Omistajaohjaus ja sen puute Savonlinnassa suhteessa Sosterin kuntayhtymään

Sosterin kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja on lehtitiedoissa tuonut esille ihmetyksensä siitä, että Savonlinnan kaupunginhallitus puuttuu Sosterin sisäisiin asioihin viitaten tietenkin tähän Panu Peitsaron virkajärjestelyyn. Aikoinaan uuteen kuntalakiin sisällytettiin omistajaohjausta säätelevä pykälä (kuntalaki 410/2015) 46 §. Omistajaohjaus tarkoittaa sen mukaan toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Kuntalain valmisteluasiakirjoissa korostetaan sitä, …

Omistajaohjaus ja sen puute Savonlinnassa suhteessa Sosterin kuntayhtymään Lue lisää »

Neuvottelut Etelä-Savon hyvinvointialueesta alkavat Savonlinnan kaupungin osalta 2.2.2021

Sanna Marinin hallitus esittää hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaa uutta lainsäädäntöä. Hallitus antoi esityksen eduskunnalle 8.12.2020. Pääset tutustumaan siihen oheisesta linkistä. Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi. Syyskuun …

Neuvottelut Etelä-Savon hyvinvointialueesta alkavat Savonlinnan kaupungin osalta 2.2.2021 Lue lisää »

Lukiodiplomiselvitys luovutettu ministeri Jussi Saramolle

Opetusministeri Li Andersson nimitti minut lukodiplomeiden nykytilaa ja niiden kehittämistä pohtivaan kolmihenkiseen selvitysryhmään 19.12.2019 (OKM/64/040/2019). Ryhmä työskenteli tammikuusta joulukuuhun 2020 ja luovutimme tänään selvityksen, opetus ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2020:34, opetusministeri Jussi Saramolle. Selvityksemme pitää sisällään 14 toimenpidesuositusta. Niillä on taloudellisia vaikutuksia sekä ne aiheuttavat joitakin opetussuunnitelma- ja lainsäädäntömuutostarpeita. Toteutuessaan nämä suositukset muuttaisivat kohtuullisen paljon lukiokoulutuksen …

Lukiodiplomiselvitys luovutettu ministeri Jussi Saramolle Lue lisää »

Savonlinnan kaupunki mukaan neuvotteluihin Etelä-Savon hyvinvointialueesta

Joulukuun puolivälissä 2020 Savonlinnan kaupunginvaltuustossa yllättäen Savonlinnan kaupungin osallistuminen Essoten kutsumiin hyvinvointialueneuvotteluihin tyssäsi pöydällejättöpäätökseen. Sehän tarkoitti sitä, että asiaa ei silloin käsitelty loppuun, vaan se jäi pöydälle odottamaan seuraavaa kokousta. Samaisessa kokouksessa tein valtuustoaloiteen ylimääräisen valtuuston kokouksen koollekutsumisesta mitä pikimmin, jotta tämä neuvotteluasia saataisiin maaliin saakka. Valtuuston puheenjohtaja sitten toteuttikin toiveen suhteellisen nopsalla aikataululla. Valtuusto …

Savonlinnan kaupunki mukaan neuvotteluihin Etelä-Savon hyvinvointialueesta Lue lisää »

Savonlinnan keskustan ryhmäpuheenvuoro valtuuston kokouksessa 14.12.2020 / 79 § Vuoden talousarvio 2021 ja vuosien 2021 – 24 taloussuunnitelma

Arvoisa neiti valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut sekä muut ruutujen äärellä tätä kokousta seuraavat Vaikka kulunut syksy on ollut kunnallispoliittisesti ajatellen monin tavoin riitaisa, jopa epävakaa, talousarvio saatiin rakennettua yllättävän sutjakkaasti. Nyt päätettävänä oleva talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2021 – 2024 on tehty kuntalain edellyttämällä tavalla niin, että taseeseen kertyneet alijäämät saadaan katettua taloussuunnitelmavuosien aikana. Kuntalaisia …

