinnan kaupungilta

Reima Härkönen on valittu Sosterin kuntayhtymähallitukseen. Jäsenistä neljä tulee olla Savonlinnan kaupungista ja itse siis istun jatkossa yhdellä näistä paikoilla (Itä-Savon shp:n kuntayhtymän perussopimus 1.1.2013 12 §)

Kuntalaissa (410/2015) on omistajaohjausta säätelevä pykälä 46 §. Omistajaohjaus tarkoittaa sen mukaan toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan.

Kuntalain valmisteluasiakirjoissa korostetaan sitä, että ohjauksen kohteena olevan yhteisön tulee ottaa toiminnassaan huomioon omistajansa ilmaisema tahto ja tavoitteet. Edelleen korostetaan, että ohjauksen kohteena olevan yhteisön toimintaa koskeva erityislainsäädäntökään ei muodosta estettä sille, että kunta tavoittelee vahvaa ja aktiivista omistajuutta, jonka seurauksena omistajaohjauksen kohteena oleva yhteisö toimii kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti. (HE 268/2014 vp., s. 171 – 173).

Savonlinnan kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan yksimielisesti (KH 30.8.2021 / 341 §) mm. siitä, että kaupunki jatkaa neuvotteluita Sosterin kanssa toimenpide-esitysten toteuttamiseksi siten, että Sosteri pääsee Savonlinnan kaupunginvaltuuston päättämään talousarvioraamiin. Toimenpide-esityksissä tarvitaan esitysten talous-, palvelu- ja henkilöstövaikutukset. Neuvottelut käydään myös Mikkelin kaupungin ja ESSOTE:n kanssa toimenpiteiden koordinoimiseksi.

Miksi tämä on tärkeää, käy aika hyvin selville sanomalehti Itä-Savon 30.9.2021 toimitetusta jutusta. Juttuun pääset tästä linkistä Uutisessa Savonlinnan kaupungin talousjohtaja puhuu asiasta, joka on ollut tiedossa jo jonkin aikaa. Savonlinnan tilanteessa kaupungilta siis siirtyy hyvinvointialueelle kustannuksia enemmän kuin tuloja. Tämän johdosta tulevasta kaupungin valtionosuudesta tehdään vähennys. Tämä tarkoittaa, että kunnan saamasta valtionosuudesta vähennettäisiin 60 prosenttia siitä summasta, joka saadaan, kun vähennetään kunnasta hyvinvointialueelle siirtyvien kustannusten euromäärästä kunnasta hyvinvointialueelle siirtyvien tulojen euromäärä. (Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 30.1 § / HE 241 2020 vp.).

Edellisellä vaaikaudella (2017-2021) Sosterin ja Savonlinnan kaupungin vuorovaikutuksessa oli paljon parantamisen varaa. Organisaatiot puhuivat toistensa ohi ja esim. edunvalvonnassa oli käytössä erilliset agendat. Nyt tähän tulee saada muutos. Omistajan tahtotilan huomioiminen tulee olla ohjenuorana Sosterin kuntayhtymähallituksen työskentelyssä, joka alkaa lähiaikoina uuden hallituksen toimesta. Muistetaan siis tämä!

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *