Tukea pk-yrityksille korona-viruksen johdosta

Kuva: https://www.piqsels.com/fi/public-domain-photo-fjfcn

Korona-viruksen aiheuttamien ongelmien johdosta monien yritysten ja yhteisöjen toiminta on vakavasti vaikeutunut ja kassat tyhjenevät nopeasti. Valtionhallinto verottaja mukaan lukien ovat jo ryhtyneet toimiin yritysten toimintakyvyn turvaamiseksi. Tällä toiminnalla halutaan varmistaa, että kestävällä taloudellisella pohjalla toimineet yritykset eivät kaadu kassakriisiin, kuten 1990-luvun laman aikaan liian usein kävi.

Keskustan valtuustoryhmä esittää, että myös Savonlinnan kaupunki linjaa pian käytettävissä olevat keinonsa yritysten maksuvalmiuden ja toimintakyvyn varmistamiseksi. Esimerkkinä tästä kaupungin kiinteistöissä toimivien yritysten ja järjestöjen vuokrien maksuajan pidennys ja mahdollisesti niiden huojennus. Samoin erilaisten kunnallisten maksujen ja taksojen eräpäiviä tulee siirtää reilusti tuonnemmaksi ja käyttää tarkoituksenmukaisuusharkintaa maksujen suuruuksia määriteltäessä. Lisäksi haja-asutusalueen yritysten jätevesijärjestelmien saneeraamiselle tulee myöntää poikkeuksetta jatkoaikaa.

Keskustan valtuustoryhmän puolesta

Tuukka Suomalainen ja Reima Härkönen

Puhe Talvisodan päättymisen 80-vuotismuistopäivän juhlassa

Konekivääripesäke 100m vihollisesta n. 5 km Lemetistä pohjoiseen. Kuva lähde: https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:A_Finnish_Maxim_M-32_machine_gun_nest_during_the_Winter_War.jpg

Arvoisat sotiemme veteraanit, hyvä juhlayleisö.

Tuon tähän arvokkaaseen juhlaan nuorten tervehdyksen. Päätimme tämän juhlan järjestäjien kanssa, että kysäistään nuorilta, mikä on heidän vahvin mielikuvansa Talvisodasta. Parhaillaan Savonlinnan Taidelukiossa on menossa historian 3. kurssi. Kurssilla opiskellaan Itsenäisen Suomen historiaan. Tämä kohteeksi valikoitunut opetusryhmä on lukioryhmäksi aika pieni, 26 opiskelijaa, joista tyttöjä 24 ja poikia tasan kaksi. Vastatessaan tähän, he eivät olleet vielä opiskelleet tätä aihekokonaisuutta eli yleistiedon varassa he ovat vastanneet. Minua, oppilaitoksen rehtoria tässä työssä avusti historian, taidehistorian ja yhteiskuntaopin lehtori Satu Hartikainen. Hyvä juhlayleisö. Olen jaotellut nämä ajatukset kolmeen ryhmään ja haluan nytten jakaa nämä kanssanne!

Sankaruuden ja sitoutumisen viitan alle voisi sijoittaa seuraavat kommentit;

”Mummi oli 14-vuotiaana pikkulottana”

”Kova tahto isänmaan puolesta, halu voittaa ja tehdä kaikkensa”

”Sitkeys ja sisu, yhteinen päämäärä”

”Talvihangessa hiihtävät sotilaat”

”Viimeinen ponnistus. Valkoiset asut ja sukset.”

”Lotat, Simo Häyhä, Lupaus-elokuva”

”Suuri vihollinen hyökkäsi ja pieni Suomi taisteli. Kylmyys, suomalaiset osasivat selvitä ankarissa olosuhteissa kekseliäillä ratkaisuilla.”

Sodan raadollisuutta paljastanevat parhaiten seuraavat lainaukset;

”Pelko”

”Kylmyys, kuolema”

”Sukulaismies, joka oli ystäviensä kanssa rintamalla saunassa. Sieltä lähdettäessä kohti majapaikkaa, koko sauna räjähti. Pelko ja kylmyys, mutta silti toiveikkuutta sodan päättymisestä.”

”Sodasta jääneet ennakkoluulot, jotka vaikuttivat pitkään maiden väleihin.”

”Neuvostoliiton huijaus, Mainilan laukaukset”

”Kuolemanpelko”

Silkkaa arvostusta ja myötätuntoa veteraani-ikäpolvea kohtaan osoittavat seuraavat lainaukset;

”Me nuoret arvostamme sotaveteraaneja ja heidän töitään.”

”Päättäväiset ja rohkeat sotilaat, jotka olivat valmiita puolustamana omaa maataan”.

”Eloonjääneitä ja menehtyneitä tulee juhlistaa, mutta sota ei saa olla ylpeilyn aihe.”

”Esillä oli varmasti tuolloin myös halua kuolla isänmaan puolesta, jos muu ei auttanut, jotta jälkipolvet saisivat elää yhteiskunnassa, jossa nyt elämme. Tämä olisi syytä nuorten muistaa nykyänkin, mitä nämä miehet ja naiset tekivät. Moni ei kuitenkaan arvosta heidän tekemisiään ja ehkä jopa halveksuvat niitä. Esim. isoisoisäni sanoi joskus, että joku sodan jälkeen oli tullut sanomaan hänelle, miksi sinne lähditte? Johon hän oli vastannut, koska oli pakko. Tämä tulisi mielestäni opettaa jälkipolvillekin”

”Ahdistaa ajatus, että isoisomummun ajatus ei ole ollut päällimmäisenä se, mitä kävisi opiskelemaan tai miksi minulla ei ole kivoja vaatteita, vaan palaako isoisoukki koskaan kotiin”

Tämän koonnan perusteella voi todeta, että tämä kansakuntamme 80 vuoden taakse jäävä historiallinen vaihe on edelleen kansamme kollektiivisessa muistissa. Siellä sen tuleekin olla.

Kuten nuorten vastauksista jo hieman näkeekin, Talvisotaan liittyy paljon tarinoita. Miksipä ei liittyisi, sillä sodan lähtökohtahan oli jo erikoinen ja sellainen, josta saattoi kummuta todelliset sankaritarinat. Ylivoimainen vihollinen pienen kansakunnan kimpussa! Vihollisen usko nopeaan voittoon! Hyökkääjä saattoi tuudittautua ajatukseen, että vajaa sukupolvi aiemmin käyty verinen sisällissota pitäisi edelleen meidät suomalaiset eripuraisina ja estäisi vankan puolustautumisen. Paperilla laskien kaiken piti olla selvää; hyökkäysvaunujen, epäsuoran tulen yksikköjen ja niiden ammusvarastojen, lentokoneiden ja sotilaiden määrillä mitattuna Suomi näytti lilliputilta.

Joulukuun aikana suomalaiset saivat teitten suunnassa edenneet vihollisjoukot pysäytettyä. Tämä oli suoranainen ihme, kuten me kaikki täällä olevat tiedämme.

Tämä sotilaallisen ihmeen taustalta paljastuu vielä merkittävämpi ihme, kansallisen eheyttämisen ihme! Punakaartilaisten pojat samassa poterossa suojeluskuntalaisten jälkikasvun kanssa! Molempien aseet käännetty yhteistä vihollista vastaan. Toisiaan tukien ja toisiaan auttaen muistaen sanat, kaveria ei jätetä!

Hyvä juhlayleisö! Jos tämä jostakin kertoo, niin siitä, että 1920- ja 1930-luvuilla tehtiin valtaisa ja tuloksiltaan onnistunut kansallinen eheyttämistyö. Yhteiskunnan hyväosaisimmat tiesivät, ettei yhteiskunnallinen eriytyminen voi jatkua niin vahvana kuin se ennen sisällissotaa oli ollut. Yhteiskunnan heikommassa asemassa olleiden suhteellista asemaa tuli parantaa ja tähän lääkkeeksi keksittiin sosiaalipoliittiset toimet, josta ylivoimaisesti merkittävin oli monessa vaiheessa toteutettu maareformi. Yhä useampi perhe siirtyi omistavaan luokkaan ja puheissa vilissyt isänmaa-käsite tuli aivan käsin kosketeltavaksi asiaksi. Lisäksi työsuojelua lisänneet toimet ja ensimmäiset hyvinvointipalvelut kansakouluineen kaikkineen antoivat uskoa, että samassa veneessä tässä ollaan.

Hyvä juhlaväki! Tänä kansallisena merkkipäivänä meidän tulee osoittaa kunnioituksemme Talvisodassa taistelleille, taistelutoimia tukeneille, kotirintaman eri tehtävissä toimineille ja ylipäänsä kaikille Kallion, Rytin, Tannerin aikakauden ihmisille. Puheeni alussa siteeratut nuorten kommentit puhuvat omaa kieltään, Talvisodan muisto elää ja tunnemme koko kansana kiitollisuutta annettua uhria kohtaan.

Hyvä juhlaväki, haluan kiittää kaikki niitä, jotka ovat osallistuneet tämän juhlan suunnitteluun ja toteutukseen. Haluan toivottaa Teille kaikille Savonlinnan kaupungin puolesta hyvää ja isänmallista muistiopäivää. 

Reima Härkönen

kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Päätöksenteon valmistelu kulttuuripääkaupunkihankkeen osalta

Savonlinnan Taidelukiolla tulisi varmuudella olemaan oma roolinsa kulttuuripääkaupunkihankkeen aikana. Kuva Kaspian Sonné.

Sanomalehti Itä-Savossa on ollut rapsakkaa kommentointia kulttuuripääkaupunkihankkeen rahoittamiseen ja päätöksentekoon sekä päätöksenteon valmisteluun liittyen.

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajan kommenteista pääsee siihen käsitykseen, että kaupunginjohtajamme olisi ollut asiassa liian omatoiminen.

Olen itse valtuuston varapuheenjohtajan sekä keskustan valtuustoryhmän puheenjohtajan ominaisuudessa ollut läsnä niissä kokouksissa, joissa tästä asiasta on puhuttu. Tämä prosessi ei mitenkään vastaa kokoomuksen ryhmäpuheenjohtajan ulostuloa.

Puuttumatta sen tarkemmin keskustelujen sisältöihin, voin kertoa, että ainakin minä tiesin millä valtuuksin kaupunginjohtajamme käy keskusteluja kpk-hankkeen muiden potentiaalisten rahoittajien kanssa. En ymmärrä, kuinka paikalla ollut kokoomuksen ryhmyri on voinut tulkita asian niin eri tavoin. Kaupunginjohtaja saa nyt mielestäni kritiikkiä aiheetta.

Keskustan valtuustoryhmä on kpk-hankkeen rahoittamista käsitellyt ensimmäisen kerran jo tammikuun puolivälissä. Sain valtuudet esittää kaupunginhallituksessa valmistelussa olleen määrärahan korottamista ja se tehtiinkin pariin otteeseen. Se ei saanut riittävästi vastakaikua, jotta olisimme päässeet seuraavaan vaiheeseen eli siihen, kuinka menolisäys katetaan. Olemme toki jatkaneet tätä omana työnä senkin jälkeen.

Parhaillaan meillä on menossa s-postikokous tästä ja lopullinen kanta muodostuu viikonlopun aikana. Sillä sitten mennään päätöksenteon vaiheet lävitse. Toivon mukaan kaikki kaupunginhallituksen pöydän ääreen istuvat tekevät vastaavalla tavalla omien valtuustoryhmiensä kanssa. Tulee myös muistaa, että muutama vuosi aiemmin tehty kuntalain uudistus vahvisti entisestään kaupunginhallituksen vastuuta asioiden poliittisen valmistelun veturina. Kokoomuksen ryhmyri on toistuvasti esittänyt valtuustoryhmien väliintuloa eri asioissa. Jos se jotain takaisi, niin ainakin sen, että saisimme päätöksenteon viimeistään silloin sekaisin.

Tässä tohinassa tahtoo unohtua se, mistä aloite tähän kp-hakkeeseen tuli. Sen isinä ja äiteinä ovat toimineet maakuntaliitot. Tämä kpk-mutteri meni väärille kierteille heti alkujaan. Ideoinnin alkumetreillä kaikkien olisi tullut ymmärtää, että rahoituksen jyvittäminen olisi tullut tehdä nykyistä tarkemmin. Nyt on haamumiekkailtu sen asian suhteen, paljonko Savonlinnan tulee esittää omarahoitusta tähän ja sen perusteella peilaantuisi sitten muiden potentiaalisten rahoittajien rahoitusvastuut. Tässä on muuttuvia tekijöitä yksi liikaa ja siksi asia näyttäytyy sekavana meille päättäjille ja vielä sekavampana valveutuneille kuntalaisille.

Nyt olisi suurta viisautta siinä, että potentiaaliset rahoittajat koottaisiin yhteen siten, että kuntajohtajien lisäksi myös poliittinen valmistelu valjastettaisiin tätä keskustelua käymään. Asiana rahoitusvastuiden jakautumien ja potentiaalisten osallistujien sitoutuminen tähän. Mielestäni vasta sen jälkeen voimme jatkaa täällä Savonlinnan aprikointia oman rahoitusosuuden suuruudesta. Jo miljoonan euron panostuksella Savonlinna kantaa huomattavan suuren vastuun suhteutettuna asukaslukuun. Savonlinnalla tulisi olemaan pelissä vuosina 2021 – 26 n. 30€ / asukas. Aprikoitujen rahoitusvastuiden suhteen tämä on monikertainen verrattuna muihin potentiaalisiin rahoittajiin.

Jospa tämä tästä lutviutuisi.

Tervetuloa Savonlinnan Taidelukion tapahtumiin

Savonlinnan Taidelukioviikkojen tapahtumat, tervetuloa

Kuvataideabien päättötyönäyttely 20.1. – 20.3.2020. Voit tutustua siihe virtuaalisen näyttelyn avulla, ole hyvä!

Ti 4.2. klo 18 promenadikonsertti Melartin-salissa, vapaa pääsy, käsiohjelma 10€

Ohessa sanomalehti Itä-Savon julkaisema ennakkojuttu

https://ita-savo.fi/uutiset/kulttuuri-ja-viihde/32e9ee8d-ede0-4ae9-9e68-8e00df78ea4d

Ke 5.2. klo 18 Taidelukioon hakeutuville infotilaisuus Taidelukion juhlasalissa, Sotilaspojankatu 3, 3. kerros. http://www.taidelukio.fi/hakeminen-taidelukioon/

Pe 7.2. klo 19, kevyen musiikin konsertti Savonlinnasalissa, vapaa pääsy, käsiohjelma 10€

Oma sairaalamme on tärkein

Keskustan Savonlinnan valtuustoryhmä ja kunnallisjärjestö ovat sotevalmistelujen eri vaiheissa asettaneet Savonlinnan keskussairaalan tarjoamien erikoissairaanhoitopalveluiden ja yhteispäivystyksen säilymisen tärkeimmäksi tavoitteekseen ja toimineet johdonmukaisesti sen puolesta.

Kun sairaalan toimintoja turvaavaa yhteistyötä ei maakunnan sisällä ole syntynyt, olemme olleet valmiit yhteistyöhön myös yksityisten toimijoiden kanssa. 

Tämä vaihtoehto on valmisteluissa kaatunut kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla se kaatui erityisesti lääkärikunnan vastustukseen ja toisella kerralla ministeri Kiurun ja muiden demariministereiden vierailun yhteydessä. Käsityksemme mukaan ministerit edellyttivätyritysyhteistyövalmistelun lopettamista ehtona sille, että Savonlinna voi saada kompensaatiopaketin ja että voimme osallistua sotevalmisteluun Pohjois-Savon kanssa.

Tähän mahdollisuuteen oli tartuttava, koska usko Etelä-Savon maakunnalliseen yksituumaisuuteen oli mennyt. Pohjois-Savon suunta on Savonlinnan kannalta kiinnostavin, koska se mahdollistaa suorat hoitoketjut yliopistolliseen sairaalaan ja on näin ollen palvelun käyttäjien kannalta suoraviivaisempi. Tätä linjausta keskustan valtuustoryhmä on ollut tukemassa.

Todettakoon, että keskustelut Etelä-Savon maakunnassa ovat olleet isolta osalta toistemme ohi puhumista. Meille on tärkeintä sairaalamme. Maakuntakysymys on toissijainen. Mikkelin suunnalla maakunnan säilyminen on ensisijainen kysymys. Savonlinnan sairaalapalvelujen säilyminen ei heille ole tärkeää. Siksi heille sopisi hyvin se, että maakunnan sisällä ei synny ratkaisua, vaan että maan hallitus ratkaisisi asian.

Käsityksemme mukaan taloudelliset edellytykset Etelä-Savon soteratkaisulle ovat kestämättömät. Lisäksi Essoten merkittävät investoinnit myös uhkaisivat Savonlinnan sairaalapalvelujen säilymistä. 

Savonlinnan Keskussairaalan alasajo tarkoittaisi noin 600 työpaikan menettämistä, ammattikorkeakoulutuksen merkittävää supistumista ja sen kokonaisvaikutus olisi merkitykseltään OKL:n lähtöä suurempi, jopa nelin- tai viisinkertainen.

On syytä todeta, että meillä ei ole ollut mitään erityistä halua pois Etelä-Savon maakunnasta. Esimerkiksi Xamk- yhteistyö, maakunnallinen edunvalvonta ja kehittämishankkeet sekä EU-rahoituksella tehdyt toimet ovat Etelä-Savon puitteissa sujuneet hyvin.

Mitä nyt siis tulisi tehdä? Mielestämme maan hallituksen pitäisi selvittää keskenään keittämänsä soppa. 

Onko hallituksessa sovittu Savonlinnan sotesuunnan osalta pitävästi jotain, johon Sdp:n ministereiden lupaukset perustuvat? Jos on, niin asia on kunnossa. Jos ei, niin hallituksen on laitettava rivinsä kuntoon! Sekä keskustan että SDP:n ministerit ovat antaneet ymmärtää, että molemmat puolueet haluavat säilyttää Savonlinnan keskussairaalan nykytason.

Olemme edellyttäneet omilta ministereiltämme toimenpiteitä keskittämisasetuksen korjaamiseksi ja keskussairaalamme aseman ja tason kirjaamiseksi terveydenhuoltolakiin. Vain näillä toimenpiteillä Savonlinnan keskussairaalan tulevaisuus on turvattu maakuntaratkaisusta riippumatta. Toivomme, että myös paikalliset sosiaalidemokraatit ja muiden hallituspuolueiden edustajat omissa puolueissaan tukisivat tätä linjaa, jotta keskinäinen syyttely paikallistasolla loppuisi ja voisimme yhtenäisesti ajaa linjaa, jolla politiikan teon sijasta sairaalamme tulevaisuus todella varmistettaisiin.

Keskustan Savonlinnan kunnallisjärjestö

Keskustan Savonlinnan valtuustoryhmä

Savonlinnan Taidelukion rehtori Reima Härkönen opetusministeri Li Anderssonin nimeämän selvitysryhmän jäseneksi

Savonlinnan Taidelukiossa voi suorittaa mys musiikin lukiodiplomin. Kuva Jemina Suonpää.

Opetusministeri Li Andersson on päätöksellään 19.12.2019 OKM/64/040/2019 kutsunut Savonlinnan Taidelukion rehtori Reima Härkösen kolmijäsenisen selvitysryhmän jäseneksi.

Selvitysryhmän tehtävänä on selvittää, miten lukiodiplomit tulisi järjestää osana lukiokoulutusta siten, että kaikilla opiskelijoilla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet niiden suorittamiseen ja millaisia lukiodiplomien tulisi olla, jotta ne palvelisivat parhaiten opiskelijan osaamisen syventämistä ja olisivat hyödynnettävissä korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa.

Lukiodiplomihan tarkoittaa lukiolain mukaan eri oppiaineissa suoritettavia, erityistä osaamista ja harrastuneisuutta osoittavan näytön sisältäviä opintokokonaisuuksia. Nykyisellään niitä voi suorittaa kahdeksassa oppiaineessa. Esimerkiksi Savonlinnan Taidelukiossa on vuosien saatossa suoritettu näitä kuvataiteessa, musiikissa, liikunnassa, mediassa ja teatterissa.

Selvityksessä tulee käsitellä lukiodiplomien nykytilaa, niiden hyödyntämisen laajentamista nykyistä useampaan oppiaineeseen, erilaisten yhteistyö- ja etäopetusmuotojen hyödyntämistä diplomien järjestämisessä, diplomien arviointikäytänteiden muuttamista niin, että opiskelijoiden tasavertainen kohtelu toteutuisi paremmin sekä korkeakoulujen arvioita lukiodiplomien hyödyntämisen suhteen. Tämän lisäksi tulee selvittää, aiheuttaako tämä opetussuunnitelmallisia tai lainsäädännöllisiä muutostarpeita.

Selvityksen valmistelussa tulee kuulla Opetushallituksen, Ylioppilastutkintolautakunnan sekä korkeakoulujen ja muiden diplomeihin liittyvien sidosryhmien näkemyksiä diplomien kehittämisestä.

Selvitys tulee luovuttaa opetus- ja kulttuuriministeriölle viimeistään 15.9.2020 mennessä. Selvitystyön laatimisen käytännön tuesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Ministerin päätökseen pääset tästä linkistä.

Savonlinnan kaupungin talousarviokokous 9.12.2019

Talousarvion käsittelyssä tärkeää olisi ollut saada Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä tehtävien ostojen osalta määrärahahuojennus senkin vuoksi, että kaupunginvaltuusto antaisi signaalin kuntayhtymälle (Sosteri) menosäästöjen hakemiseksi nykyistä hanakammin.

Laajan ja polveilevan keskustelun jälkeen esityksemme ei kantanut maaliin saakka. Tästä johtuen emme saaneet katetta sivistystoimen määräraharaamiin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta. Lisäksi tällä katteella olisi palautettu elinkeinotoimen sekä sivistys- ja teknisen lautakunnan avustukset vuoden 2019 tasolle.

Illan edetessä saimme lävitse määrärahalisäyksen varhaiskasvatuksen tulosalueeseen liittyen, kustannusvaikutus +260 000€. Iso kiitos tästä sivistyslautakunnan pj:lle Jonne Tynkkyselle.

Lisäksi jo pitkään vellonut keskustelu ns. kyläkoulujen tilanteesta saattoi hieman selkiintyä, koska saimme lävitse selkeän kirjauksen koulujen turvarajasta. Tämä antanee nyt työrauhaa näille kouluyksiköille. Myös koulujen saneerausasioita tulisi arvioida kokoaan uudesta viitekehyksestä. Nyt ollaan tuotu esityksinä näiden koulujen peruskorjauksia. Sellaista toivetta eivät koulujen käyttäjät taikka siellä työskentelevät ole esittäneet oman ymmärrykseni mukaan.

Päätetty talousarvo vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 – 2023 ovat tasapainossa eli alijäämää ne eivät osoita. Tämä on se kaikkein tärkein asia tällaisessa päätöksenteossa.

Ohessa hieman tarkemmin muutosesitykset;

Strategiset kärkihankkeet 2020 – 2023, s. 14

Muutosesitys:

Tekstilisäys strategisten hankkeiden taulukon alle (s.14)

Kuttuuripääkaupunki 2026. Hankkeen suunnittelun ja mahdollisen toteuttamisen tukeminen.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

s. 31

Muutosesitys:

Esitän, että tähän talousarviokirjaan lisätään nimikeluettelo määrineen.

Perustelu. Osio antaa tärkeää tietoa päättäjille päätöksenteon tueksi.

Hyväksyttiin

Ostot Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä –kohtas. 50

Muutosesitys:

TA 2020 toimintakulut määrärahasta 149 191 978€ vähennetään 650 000€. 

Perustelut: Kuntaliiton, vuotta 2018 koskeneen selvityksen mukaan Savonlinnan sosiaali- ja terveysmenojen tarvevakioitujen kustannukset tulisi olla 3924€ asukasta kohden. Kyseisen vuoden asukaskohtainen toteutuma oli 4629€. https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kuntien-sote-nettotoimintamenoja-tammi-joulukuu-2018pdf.pdf

Tällainen kehitys ei voi jatkua. Kuntayhtymän tulee löytää uusia keinoja saada näitä ylisuuria kustannuksia kuriin. Savonlinnan kaupunki on omalta osaltaan toteuttanut menosopeuttamista monin eri keinoin ja niin, että sen toimialojen yksikkökustannukset ovat varsin kustannustehokkaita, vaikka asukasluku on laskenut. 

Kaupungin toimialojen palvelutuotantoa ei voi vaarantaa siirtämällä resursseja yhä enemmän sosiaali- ja terveyspalveluiden menojen katteeksi. Olemme erityisen huolissamme nuorimpien ikäluokkien saamista palveluista eli varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta. 

Tässä yhteydessä on hyvä myös muistaa, että kaupunki on käyttänyt tulorahoituksen keinot käytännössä jo loppuun. 

Tämä saatava säästö käytetään sivistystoimen tulosalueiden raaminylityksen katteeksi 550 000€:lla ja avustuksiin suunniteltujen leikkausten poistamiseksi 100 00€:lla. Tämä avustus-osio kohdennetaan talousarvion avustuskohdassa tarkemmin.

Tämä esitys ei mennyt lävitse. Harmittavasti emme saaneet tätä kautta sivistyslautakunnan tuskaa hellitettyä niin käyttötalouden kuin sen alaisten avustusten osaltakaan.


s. 52

Muutosesitys:

Poistetaan s. 52 lause; ”Kaupunginvaltuuston aikaisempi päätös koulujen lakkautusrajaa koskevasta oppilasmäärästä (25) poistetaan kokonaisuudessaan.” 

Sen tilalle kirjataan seuraavaa;

Koulun lakkautusraja on 25 oppilasta. Kouluilla, joissa on esiopetusta, koulun lakkautusrajan määrittelyssä huomioidaan myös esikoululaiset. 

Mikäli koulun oppilasennuste palautuu lähivuosina 25 oppilaaseen tai sen yli, ei kahden vuoden oppilasmäärän alitus aiheuta automaattisesti koulun lakkauttamista, vaan asia tuodaan valtuuston ratkaistavaksi.

Päätös: Hyväkyttiin 28 – 23

s. 95 – avustukset

Muutosesitys:

Kehittämis- ja elinkeinopalveluihin TA2020 kohtaan lisätään 15 000€.

Tämä esitys ei mennyt lävitse.  

s. 115

Muutosesitys:

Lisätään tekstikirjaus hankkeeseen 8803 sivistystoimen rakennukset 8683 Louhen koulu, Kerimäki

”Koulun mahdollisesti tarvitsemat korjaukset tehdään täsmäkorjauksin korjausvelkakohteet –määrärahalla.”

Tämä esitys meni myös lävitse.

Talousarviokäsittelyssä tehtiin paljon muitakin esityksiä, niistä saa selkoa tutustumalla valtuuston pöytäkirjaan, siihen pääset tästä linkistä.

Savonlinnan kaupungin tervehdyspuhe Savonlinnan itsenäisyysjuhlassa ja seppeleenlaskutilaisuuksissa

Talvisalon koulun Heikinpohjan toimipisteen ja Mertalan koulun musiikkiluokkalaiset esiintymässä Savonlinnan kaupungin ja seurakunnan itsenäisyysjuhlassa seurakuntalkeskuksessa. Hienoa, että luokat saatiin repertuaariin mukaan syksystä 2019. Tein tästä esityksen sitovaksi tavoitteeksi viime vuoden talosuarviokäsittelyssä ja lävitse meni selkein äänin. Kuva Reima Härkönen.

Vein Savonlinnan kaupungin tervehdyksen vuoden 2019 itsenäisyyspäiväjuhlaan. Samalla huomioimme sodissa kaatuneet laskemalla seppeleet Kirkkopuistoon ja Talvisalon hautausmalle. Ohessa tervehdyspuheeni.

Hyvää itsenäisyyspäivää kaikille.

https://www.savonlinna.fi/ajankohtaista/24855/itsenaisyyspaivan_vietto_savonlinnassa_2019

Arvoisat sotiemme veteraanit, hyvä juhlayleisö.

Suomen tasavallalla on takanaan tänään 102 vuoden mittainen taival itsenäisenä kansakuntana. Se tarkoittaa runsaan kolmen täyden sukupolven mittaista aikaa. Näiden sukupolvien aikana maamme on kokenut ennennäkemättömän vaurastumisen jakson. Niukkuuden noidankehä on murrettu monin tavoin ja juuri nyt eletään yltäkylläisyyden Suomessa. Noihin vuosiin ja jokaisen sukupolven kollektiiviseen muistiin mahtuu paljon, tosi paljon onnea ja menestystä, mutta myös suurta surua. Tämän rakkaan isänmaan eteen on tehty paljon uhrauksia.

Kuten me kaikki hyvin tiedämme, Toisen maailmansodan melskeisinä vuosina Suomen kansan itsemääräämisoikeus oli uhattuna. Ylivoimaiselta näyttäneen vihollisen karattua päälle suomalaisista otettiin todellakin mittaa. Me suomalaiset onnistuimme saman tien unohtamaan aiemmat kansalliset ristiriidat ja yhdessä tuumin asettauduimme vihollista vastaan. Käydyissä taisteluissa Suomi sai pelastetuksi kaikkein tärkeimmän eli kansallisen itsenäisyyden ja kansakuntamme vapauden. Tahto siitä, millainen Suomi tulee jatkossa olemaan, muodostettaisiin siis edelleen rajojemme sisällä.  Tähän kaikkeen verrattuna valtakuntamme tai tämän kotikaupunkimme nykyiset ongelmat ovat mittakaavaltaan mitättömiä. Tällaiset juhlapäivät ovat omiaan palauttamaan tämän mittakaavan mieliin!

Hyvä juhlaväki. Tämä paikka on mitä parhain jakaa Teidän kanssanne tapahtuma eilispäivältä. Eilen nimittäin pidimme savonlinnalaisissa lukioissa lakkiaisten ohella itsenäisyysjuhlan, jossa siirrettiin suomalaisten veteraanijärjestöjen kouluille tasan kaksi vuosikymmentä sitten lahjoittama vapauden viestikapulan koulujemme vanhimmilta ikäluokilta toiseksi vanhemmille. Kapulan sisältämä viesti kertoo Suomen itsenäisyydestä ja niistä teoista, joilla tätä varmistettiin aikanaan.

Olen tässä yhteydessä aina perännyt tämän ajan nuorilta hetken eläytymistä näiden veteraani-ikäpolven ihmisten elämään. Olen pyytänyt heidät ajattelemaan sitä, kuinka erilaisia näistä ihmisistä olisikaan saattanut tulla ilman näitä sotakokemuksia? Miten paljon helpompaa heidän elämänsä olisi ollut, ellei suurvaltapolitiikka olisi mullistanut heidän elämänhistoriaansa.

Mietitäänpäs hetken aikaa … parhaat nuoruusvuodet rintamalla, kuolema kurkkimassa olan takaa kaiken aikaa, epätietoisuutta huomisesta. Ei todellakaan kadehdittava kohtalo! Jos henki säilyi, sodan arpia niin fyysisiä kuin henkisiä oli kannettava mukana hamaan loppuun saakka. Isänmaan hyväksi annettu uhri pistää ajattelemaan!

Hyvä juhlaväki. Haluan kiittää Savonlinnan kaupungin puolesta kaikkia niitä tahoja ja ihmisiä, jota pitävät yllä tätä arvokasta veteraaniperintöä. Uskallan väittää, että täällä meillä tämä asia on hoidettu esimerkillisesti. Haluan myös tässä yhteydessä kiittää kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet tämän juhlan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi haluan tuoda vielä juhlaan hyvän mielen kiitoksena sen, että Savonlinnaan saatiin palautettua musiikkiluokkatoiminta muutaman vuoden tauon jälkeen. Tänään kuulemme Talvisalon koulun Heikinpohjan toimipisteen ja Mertalan koulun musiikkilukkien yhteisesityksen. Tämä olkoon esimerkkinä siitä, kuinka yhteiskunta pystyy korjaamana tekemänsä virheet

Hyvä juhlaväki, haluan toivottaa Teille kaikille Savonlinnan kaupungin puolesta hyvää itsenäisyyspäivää.

Reima Härkönen

kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Savonlinnan kaupunginvaltuuston kokous 11.11.2019

Ryhmäpuheenvuoroa pitämässä 11.11.2019 Savonlinnan kaupungin talousarviokäsittelyssä. Kuva Sanna Metsälä.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa päätettiin mm. kunnallisen tuloveron nostosta 0,5%-yksiköllä. Vuoden 2020 veroprosentti on siis 22,75%. Myös kiinteistöveroihin tehtiin korotuksia, esim. vakituisen asunnon vero on jatkossa 0,59%, nousua 0,03%-yksikköä. Perusteena näille nostoille ennen kaikkea sosiaali- ja terveysmenojen kalleus Savonlinnassa. Sama vaiva näyttää toki vaivaavan koko maata, mutta Savonlinnan lähtötilanne on jo valmiiksi heikko.

Ohessa muutaman pykälän osalta lisäinfoa ja päätöksen perusteluita sekä talousarvioasiassa pitämäni keskustan ryhmpuheenvuoro.

§ 126 – 127 – Takausten jatkaminen / anataminen Kesamonsaaren ja Ritosaaren yksityistiekunnille

Tekemäni esitys asian jättämisestä uudelleenvalmisteluun tulikin valtuuston päätökseksi. Asia on kimurantti, mutta sitä tulisi selvittää hieman kokonaisvaltaisemmin, koska nämä yksityistiekunnat toteuttavat julkista palvelua ja kaupunkimme on hakeutumassa saaristokunnaksi. Ohessa esitys ja sen perusteet.

Savonlinnan kaupunginvaltuusto päättää, että asia jätetään uudelleen valmisteluun.

Valmistelussa selvitetään yksityistiekuntien tilanteen parantamista mm. maksatusta aikaistamalla sekä mahdollisten vastavakuuksien selvittämisellä. Savonlinnan kaupungin tulee olla yhteyksissä kyseessä oleviin yksityistiekuntiin.

Samalla tarkastallaan kupungin takausperiaatteita siten, että tällaiset luonnollisten monopolien tilanteet otettaisiin paremmin. Huomioon kokonaisharkinnassa ja kaupunki voisi olla takaajana tällaisissa lossi- ja lauttatiekunnissa.

Tämä selvitys tulee olla valmis seuraavaan valtuuston kokoukseen mennessä.

Perusteena tälle mm. seuraavat kuntalain esitöissä mainitut perusteet;

Kunta voi takauksen antaa sellaista toimintaa varten, joka ei lähtökohtaisesti tapahdu kilpailutilanteessa markkinoilla. Tällaiseksi tilanteeksi kuntalain esitöissä on mainittu luonnollisten monopolien tilanteet, kuten esimerkiksi kuntien alueella sijaitsevien vesiosuuskuntien toiminta. (HE 268/2014 vp. s. 231). Yksityistien tiekunta rinnastuu hyvin vesiosuuskuntaan ja siksi takauksen myöntäminen ei ole lainvastaista.

Asian selostusosassa on ihan oikein mainittu, että kunnan edut tulisi turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kuntalain esitöiden mukaan, tällä tarkoitettaisiin sitä, ettei vaadittavien vastavakuuksien tarvitsisi kattaa koko takaukseen liittyvää riskiä, vaan kunnan riskien hallinnan näkökulmasta riittävän osan. Pykälässä mainittujen edellytysten täyttyminen tulisi arvioida jokaisen toimenpiteen osalta erikseen. (HE 268/2014 vp. s. 230).

§ 130 Talousarvion 2020 käsittely

Pitämäni keskustan ryhmäpuheenvuoro. Ryhmyreiden puheitten jälkeen esitin ryhmien välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti talousarvion jättämisestä pydälle seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 9.12.2019.

Arvoisa neiti valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, tiedotusvälineiden edustajat sekä paikalle saapunut lehteriyleisö

Keskustan valtuustoryhmä on kohtuullisen tyytyväinen käsittelyssä olevaan talousarvioesitykseen vuodelle 2020 ja edelleen taloussuunnitelmaan kaudelle 2020 – 23. Tulemme kuitenkin perustellusti esittämään joitakin muutosesityksiä talousarviokirjan käyttötalous- ja inevstointosiin.

Periaatteellisin kannanottomme on se, että haluamme kirjata talousarviokirjaan sivistyspalveluita koskevaan osaan selkeästi sen, että sivistystoimen palveluverkosta päätettäessä noudatetaan kaupunginvaltuuston aiemmin tekemää linjausta 25 oppilaan (sisältää esioppilaat) turvarajasta.

Kyläkoulujen ei tarvitse enää olla ukkosenjohdattimina valtuustoryhmien välisessä nahistelussa.

Hyvät kuulijat. Savonlinnan kaupunki on harmittavasti ajautunut korkean veroasteen kunnaksi. Lienee paikallaan todeta, että tärkein syy tälle on ollut kaupunkimme ylisuuret sosiaali- ja terveysmenot kaupunkilaisten palvelutarpeeseen verrattuna. Tämä välys on kasvanut kasvamistaan ja se on nyt kaiketi n. 26 miljoonaa euroa. Osa toki tästä välyksestä selittyy tekemällämme arvovalinnalla siitä, että haluamme säilyttää laajaa palvelutarjontaa tarjoavat keskussairaalan.

Tämän johdosta ryhmämme kannattaa kunnan tuloveron nostamista 0,5%-yksiköllä, veroasteemme olisi vuonna 2020 22,75%. Lisäksi tulemme hyväksymään kiinteistöveroihin tehtävät korotukset. Samalla on kuitenkin hyvä muistaa, että ilman vuosi sitten päätettyjä henkilöstömenoleikkauksia menojen sovittaminen tulokehykseen olisi ollut vielä tuskallisempaa. Taloussuunnitelmakaudella 2020 – 2023 Savonlinnan kaupungin talous on kuntalain säätämällä tavalla tasapainossa. Ilman näin raskaita tulo- ja menopuolen päätöksiä se ei sitä olisi!

Loppuvuoden aikana hallintokunnille, varsinkin sivistyksen ja teknisen toimen toimialat, joutuvat päättämään käyttötaloussuunnitelmansa haastavassa tilanteessa. Keskustalla on vahva edustus näiden toimialojen päätöksiä tekevissä toimielimissä. Kannamme kortemme kekoon tässä työssä tätä kautta.

Haluan kiittää Savonlinnan kaupungin viranhaltijoita hyvin tehdystä esittely- ja valmistelutyöstä tähän talousarvioon liittyen. Halua myös valtuustoryhmämme puolesta kiittää muita valtuustoryhmiä talousasioiden asiallisesta käsitellystä ja hyvästä yhteistyöstä.

Keskustan valtuustoryhmä on valmis hyväksymään talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman aikavälille 2020 – 2023 myöhemmin kuultavin varauksin ja vastaesityksin.

Savonlinnalaisten lasten ja nuorten hyvinvointitietoa

Kuvahaun tulos haulle opiskelija
Lähde: Pixabay.

Savonlinnan kaupunki juoksee kasaan hyvinvointisuunnitelman kuluvan lukuvuoden aikana.

Työ vaatii tuekseen tämän hetkistä hyvinvointitietoa. Näitä indikaattoreita lasten ja nuorten osalta on saatavissa objektiivisesti THL:n organisoiman kouluterveyskyselyn kautta. Kyselyn tulokset on julkistettu THL:n verkkosivuilla. Kyselyyn on vastattu keväällä 2019.

Ohessa keskeisimmät hyvinvointindikaattorit peruskoululaisten (4- ja 5 -luokkalaiset sekä 8- 9  -luokkalaiset), lukiolaisten ja ammattiopiston opiskelijoiden osalta. Näitä tietoja on sitten verrattu oman maakunnan sekä koko valtakunnan vastaaviin tuloksiin.

Savonlinnalaisetn lasten ja nuorten hyvinvointitietoa – kevät 2019

Vastine Esa Valkosen (vas.) mielipidekirjoitukseen

Esa Valkonen (vas.) kirjoitti mielipidekirjoituksen sanomalehti Itä-Savoon. Siinä oli sen verran epätarkkuutta, että piti kommentoida. Ohessa tämä kommenttini ja sen päätyttyä Esan kirjoitus.

Esa Valkoselle Nätkin koulumuotoasiasta – väitteesi ei pidä paikkaansa!

Sanomalehti Itä-Savossa olleessa mielipidekirjoituksessa kaupunginvaltuutettu Esa Valkonen (vas.) kirjoitti, että maaliskuun kaupunginvaltuuston kokouksessa lähes puolet keskustan valtuustoryhmästä oli valmis sulkemaan Nätkin koulun. Väite ei pidä paikkaansa.

Valtuuston päättäessä Nätkin koulumuoto –asiaa vastakkain oli kaksi mallia. Äänestyksessä valtuuston enemmistö kannatti tilaelementtiratkaisuna ja leasing-rahoituksella toteutettavaa luokkien 1 – 5 ja kahden pienryhmän koulua 25 vuoden ajalle. Vähemmistöön jääneet halusivat Nätkille vuokrattavan tilaelementtikoulun vuosiluokkia 1 – 4 varten viiden vuoden vuokrasopimuksella, tarvittaessa käytettäisiin optiovuosia.

Keskustan valtuutetuista yhdeksän äänesti valtuuston enemmistön kannan mukaisesti ja seitsemän äänesti tappiolle jääneen vaihtoehdon puolesta. Yksi valtuutettu äänesti tyhjää perustelleen päätöstään asian puutteellisella valmistelulla.

Kukaan valtuutetuistamme ei siis ollut lakkauttamassa Nätkin koulua. Se olisikin ollut yllätys, koska valtuustoryhmämme on yksiselitteisesti ollut valtuuston tekemän periaatelinjauksen kannalla eli koulu on turvassa, jos oppilasmäärä ei alita pysyvästi 25 oppilaan rajaa.

Tulevassa valtuuston kokouksessa Kallislahden koulun jatkosta päätettäessä samalla ollaan tosiasiallisesti päättämässä tämän turvarajan olemassaolosta. Sanomalehti Itä-Savon toimitettua juttua lukiessa käy ilmi, että oppilasmäärä Kallislahdessa ei taivu pysyvästi alle 25 oppilaan, suorastaan päinvastoin, koulun oppilasmäärähän on kasvussa. Jos Kallislahden koulu ei saa lupaa jatkaa toimintaansa, teoriassa kaikki koulut ovat jatkossa liipaisimella, jos tällaista kielikuvaa sallitaan käytettävän. Itse en koe tällaista epävarmuutta toivottavana tilana.

Reima Härkönen, valtuustoryhmä puheenjohtaja, keskusta

Esa Valkosen (vas.) Itä-Savossa julkaistu kirjoitus löytyy tästä linkistä

Taidetestaajat-hanke

Minut on aikoinaan kutsuttu Suomen Kulttuurirahaston kannatusyhdistyksen jäseneksi. SKR ja muiden vastaavien säätiöiden tuki on ensiaevoisen tärkeää sivistyksellisen tasa-arvoisuuden näkökulmasta. Taidetestaajat-hanke on parasta mahdollista toimintaa ja ohessa tästä hieman perustietoa. Toivotaan, että valtionrahoitus tähän jatkokauteen varmistuisi ja lapset eri puolilla Suomea saavat jatkossakin mahdollisuuden aitoon ja laadukkaaseen kulttuurielämykseen.

Suomen Kulttuurirahaston, Svenska kulturfondenin ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton Taidetestaajat-hanke on syksystä 2017 lähtien vienyt kahdeksasluokkalaisia taidevierailuille sekä omassa maakunnassa että valtakunnallisesti. Osallistumisprosentti on ollut lähes 100, joten käytännössä kaikki kahdeksasluokkalaiset aivan Utsjokea ja Enontekiötä myöten ovat päässeet ikimuistoiselle taideretkelle sekä omalla alueellaan että pääkaupungissa.

Hankkeen rahoitus on päättymässä kesällä 2020, kun säätiöt ovat käyttäneet siihen yli 20 miljoonaa euroa. Jotta toimivaksi osoittautunut tasa-arvoisen kulttuurikasvatuksen muoto ei loppuisi, säätiöt ovat tarjonneet osarahoitusta siirtymäkauden ajaksi, mikäli hanke saadaan jatkumaan valtion tuella. Rahoitusta käsitellään eduskunnassa vielä tämän syksyn aikana.

Alla olevasta linkistä löytyy lisätietoa hankkeesta ja perusteluja jatkorahoitukselle

https://skr.fi/ajankohtaista/taidetestaus-pysyvaksi-kulttuurikasvatuksen-malliksi

Savonlinnan kaupunginvaltuuston sote-linjaus 28.10.2019

Savonlinnan keskusairaala.

Maanantaina 28.10.2019 Savonlinnan kaupunginvaltuusto päätti ns. sote-linjauksesta (KV 110§ / 28.10.2019). Päätöshän meni ihan ok, mutta olisin halunnut kovasti paljon viestittää tässä yhteydessä sen, että Savonlinnan keskussairaalaa ei pelasteta hakeutumalla isomman toimijan kainaloon, olipa se kainalo tarjolla Kuopiossa, Mikkelissä, Joensuussa tai vaikkapa Lappeenrannassa. Sairaalamme jatkoa turvaisi parhaiten sen aseman ja nykyisen laajuuden kirjaaminen terveydenhuoltolakiin (1326/2010).

Esitykseni voitti toisen vastaesityksen, jonka teki valtuutettu, maakuntahallituksen pj. Jarkko Wuorinen (kesk.). Sen jälkeen esitykseni hävisi kaupunginhallituksen pohjaesitykselle.

Ohessa perusteluni tekemälleni ehdotukselle pohjaehdotukseen tehtävästä lisäyksestä;

Sote-uudistuksessa on useita tavoitteita. Palvelujen painopistettä tulisi siirtää perustasolle ja ennalta ehkäisevään toimintaan, jotta erikoissairaanhoidon ja vaativien erityispalveluiden tarve vähenisi.

Tämän lisäksi uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet. Kuten tiedämme, vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyisi kunnilta 18 maakunnalle. Aikanaan myös näiden palveluiden rahoitus ja ohjaus tulevat uudistumaan.

Nyt päätämme siitä, minkä maakunnan hoteisiin hakeudumme tätä sote-valmistelua tekemään. Keskustan valtuustoryhmä kannattaa hakeutumista Pohjois-Savon sote-maakuntavalmisteluun. Meille ei kuitenkaan riitä kaupunginhallituksen pohjaesitys, vaan haluamme päätökseen mukaan rakenteita, joilla vasta keskussairaalamme asema ja toiminnan laajuus tulevat säilymään.

Tässä yhteydessä on syytä muistaa, että valinnan tästä sote-suunnasta vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö. Jos tämä tänään varmaankin aika yksimielisesti päätettävä linjaus ei jostakin syystä käy, peli alkaa eräällä tavoin alusta. Siltoja ei saa polttaa mihinkään suuntaan!

Tässä yhteydessä on syytä muistaa, että Savonlinnan sote-menot ovat väestön palvelutarpeisiin nähden n. 22 miljoonaa euroa suuremmat. Osa tästä selittyy omalla valinnallamme siitä, että pidämme sairaalan nykytasoa yllä.

Tämä kustannusasia tulee vastaan ainakin siinä vaiheessa, kun maahan on synnytetty nämä uudet sote-rakenteet. Tämän hetkisen tiedon mukaan maakunnallinen sote-valtuusto tulee päättämään niistä asioista, joista nykyisin kunnat tai kuntayhtymät tekevät. Nämä asiat voidaan kiteyttää kolmeen osaan; palveluverkko, palvelujen laatu ja palveluiden määrä. Pahoin pelkään, että tätä kustannustehottomuutta ei tulla sallimaan aikanaan sote-valtuustoissa. Nyt tulisi puhua myös näistä asioista!

Mielestäni aikoa keino säilyttää Savonlinnan keskussairaalan asema ja laajuus on saada kirjattua nämä asiat terveydenhuoltolakiin. Olemme saaneet useammalta ministeriltä kuulla sen, että Savonlinnan kaupungin ahdinkoon tullaan puuttumaan. Nyt on tämän lupauksen lunastamisen aika.

Näillä saatesanoilla esitän seuraavaa lisäystä kh:n pohjaesitykseen.

Kesän 2019 ja syksyn 2019 aikana sekä sosiaalidemokraattien että keskustan Savonlinnan asiaan perehtyneet ministerit ovat eri tavoin viestittäneet, että ne pitävät nykyisen Savonlinnan keskussairaalan ja sen toiminnallisen tason säilyttämistä tärkeänä.

Ainoa keino turvata Savonlinnan, kuten muidenkin nykyisten keskussairaaloiden nykyisen laajuinen ympärivuorokautinen erikoissairaanhoidon päivystävä sairaala (ml. anestesiologia, kirurgia ja sisätaudit), on kirjata kaikki nykyiset keskussairaalat terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja määritellä niiden tehtäväksi edellä mainittu laajuus. Muussa tapauksessa sairaaloiden laajuuden määrittely jää mahdollisten tulevien sote-alueiden valtuustojen päätöksenteon varaan, mikä voi tarkoittaa joidenkin sairaaloiden alasajoa. Tästä syystä Savonlinnan kaupunki pyytää maan hallitusta ja eduskuntaa muuttamaan terveydenhuoltolakia edellä mainitulla tavalla. 

Savonlinnan kaupungin tuleva sotelinjaus – ylimääräinen kaupunginhallituksen kokous 8.10.2019

Savonlinnan kaupunginhallitus joutui pitämään ylimääräisen kokouksen ti 8.10.2019 hallituksen enemmistön pyydettyä sitä koolle. Touhukkaana hankkeen puuhaajana oli kokoomuslainen hallitusjäsen.

Hallintosäännön mukaanhan tämä kyllä meni, mutta kokous ei varmaan ollut kunniaksi kenellekään. Kaupunginhallituksen kokouksen ovat suljettuja, eli niissä käydyistä keskusteluista ei tietenkään voi sanoa mitään muiden kokouksessa olleiden osalta, mutta omat puheenvuorot voi toki referoida. Kokousasia löytyy oheisesta linkistä; http://dynasty.savonlinna.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20196423-5

Toin kokouksessa esille ihmetyksen koko kokouksen tarpeellisuudesta. Lisäksi hämmästelin, miksi aiemmassa kokouksessa sovittu kaupunginhallituksen sote-linjaukseen liittyvä valmisteluaikataulu ei nyt käynytkään hallituksen enemmistölle. Ylimääräisessä kokouksessahan olisi tullut ottaa kantaa Savonlinnan kaupungin ns. sote-linjaukseen eli siihen, minkä maakunnan hoteissa olisimme aloittaessamme ns. sote-maakunnan valmistelun. Pidän tätä linjausta tämän valtuustokauden merkittävimpänä.

Vaikka osa on toista mieltä, olen edelleen sillä kannalla, että tähän sote-linjaukseen erinomaisen vahvasti liittyy itä-savolaisen erikoissairaanhoidon ympärillä käyty suunnitteluprosessi. Ulkopuolinen toimija on tehnyt selvityksen Pohjois-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien osalta. Tämä asiakirja ei ole vielä julkinen, mutta samasta asiasta tehty esiselvitys on toki sellainen. Se löytyy oheisesta linkistä. http://publish.psshp.fi/kokous/2019342209-4-1.PDF

Nopeasti lukien sieltä löytyy muutamia ison kokoluokan asioita, jotka vastaavissa yhdistymishankkeissa ovat aiheuttaneet vilkasta parranpärinää, jopa kariuttaneet nämä. Tässä esiselvityksessä tällaisia ovat esim. erikoissairaanhoidon palveluiden hinnoittelu, tulevien ”kampusten” profilaatioihin liittyvät asiat asiakas- ja suoritetulovirtoineen sekä sairaanhoitopiirin vaihtumisesta aiheutuvat peruspääomakysymykset.

Itseäni päätöksentekijänä suorastaan pelottaa tilanteet, jossa vaikeasta ja kompleksisesta asiasta tehdään liian suora ja yksioikoinen. Nyt oli suuri vaara tällaiselle. Lukiessanne k-hallituksen päätöksen selostusasiaa käy ilmi, että pelkästään erikoissairaanhoidon näkövinkkelistä tällaista asiaa ei voi katsoa. Kaupunginjohtajamme teki hyvä päätösesityksen nopeassa aikataulussa. Kaupunginjohtajan toiminta vastaa hyvin keskustan valtuustoryhmän kantaa.

Sotelinjauksen valmisteluille on eilisen päätöksen jälkeen nyt varattu riittävä aika. Kuntalaiset saavat lausua sanasen asiasta ja kaupunginhallitus pääsee tätä linjaa päättämään 22.10.2019 kokouksessaan. Toivottavasti siellä nämä ”keulijat” ovat läksynsä oppineet ja päästään tekemään perustelu, hyvä päätös kaikella sillä tiedolla, joka juuri silloin on meidän käytettävissämme. Kaupunginvaltuusto sitten toivon mukaan pystyy linjaamaa suunnan yksimielisesti 28.10.2019.

Ihan lopuksi on vielä hyvä muistaa, että aiempi pyrintö erikoissairaanhoidon järjestämisestä ulkoistamisen avulla kariutettiin maan hallituksen toimesta. Tässä tulee perätä ”kaatajan vastuuta”. Vastuuta kannettaisiin parhaiten, jos maan hallitus antaisi esityksen eduskunnalle terveydenhuoltolakiin (1326/2010) tehtävään kirjaukseen siitä, että kaikissa nykyisissä keskussairaaloissa säilyisi erikoissairaanhoidon päivystys. Vain tällainen antaisi riittävät takeet Savonlinnan keskussairaalan säilymiselle. Mitkään muut vaihtoehdot eivät tätä turvaa aukottomasti anna.

Sanomalehti Itä-Savon uutinen asiasta

Savonlinnan kaupungin elinvoimapaketti – budjettiriihessä luvatut ja jatkotoimet

Joskus kiireessä vauhti on kova. Jouduimme hajauttamaan edunvalvontamatkallamme päättäjäporukan kahtia. Osa jäi juttelemaan ministeri Kiurun kanssa pidemmäksi aikaa (ministeri tuli hieman myöhässä tapaamiseen) ja me reippaat nuoret miehet eli valtuuston varapuheenjohtajisto hyppäsi taksiin ja ajoimme eduskuntaan tapaamaan ympäristöministeri Krista Mikkosta. Saimme lämpimän vastaanoton ja lupauksen UNESCO:n luonnonperintökohteen saamiseksi kansalliselle aielistalle. Iso asia meille. Koskaan ei ole kuitenkana niin kiire, etteikö ehtisi entistä pääministeriä jututtaa. Kuvassa Jouni Koskela (vas.), Pekka Turunen, Juha Sipilä (ei ole valstuustomme varapuheenjohtajia) ja Reima Härkönen. Kuva Reima Härkönen.

Savonlinnan kaupungin elinvoimapaketti – maan hallituksen budjettiriihessä pakettiin kuuluvat osiot

Maan hallitus piti 16.9. tiedotustilaisuuden valtion 2020 talousarvion valmisteluprosessin tiimoilta. Tämän budjettiriiheen liittyvästä tiedotteesta saatiin jo lukea positiivisia asioita Savonlinnan elinvoimapakettiin liittyen. Nämä ovat hyviä avauksia ja ehdottomasti koko seudun elinvoimaa lisääviä. Hyvä Savonlinna ja suuri kiitos tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososelle sekä muille valtioneuvoston jäsenille.

Alla ote valtioneuvoston tiedotteesta, jossa sovittiin elinvoimapakettiin kuuluvista asioista.

Hallitus vahvistaa Savonlinnan seudun elinvoimaa. Osana kokonaisuutta Savonlinnaan lisätään 150 uutta ammattikorkeakoulualoituspaikkaa vuodesta 2020 lähtien sekä käynnistetään valmistelu Parikkalan kansainvälisen rajanylityspaikan avaamiseksi vuonna 2024. Lisäksi hallitus edistää Saimaan norppa-alueen pääsyä Unescon maailman luonnonperintökohteeksi.

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallituksen-budjetilla-rakennetaan-sosiaalisesti-taloudellisesti-ja-ekologisesti-kestavaa-suomea?_101_INSTANCE_YZfcyWxQB2Me_groupId=10616

Savonlinnalainen tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen on tehnyt valtaisan yön edistääkseen kaupunkimme elinvoimapyrkimyksiä. Me olimme onnekkaita, että juuri Hanna vastasi tässä kohdin korkeakouluasioista ja ohessa hänen tiedotteensa budjettiriiheen liittyen

Savonlinnan elinvoimapakettiin liittyy toki muitakin elementtejä, joita tässä valtioneuvoston tiedotteessa sivuttiin. Osa näistä kohdistuu työ- ja elinkeinoministeriön suuntaan ja siksi oli erinomaisen mukavaa luettavaa keskustan puheenjohtajan, elinkeinoministerin Katri Kulmunin omat kommentit asiasta keskustan jäsenkirjeessä. Nyt on keskusta niillä urilla, joilla sen pitääkin olla. Hyvä Katri, Hanna ja muut

Ilahtunut olen siitä, että vihdoin budjetissa toden teolla tunnistetaan niin sanottujen seutukaupunkien merkitys paitsi suomalaiselle teollisuudelle myös koko maan elinvoimaisuudelle.

Yksi tällainen kaupunki on Savonlinna, joka on viime vuosina kokenut isoja menetyksiä. Nyt vahvistamme Savonlinnan tulevaisuuden näkymiä 150 uudella koulutuksen aloituspaikalla. Päätimme myös Parikkalan uuden kansainvälisen rajanylityspaikan avaamisesta.

Katri vierailee Savonlinnassa 26.10. ja se tarjoaa edelleen mahdollisuuksia näiden edunvalvonta-asioiden edistämiseen.

Kaupungin sisäisenä prosessina tämän elinvoimapaketin valmistelu oli sujuvaa, yksimielistä ja sellaista, johon ei kokonaisuutta häiritseviä elementtejä tällä kertaa päässyt mukaan. Suuri kiitos kuuluu myös kaupunginjohtaja Janne Laineelle. Hienoa pelisilmää oli käydä vielä juuri ennen budjettiriiheä Helsingissä isohkolla päättäjäporukalla varmistamassa, että Savonlinnan asia on tiedossa ja ennen kaikkea muistissa. Tämän tiimoilta tapasimme seuraavat henkilöt; kansanedustaja Heli Järvinen, tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, ympäristöministeri Krista Mikkonen ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Kaikki tiesivät ja muistivat. Ympäristöministerin tapaaminen jäi valtuuston varapuheenjohtajien tehtäväksi ja matkalla tapasimme ex-pääministeri Juha Sipilän, joka muisti hyvin Savonlinnan asian.