Savonlinnan keskustan ryhmäpuheenvuoro valtuuston kokouksessa 14.12.2020 / 79 § Vuoden talousarvio 2021 ja vuosien 2021 – 24 taloussuunnitelma Lue lisää »

Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laineen luottamusasiaa käsittelevää tilapäistä valiokuntaa ei aseteta

Savonlinnan kaupunginvaltuustossa päätettiin äänin 27 – 23, ettei tilapäistä valiokuntaa perusteta. Hyvä näin! Ohessa asiassa pitämäni Keskustan valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro. Keskustan valtuustoryhmä kannattaa sitä, että tilapäistä valiokuntaa ei perusteta. Perustelen tätä seuraavasti; Valtuustoryhmällä on luottamus kaupunginjohtajaan ja hänen toimintaansa. Nyt on tärkeää antaa hänelle ja muille viranhaltijoille työrauha keskittyä kaupungin asioiden hoitamiseen asukkaiden ja yritysten hyväksi. …

Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laineen luottamusasiaa käsittelevää tilapäistä valiokuntaa ei aseteta Lue lisää »

Kannanotto Etelä-Savon hyvinvointialueen suunnittelutyön mukaanlähtemisestä

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen (ESSOTE) kuntayhtymähallitus on esittänyt Savonlinnan kaupungille ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 3.12.2020 kutsun osallistumisesta tulevan Etelä-Savon hyvinvointialueen valmisteluun 1.1.2021 alkaen. Joulukuun 8. päivänä 2020 eduskuntaan lähetetty hallituksen esitys (HE 241/20220) vahvistaa tosiasiallisesti epävirallisten valmisteluelinten roolin (mm. HE 241/2020 s. 880), jollaisen synnyttämisestä tässä ESSOTE:n kutsussa on kyse. Näiden rinnalle tulee aikanaan sitten …

Kannanotto Etelä-Savon hyvinvointialueen suunnittelutyön mukaanlähtemisestä Lue lisää »

Savonlinnan keskustan valtuustoryhmän mediatiedote kaupunginjohtaja Janne Laineen ”erottamisaloitteeseen” liittyen

Keskustan valtuustoryhmä piti sähköpostikokouksen pe 4.12.2020 – 5.12.2020 saatuaan tiedon Sanomalehti Itä-Savon kautta julkisuuteen tulleesta valtuustoaloitteesta, joka tähtää kaupunginjohtaja Janne Laineen erottamiseen. Valtuustoryhmän kokoukseen osallistui 16/18 jäsentä. Ns. erottamisaloitteen allekirjoittajat (3) eivät ole kantaansa muuttaneet. Kaikki muut osallistujat (13) kannattavat valtuustoryhmän sääntöjen (8§) mukaan tehtyä ryhmäpäätöstä, joka saatetaan julki tällä tiedotteella. Keskustan valtuustoryhmä haluaa saattaa …

Savonlinnan keskustan valtuustoryhmän mediatiedote kaupunginjohtaja Janne Laineen ”erottamisaloitteeseen” liittyen Lue lisää »

Savonlinnalle 2,2 M€ harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta

Kunnan valtionosuutta voidaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Tänä vuonna Valtioneuvosto päätti myöntää korotusta 66 kunnalle. Savonlinna oli näiden joukossa ja sen saama osuus on 2,2 miljoonaa euroa. Lämmin kiitos Valtioneuvostolle, asiaa valmistelleille …

Savonlinnalle 2,2 M€ harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta Lue lisää »

Kaupunginjohtaja Janne Laineen ajojahti

Savonlinnan kaupunginhallitus on perin villiksi ryhtynyt, kun jallittaa kaupunginjohtaja Janne Lainetta perusteilla, joita ei vieläkään ole julkaistu. Tämä ”löysässä hirressä riippuminen” alkoi Janne Laineen osalta jo 26.10.2020, jolloin asiasta kuultiin ensimmäiset vihjeet. Käsittely poiki mediaosumia jo silloin, kuten oheinen Yleisradion uutinen paljastaa. Jos jokin tässä asiassa on varmaa, niin ainakin se, että työturvallisuuslain (738/2002) määrittlemän …

Kaupunginjohtaja Janne Laineen ajojahti Lue lisää »

Kysymyksiä Eija Stenbergille sotesta ja kaupunginjohtajasta

Kaupunginhallituksen kokouksen 26.10. julkisen pöytäkirjan perusteella voi vetää sen johtopäätöksen, että varapuheenjohtaja Eija Stenberg (sd.) olisi saanut evästystä ministeri Krista Kiurulta. Evästys olisi kohdistunut siihen, että ministeri olisi kehottanut pidättäytymään neuvotteluista Mikkelin kaupungin ja Essoten kanssa tulevaan hyvinvointialueen yhteissuunnitteluun liittyen. Kysynkin Eijalta, onko asia tosiaan näin? Jos on, silloinhan ministeri Kiuru pelaa kaksilla korteilla. Kuten …

Kysymyksiä Eija Stenbergille sotesta ja kaupunginjohtajasta Lue lisää »

Itä-Savo kuuluu jatkossa Etelä-Savon hyvinvointialueeseen ja Savonlinnan keskussairaala yhteispäivystys säilyy lainkirjauksen avulla

Sote-vastuuministeri Krista Kiuru soteministerityöryhmän tiedostustilaisuuden alussa13.10.2020 lausui sen, että Itä-Savo kuuluu jatkossa Etelä-Savon hyvinvointialueeseen. Savonlinnan keksussairaalan yhteispäivystys säilyy ns. järjestämislakiin tehtävällä kirjauksella vähintään 2033 saakka. Savonlinnan keskustan valtuustoryhmän tärkeinä pitämät tavoitteet tässä sote-myllerryksessä täyttyivät hyvin. Saimme lakikirjauksen, jota tavoittelimmekin alusta alkaen. Ilman tällaista olisimme olleet jo vuoden 2023 alusta lähtien aluevaltuuston päätösten varassa. Nyt saimme …

Itä-Savo kuuluu jatkossa Etelä-Savon hyvinvointialueeseen ja Savonlinnan keskussairaala yhteispäivystys säilyy lainkirjauksen avulla Lue lisää »

Lukiodiplomiselvitys (OKM64/040/2019) valmistumassa

Oman virkatyöni ohella olen sivutoimisessa palvelussuhteessa opetus- ja kulttuuriministeriöön, joka kutsui minut jäseneksi lukiodiplomeiden tulevaisuutta pohtivaan kolmijäseniseen työryhmään 19.12.2019 (OKM64/040/2019). Valmistuva selvitys jätetään lokakuun lopussa 2020 ministeriölle. Tällä hetkellä se sisältää 14-kohtaisen johtopäätös- ja suosituslistauksen. Sen jälkeen selvityksemme lähtee lausuntokierrokselle. Tänään esittelin johtopäätöksiämme sekä niiden johdosta aiheutuvia lainsäädäntö- ja opetussuunnitelmamuutostarpeita Kuntaliiton lukioverkoston seminaarissa. Esittelin myös …

Lukiodiplomiselvitys (OKM64/040/2019) valmistumassa Lue lisää »

Neuvotteleminen olisi nyt viisasta

Savonlinnan keskustan valtuustoryhmän enemmistö kannattaa ylimääräisen valtuustoryhmän koollekutsumista oheisen asiakirjan mukaisessa asiassa. Valtuustoryhmän pj. Reima Härkönen on saattanut tämän kaikkien kaupunginvaltuutettujen tietoon. Valtuuston kokous voidaan kuntalain (410/2015) 92.2.§ mukaan kutsua koolle vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä halutessa. Kokous tullaan kutsumaan koolle, jos valtuuston enemmistö kannattaa tätä aietta. Ohessa Savonlinnan kaupunginvaltuuston jäsenille lähetetty viesti Neuvotteleminen olisi nyt …

Neuvotteleminen olisi nyt viisasta Lue lisää »

Puheenvuoro ja muutosesitykset Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 14.9.2020 (63 §) – sotemaakuntaratkaisu