Lopuksi on syytä mainita ja muistuttaa, että edellinen kompensaatioharjoitus kärsi sitä, että pakettiin yritettiin sellaista, joka ei siihen voinut kuulua. Kyseessä oli tietenkin pyrkimys urheilun erityistehtävän saamiseksi Savonlinnaan. Tällaiset luvittamiset päätetään nykyisin aivan eri tavalla, johon tämä junttaporukka silloin pyrki. Lisäksi tämä kaikki tehtiin silloin salassa ja kaupungin erikoislukio, Savonlinnan Taidelukio, pidettiin pimennossa koko hankkeesta. Melkeinpä punaisen kortin paikka asianomaisille, jos tällainen urheilutermi sallitaan!

Savonlinnan kaupungin tervehdys XAMK:n fysioterapia-koulutuksen juhlassa 27.9.2019

XAMK:n fysioterapiayksikön juhla pe 27.9. klo 19

Lämmin kiitos kutsusta saapua tuomaan Savonlinnan kaupungin tervehdys juhlaanne. Nimeni on Reima Härkönen ja toimin kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtajana. Siviilipuolella toimin Savonlinnan Taidelukion rehtorina.

Sanomalehti Itä-Savon taannoisessa kirjoituksessa kerrottiin, että tänään tänne on koottu tämän juhlivan koulutuksen entisiä ja nykyisiä opettajia, entisiä ja nykyisiä opiskelijoita, yhteistyökumppaneita ja tukijoita. Suurella mielihyvällä bongasin myös lupauksen, että juhla tulee olemaan yhteinen ja ennen kaikkea iloinen. Hienon joukon olettekin saaneet koolle ja juhlahan on jo osoitanut iloisuutensa. Sana Baarikin on jo mianittu. Suurta viisautta on tässä vaiheessa pitää puhe lyhyenä juuri tämän baarin vuoksi!

Aluksi täytyy kiittää Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulua hyvin sujuneesta yhteistyöstä kaupungin elinvoimapaketin suhteen. Siitähän ensimmäiset osiot on julkistettu syyskuun puolivälissä budjettiriiheen liittyvissä tiedotteissa. Hyvin kävi! XAMK:n Savonlinnan kampus tulee vahvistumaan ja monipuolistumaan kolmen uuden koulutusohjelman ansiosta. Tässä, jos missä, Savonlinnan kaupungin ja XAMK:n hallituksen askeleet menivät samaan tahtiin. Kiitos tästä kaikesta XAMK:n väelle, Teille kaikille.

Tänään olemme kokoontuneet tänne juhlistamaan kuntoutus- ja terveysalan koulutusyksikköä. Onnistuneita toimintavuosia Teillä on nyt takana 35. Olen ymmärtänyt, että tämä yksikkö on ollut kaikkina näinä toimintavuosinaan hyvin vetovoimainen.

Koulutuksen ammattilaisena tämä kertoo minulle paljon. Täällä annettavaa koulutusta arvostetaan. Mielestäni tälle arvostukselle on kaksi syytä. Täällä on varmuudella onnistuttu koulutuksessa ja ohjauksessa, hyvä kello nimittäin kauas kuuluu! Kokemuksesta myös tiedän, että tämä tällaisen toiminnan ylläpitäminen on aika vaikea harjoitus. Joka ainoa vuosi nämä opiskelijat on hankittava, koulutus siis uusintaa eräällä tavalla itsensä joka vuosi.

Tämä koulutuksen arvostus myös kertoo sen, että me suomalaiset arvostamme kaikkinaiseen hyvinvointiin liittyviä ammatteja. Täällä oppinsa saaneet ovat nyt ja tulevaisuudessa tärkeitä ammattilaisia: he takaavat työllään meidän suomalaisten työ- ja toimintakyvyn säilymistä sekä poistavat tai laimentavat ainakin meiltä vammojen ja sairauksien aiheuttamia vaivoja.

Olen myös ymmärtänyt, että olette uusintaneet koulutusta ja tarjonneet myös ei-tutkintotavoitteellista koulusta sitä tarvitseville yhä enemmän. Olen myös ymmärtänyt, että fysioterapia on nykyisin aiempaa vahvemmin mukana alan tutkimustoiminnassa. Vanhamuotoiset oppilaitokset ovat muuttumassa tai jo muuttuneetkin oppimispisteiksi. Olette hyvin eläneet ajassa!

Hyvät kuulijat ja juhlijat! Savonlinnan kaupunki tarvitsee juuri koulutusyksikkönne kaltaisia onnistumisia. Nykyisiin on muotia puhua veto- ja pitovoimasta, tämä on juuri sitä!

Haluan vielä kerran koko Savonlinnan kaupungin puolesta onnitella Teitä ja toivottaa mitä parhainta jatkoa toiminnallenne.

 

Unkarin kulttuuriviikot -tapahtumasarjan päätapahtumat Savonlinnassa

Unkarin tiede- ja kulttuurikeskus, Suomen-Unkarin suurlähetystö ja Unkari-Suomi -seura järjestävät Savonlinnan kaupungin ja usean kulttuuritoimijan kanssa Unkarin kulttuuriviikot -tapahtumasarjan. Kokonaisuuden päätapahtumat olivat 19.9. – 21.9.2019. Teen selkoa omasta osuudestani tähän hienoon taahtumasarjaan.

To 19.9. isännöin kulttuurijohtaja Outi Rantasuon kanssa lounasta kaupungintalolla. Paikalla mm. Budapestin Budavárin pormestari Gábor Tamás Nágy ja Peter Sarik -trion jäsenet, Péter Sárik, Gabor Gálfi ja Attila Gábor ja Tibor Fonay. Ohessa näyte kokoonpanon osaamisesta.

Pe 20.9. Savonlinnan kirjastotalo Joelissa valokuvaaja Ottó Kaiserin valokuvanäyttelyyn liittyvä esittelytilaisuus. Paikalla oli mm. kolmisen kymmentä taidelukiolaista opettajansa Katriina Kaijan johdolla. Tilaisuutta juhlistamaan olivat tulleet mm. Unkarin-Suomen suurlähettiläs Görgy Urkuti, Unkarin tiede-ja kulttuurikeskuksen johtaja Gabor Richly sekä Budavárin pormestari Gabor Tamás Nágy.

Valokuvataitelija Ottó Kaiser teostensa edessä.

Ohessa tilaisuudessa pitämäni tervehdyspuhe;

Herra suurlähettiläs, arvoisat unkarilaiset vieraat, hyvät naiset ja miehet

Haluan Savonlinnan kaupungin puolesta kiittää Teitä kaikkia, jotka olette edesauttaneet Unkarin kulttuuriviikot -tapahtumasarjan järjestelyissä ja toteutuksessa. Täällä Savonlinnassakin kattaus on ollut monipuolinen ja monet kaupunkilaiset ovat saaneet nauttia jo nyt moniaistisesti eri tapahtumista.

Erityiskiitos Unkarin tiede- ja kulttuurikeskukselle, Unkarin-Suomen suurlähetystölle, Savonlinnan ystävyyskaupunki Budavárille ja Savonlinnan Suomi-Unkari -seuralle sekä paikallisille kulttuuritoimijoille.

Tänään täällä Joelissa juhlistetaan valokuvaaja Ottó Kaiserin valokuvanäyttelyä. Kiitos Otto siitä, että tuot näyttelysi, Kiviä ja ihmisiä, tänne Suomeen ja Savonlinnaan. Kuulin eilen, että tämä on ensimmäinen vierailusi Suomessa, jo oli aikakin. Näyttelyyn ja tähän keskustelutilaisuuteen tulee myös tutustumaan Savonlinnan Taidelukion opiskelijoita kuvataideopettaja Katriina Kaijan ohjauksessa. Me laajennamme omaa oppimisympäristöämme tällä näyttelyllä ja uskon, että monet opiskelijamme saavat vahvoja vaikutteita omaan taiteelliseen työhönsä.

Haluan vielä tässä yhteydessä kiittää Budavárin pormestaria Gábor Tamár Nagya sekä Barbara Beckzneriä meitä kohtaan osoitetusta vieraanvaraisuudesta viime marraskuussa. Taidelukion kokoonpano antoi joululaulukonsertin kauniin kaupunginosanne kauniissa kaupungintalossa. Osoititte suurta vieraanvaraisuutta ja saitte olomme tuntemaan kotoisaksi koko vierailun ajan

Hyvät kuulijat.  Me suomalaiset tunnemme aidosti vahvaa kohtalonyhteyttä ja lämpöä veljeskansaamme unkarilaisia kohtaan. Toivotaan, että täällä nähdyt vahvat kulttuuriyhteydet säilyvät sellaisina tulevinakin vuosina.

Ottó. Onnea näyttelyllesi vielä kerran ja kiitos!

Perjantai huipentui tapahtumasarjan pääkonserttiin Melartin-salissa. Taidelukion kansanmusiikkiyhtye TaKaMus pääsi lehtori Sanna Pirttisalon ohjaamana esiintymään unkarilaisen Szalonna yhtyeen kanssa. Muutama kuva konsertista alla;

Taidelukiolaisia Venla (vas.), Anni, Henna, Nea, Mimmi, Milla, Aurora, Mariija, Niilo ja Sini

… Niilo (vas.), Sini, Kasperi, Lauri, Elli, Pekko, Joel, Mirjami ja Lauri

Erikoiskiitos takamuslaisille, Osa oli näet samana päivänä tehnyt yo-kokeen englannin kielen pitkän oppimäärän osalta ja tulivat vielä illalla konsertoimaan. Osalle oli tullut koulupäivälle pituutta siis 13 tuntia. Vieraat ihmettelivät, kuinka hienosti he esittivät kappaleen selvällä unkarin kielellä! Taikkarilaisista on moneksi.