Savonlinnan keskustan valtuustoryhmä edellytti sotemaakunta-asiassa laajaa ja analyyttistä selvitystä. Keskustalle kävi hyvin esitetty ja sittemmin toteutettu laaja kuulemiskierros niiden toimijoiden kanssa, joilla maakuntaratkaisulla tulee olemaan vaikutuksia. Kuulemisten aikana saimme tietää asioita, jotka eivät vastanneet juurikaan Sosterin kuntalaisille kertomaa. Savonlinnan keskussairaalan tuleva asema eräänlaisena KYS-filiaalina vaihtui ajatuksiin siitä, ettei koko sairaalaa olla valmiita ottamaan Pohjois-Savon tulevaan …

Puheenvuoro ja muutosesitykset Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 14.9.2020 (63 §) – sotemaakuntaratkaisu Lue lisää »

Savonlinna lastuna virran vietävänä

  Sopetustarve suhteessa saatavaan valtionrahoitukseen Sopetusutarve / as. Poistot / as. Itä-Savo -8,3M€   54 € Etelä-Savo +5,5M€   77 € Pohjois-Savo -18,5M€   131 € Itä-Savo + Etelä-Savo -2,9M€ -21 €   Itä-Savo + Pohjois-Savo -26,9M€ -92 €   Savonlinnan kaupunginhallitus päätti eilen lopettaa kaikki neuvottelut Mikkelin kaupungin ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa. Päätös syntyi …

Savonlinna lastuna virran vietävänä Lue lisää »

Savonlinnan ja Mikkelin kaupunginjohtajat esittävät yhteistä neuvotteluesitystä kaupunkien hallituksien päätettäväksi

Savonlinna ja Mikkelin kaupunginjohtajat ovat tehneet hienoa työtä. He esittävät yhteistä neuvotteluesitystä kaupunkiensa kaupunginhallituksille. Sen sisältöön pääsette oheisesta Savonlinnan kaupungin tiedotteesta. Oma tarinani jatkuu linkin alta. https://www.savonlinna.fi/ajankohtaista/28401/savonlinnan_ja_mikkelin_kaupunginjohtajat_esittavat_yhteista_neuvotteluesitysta_kaupunkien_hallituksien_paatettavaksi Kuten huomasitte, nyt pöydällä on aito yhteistyömalli, jossa on yhteistä edunvalvontatavoitetta sekä suuntaviivat tehtäville työnjakoratkaisuille. Lisäsi tässä on tuotu esille esitysten tautalla vaikuttaneet, kaupunkien elinvoimaan liittyvät asiat. Malliesimerkki …

Savonlinnan ja Mikkelin kaupunginjohtajat esittävät yhteistä neuvotteluesitystä kaupunkien hallituksien päätettäväksi Lue lisää »

Kumpi sote-maakunta suostuu Itä-Savon ottamaan, Pohjois-Savo vai Etelä-Savo

Mitä enemmän olemme päättäjinä eri toimijoita kuulleet, sen selvemmäksi muodostuu käsitys siitä, että maakuntavalintaa emme pääse tekemään tyhjiössä. Vuosi sitten tehty Deloitte Oy:n selvitys erikoissairaanhoidon työjaosta Pohjois-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien kanssa ei ole edennyt Pohjois-Savossa. Suurimpana kantona kaskessa näyttää olevan se, että sopimuksen edellyttämää osaoptimointia ei olla valmiita tekemään. Pohjois-Savon suunnalta on mm. esitetty arvio …

Kumpi sote-maakunta suostuu Itä-Savon ottamaan, Pohjois-Savo vai Etelä-Savo Lue lisää »

Savonlinnan kaupunginhallituksen kyseenalainen toiminta

Kaupunginhallituksen kokouksessa ke 5.8.2020 pelattiin poliittisin perustein kaupunginhalllituksen puheenjohtaja Kirsi Torikka pois sote-maakuntavalmisteluun liittyvistä neuvotteluista ja päätöksentekovaiheista. Kesäkuussa 2020, jolloin sote-maakuntapäätöksenteon valmistelu aloitettiin, Kuntaliitosta kysyttiin kaupungin viranhaltijoiden toimesta mahdolliset jääviydet kaupunginhallituksen pöydän ympärillä olevien suhteen. Tuo pöydän ympärillähän on kaupunginhallituksen puheenjohtajisto ja jäsenet sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto, yhteensä 15 päättäjää. Lausunnossa mm. todettiin, että puheenjohtaja Kirsi …

Savonlinnan kaupunginhallituksen kyseenalainen toiminta Lue lisää »

Savonlinnan keskussairaalan turvaaminen sote-lainsäädäntöön tehtävällä kirjauksella

Syyskuun loppupuolella Savonlinnan kaupunki usean muun toimijan tavoin antaa lausuntonsa sote-maakuntien perustamista ja sosiaali-ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaan lainsäädäntöön. Lausunto valmistellaan kaupunginhallitusvetoisesti ja niin, että sitä valmistellessa kuullaan laajaa elinvoimaverkostoa. Tämä työ alkaa 5.8.2020. Savonlinnan kaupungin edunvalvonnan kannalta aivan keskeistä on saada keskussairaalamme asema ja laajuus turvatuksi sote-lainsäädäntöön tehtävällä kirjauksella. Savonlinnan keskustan valtuustoryhmä …

Savonlinnan keskussairaalan turvaaminen sote-lainsäädäntöön tehtävällä kirjauksella Lue lisää »

Hallituksen esitys eduskunnalle sote-maakuntien perustamista ja sosiaali-ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi

Syyskuun loppupuolella 2020 Savonlinnan kaupunki jättää lausntonsa oheiseen lausuntopyyntöön liittyen. Lausunnossa on mukana myös kaupunkimmeesitys sote-maakuntasuuntautumisesta eli joko Pohjois-Savo tai Etelä-Savo. Moni poliittinen toimija Savonlinnassa on jo kantansa muodostanut. Mielestäni tämä on ennenaikaista. Savonlinnan kaupunginhallitus on päättänyt asian valmisteluaikataulun ja sen osanan eri toimijoita kuullaan laajasti ja siten, että poliittista ohjausta antavat koko kaupunginhallitus, valtuuston …

Hallituksen esitys eduskunnalle sote-maakuntien perustamista ja sosiaali-ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi Lue lisää »

Savonlinnan Taidelukion lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (VN/1985/2020-OKM-1)

SAVONLINNAN TAIDELUKION LAUSUNTO Savonlinnan Taidelukio haluaa lausua viitteessä mainittuun uudistuskokonaisuuteen seuraavaa; LAUSUNTO UUDISTUKSEEN SISÄLTÖÖN JA LAAJUUTEEN – OPPIVELVOLLISUUDEN PIDENTÄMISHANKE Oppivelvollisuuden laajentamisen perimmäinen tavoite lienee se, että vähennetään ns. koulupudokkaiden määrää siirryttäessä perusopetuksesta koulutuksen toiselle asteelle. Pudokkaalla ymmärretään tässä niitä, jotka eivät perusopetuksen päättämisen jälkeen aloita koulutuksen toisella asteella tutkintotavoitteellista koulutusta. Usean perusopetuksen järjestäjän alueella tämä ei …

Savonlinnan Taidelukion lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (VN/1985/2020-OKM-1) Lue lisää »

Mediatilaisuus sote-uudistuksen ministerityöryhmän linjauksista 5.6.2020 – vaikutukset Itä-Savoon

Hyvää ministerityöryhmän linjauksissa oli se, että saamme lausua asiasta ja että kuulemme myös muiden alueen toimijoiden näkemyksiä Savon alueen sote-ratkaisihin. Näitä toimijoita ovat mm. kaikki Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakuntien kunnat, sairaanhoitopiirit sekä maakuntaliitot. Hanna Kosonen (kesk.) toi esille tiedotustilaisuudesssa sen, että Suomen Keskusta haluaa säilyttää Savonlinnan sairaalan tason. Tämä on meille keskustalaisille ollut itsestään selvää, …

Mediatilaisuus sote-uudistuksen ministerityöryhmän linjauksista 5.6.2020 – vaikutukset Itä-Savoon Lue lisää »

Ylimääräinen kaupunginhallituksen kokous ke 20.5.2020, erikoinen episodi

Ke 20.5.2020 jouduttiin pitämään Savonlinnassa ylimääräinen kaupunginhallituksen kokous. Jonkinlaisen nimenkeruu-urakan jälkeen kokouspyynnössä oli peräti seitsemän kh-jäsenen nimet ja hallintosäännön näkökulmasta asiahan oli selvä, kokousta pystyy vaan. Kokouksen asialistakaavailuissa oli useita asioita ja pieni hämmästys tuli, kun kävikin ilmi, että siellä tulee käsitellä vain kaksi asiaa. Kokousta kokoon pyytäneet olivat listalle näet laittaneet useampia asioita. Se …

Ylimääräinen kaupunginhallituksen kokous ke 20.5.2020, erikoinen episodi Lue lisää »

Kuntien selviytyminen koronavirustilanteessa

Maan hallitus on joutunut koronavirustilanteesta johtuen pumppaamaan varoja yritystoiminnan tukemiseen. Tällä yritetään välttää 1990-luvun alun taantumassa tehtyjä virheitä, joissa perusterveet yritykset joutuivat kassakriisiongelmiin ja pahimmillaan lopettamaan toimintansa. Edessä olikin krooninen työttömyysongelma, jonka hoito rasitti taantumasta toipunutta kansantaloutta pitkään. Vaikutukset ulottuivat koko yhteiskuntaan, työttömyys ei näet tee hyvää yksilölle eikä perheelle. Nykyisen hallituksen linja on tässä …

Kuntien selviytyminen koronavirustilanteessa Lue lisää »

Savonlinnan kaupungin panostus Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeeseen 2026

Kannatin Savonlinnan kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.3.2020 Savonlinnan kaupungin panostukseksi Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeeseen kahta miljoonaa euroa. Määräraha jakaantuisi kuudelle vuodelle eli vuosikohtaisen kustannuksen tulee olemaan 333 000€. Valtuusto äänesti asiasta ja se päätyikin valtuuston päätökseksi 30 äänen turvin. Vastaehotus yhden miljoonan euron panostuksesta sai 15 ääntä taakseen. Savonlinnan panostus tulee mielestäni olla tuota luokkaa, koska siten saamme hakemuksestamme uskottavan. …

Savonlinnan kaupungin panostus Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeeseen 2026 Lue lisää »

Tukea pk-yrityksille korona-viruksen johdosta

Korona-viruksen aiheuttamien ongelmien johdosta monien yritysten ja yhteisöjen toiminta on vakavasti vaikeutunut ja kassat tyhjenevät nopeasti. Valtionhallinto verottaja mukaan lukien ovat jo ryhtyneet toimiin yritysten toimintakyvyn turvaamiseksi. Tällä toiminnalla halutaan varmistaa, että kestävällä taloudellisella pohjalla toimineet yritykset eivät kaadu kassakriisiin, kuten 1990-luvun laman aikaan liian usein kävi. Keskustan valtuustoryhmä esittää, että myös Savonlinnan kaupunki linjaa …

Tukea pk-yrityksille korona-viruksen johdosta Lue lisää »

Puhe Talvisodan päättymisen 80-vuotismuistopäivän juhlassa

Arvoisat sotiemme veteraanit, hyvä juhlayleisö. Tuon tähän arvokkaaseen juhlaan nuorten tervehdyksen. Päätimme tämän juhlan järjestäjien kanssa, että kysäistään nuorilta, mikä on heidän vahvin mielikuvansa Talvisodasta. Parhaillaan Savonlinnan Taidelukiossa on menossa historian 3. kurssi. Kurssilla opiskellaan Itsenäisen Suomen historiaan. Tämä kohteeksi valikoitunut opetusryhmä on lukioryhmäksi aika pieni, 26 opiskelijaa, joista tyttöjä 24 ja poikia tasan kaksi. …

Puhe Talvisodan päättymisen 80-vuotismuistopäivän juhlassa Lue lisää »