La 21.9. isännöin delegaatiota vierailulla Metsämuseo Lustossa ja lounaalla Hotelli Punkaharjulla. Vieraat ihastuivat kovin Lustoon, yllätys ainakin itselleni oli se, että moottorisaha on hyvinkin tuttu myös unkarilaisten keskuudessa, veljeskansaa siis. Lounaalla näpättiin kuva seurueesta.

dr. N KAISERNÉ Ott
Barbara Beczner (vas.), suurlähettiläs Györgi Urkuti, valtuuston varapuheenjohtaja, rehtori Reima Härkönen, counsellor Gabor Richly, Ottilia Richly, Ott Zsuzsanna Kaiserné , valokuvaaja Ottó Kaiser, pormestari Gábor Tamás Nágy

Mediatiedote kuvataidelukioverkoston perustamisesta

Maan kuusi kuvataidelukiota perustivat valtakunnallisen kuvataielukioverkoston. Ohessa siihen liittyvä mediatiedote.

 

Kuvataidelukioverksoton perustajat Katja Uksila (vas.), Tomi Uusitalo, Seija Tikka, Kari Malinen, Jaana Kortelainen, Mikko Hartikainen (OPH), Hanna Pusa, Tuttu Sillanpää, Laila Rebers-Holländer, Tarja Aro-Kuuskoski, Jaana Marttila, Reima Härkönen, Kati Sammallahti, Hanna Luttinen, Jyrki Rosti, Titta Hämäläinen, Matti Hännikäinen, Kati Sinkkonen, Joel Gräfnings, Katriina Kaija ja Sari Härkönen.

MEDIATIEDOTE – Kuvataidelukioverkon perustaminen osana valtakunnallista kehittämistehtävää

Suomessa on annettu kuvataidepainotteista lukio-opetusta vuodesta 1967. Se alkoi Savonlinnan Taidelukion toteuttamana 1.9.1967. Savonlinnan Taidelukio oli samalla maan ensimmäinen lukiokoulutuksessa erityistehtävän saanut lukio. Nyttemmin tällaisia erityistehtäviä on 75 kpl:tta, joista kuusi koskee kuvataidetta.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen valitsi Savonlinnan Taidelukion kuvataidelukion yhdeksi maan kehittäjälukioiksi. Se saa vuosina 2019 – 2025 vuosittain 185 000€n kehittämismäärärahan kehittämissuunnitelmansa toteuttamista varten. Kehittäjälukioilla on velvollisuus kehittää ja levittää painotukseensa liittyviä pedagogiikan, toimintakulttuurin ja oppimisympäristön hyviä malleja ja käytänteitä. Lisäksi näiden lukioiden toivotaan vahvistavan valtakunnallisesti henkilöstön opetuksellisia valmiuksia ja osaamista sekä edistävän kaikkien alaan kuuluvien toimijoiden yhteistyötä.

Yhtenä kehittämistehtävänä Savonlinnan Taidelukiolla oli kuvataidelukioverkoston perustaminen valtakuntaan. Verkosto perustettiinkin Savonlinnassa 5.9. – 6.9.2019. Kuvataidelukioverkostoon kuuluvat seuraavat lukiot; Helsingin kuvataidelukio, Kannaksen lukio Lahdesta, Lapinlahden lukio ja Kuvataidelukio, Savonlinnan Taidelukio, Tammerkosken lukio Tampereelta ja Tölö Gymnasium Helsingistä. Nämä kaikki lukiot osallistuivat verkoston perustamiskokoukseen.

Päivien aikana kuvataidelukiot myös arvioivat ja edelleen kehittivät Savonlinnan Taidelukion tekemää kehittämissuunnitelmaa. Aiempaan suunniteluun nähden Savonlinnan Taidelukoin tulee ponnistella vahvemmin vapaasti käytettävissä olevien, strukturoitujen oppimateriaalien tuottamisen suhteen. Lisäksi opetushallituksen edustajan kanssa käydyissä keskusteluissa saatiin vahvistusta opettajien täydennyskoulutuksen eriyttämisestä. Aloitamme tämän kuvataidelukioiden kuvataideopettajille suunnatulla koulutuksella ja samalla suunnittelemme yhdessä Kuvataideopettajat Kuvis ry:n kanssa laajempaa koulutusta, jonka kohteena ovat ns. normaalilukioissa työskentelevät kuvataideopettajat. Lisäksi koettiin tärkeäksi opiskelijoiden erityisosaamisen tunnistaminen ja sen siirtäminen nykyistä jouhevammin työmarkkinoiden käyttöön. Savonlinnan Taidelukiossa pilotoitu, XAMK:n toteuttama Kuinka tuotteistan ja myyn osaamiseni -koulutus saattaa olla juuri haetun kaltainen rakenne.

Päivien aikana Savonlinnan Taidelukiolle vahvistui käsitys siitä, että jokainen maan kuvataidelukioista pystyisi osaamisensa ja toimintaperiaatteidensa näkökulmasta hoitamaan valtakunnallisen kehittäjälukion tehtäviä. Kuvataiteen erityistehtävän mukainen opetus on erinomaisella tasolla valtakunnassa.

Verkosto kokoontuu seuraavan kerran keväällä 2020 Helsingissä, jossa isäntinä toimivat Helsingin kuvataidelukio ja Tölö Gymnasium.

Oheisessa liitteessä on esitelty kehittämisverkoston tehtävät.

Lisätietoja:

Rehtori Reima Härkönen / Savonlinnan Taidelukio, p. 044-4174550, reima.harkonen@savonlinna.fi

Opetusneuvos Mikko Hartikainen / Opetushallitus, p. 029-533 1058, mikko.hartikainen@oph.fi

Puheenjohtaja Katja Uksila / Kuvataideopettajat Kuvis ry. p. 050-3287952, katja.uksila@gmail.com

Julkaisuvapaa: Heti

Kuvataidelukioverkoston perustaminen osana valtakunnallista kehittämistehtävää Savonlinnan Taidelukiossa

MEDIATIEDOTE – Kuvataidelukioverkon perustaminen osana valtakunnallista kehittämistehtävää

Suomessa on annettu kuvataidepainotteista lukio-opetusta vuodesta 1967. Savonlinnan Taidelukio aloitti kuvataidelukiona 1.9.1967 ja se oli samalla maan ensimmäinen erityistehtävän saanut lukio.

Suomen lukioissa toteutetaan parhaillaan 76 erilaista lukiokoulutuksen eritystehtäväopetusta. Nämä erityistehtävät ovat seuraavat; IB-opetus, ilmaisutaito, vieraat kielet, kuvataide, musiikki, urheilu, matematiikka ja luonnontieteet sekä uusimpana yrittäjyys. Näitä erityistehtäviä järjestää 40 eri koulutuksen järjestäjää. Kuntien osuus tästä on suurin, 56 erityistehtävää, ja muina koulutuksen järjestäjinä toimivat kuntayhtymät, yksityiset koulutuksen järjestäjät sekä yliopistot ja valtio.

Näistä tehtävistä Savonlinnalla on nykyisin kaksi, kuvataide ja musiikki. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen antoi nämä järjestämisluvat lokakuussa 2017. Samalla ministeri vastuutti valtakunnallisiksi kehittäjälukioiksi 11 lukiota ja Savonlinnan Taidelukion kuvataidelukio valikoitui näistä yhdeksi. Jokainen lukio saa vuosien 2019 – 2025 aikana erikseen päätetyn kehittämismäärärahan ja Savonlinnan osalta se on 185 000€ / vuosi. Kehittämistehtävälukioiden tehtävänä on varmistaa, että erityisen koulutustehtävän lukioiden osaaminen saadaan koko lukiokentän käyttöön. Kehittäjälukioilla on velvollisuus kehittää ja levittää painotukseensa liittyviä pedagogiikan, toimintakulttuurin ja oppimisympäristön hyviä malleja ja käytänteitä. Lisäksi näiden lukioiden toivotaan vahvistavan valtakunnallisesti henkilöstön opetuksellisia valmiuksia ja osaamista sekä edistävän kaikkien alaan kuuluvien toimijoiden yhteistyötä.

Yhtenä kehittämistehtävänä tässä kokonaisuudessa on kuvataidelukioverkoston perustaminen valtakuntaan. Savonlinnan Taidelukio on kutsunut maan muut kuvataidelukiot ja sidosryhmät tapaamiseen Savonlinnaan 5.9. – 6.9.2019. Tapaamisen tarkoituksena on perustaa tämä verkosto ja sopia verkoston toiminnasta. Savonlinnan Taidelukio on jo aktiivinen toimija vastaavassa verkostossa musiikin osalta. Savonlinnan mm. järjestää musiikkilukiopäivät keväällä 2021.

Kuvataidelukioverkostoon tulevat kuulumaan seuraavat lukiot; Helsingin kuvataidelukio, Kannaksen lukio Lahdesta, Lapinlahden lukio ja Kuvataidelukio, Savonlinnan Taidelukio, Tammerkosken lukio ja Tölö Gymnasium. Nämä kaikki lukiot osallistuvat verkoston perustamiskokoukseen.

Kuvataiteen kehittämistehtävässä olemme Taidelukion henkilökunnan isäksi hyödyntäneet tänne paluumuuttaneita, Taidelukion käyneitä, nykyisiä kuvataiteen ammattilaisia. Taidelukiolta kehittämistehtävään liittyneitä vastuita ja tehtäviä on kohdennettu seuraaville henkilöille; rehtori Reima Härkönen, kuvataidelehtorit Kati Sinkkonen ja Seija Tikka, kuvataiteen tuntiopettajat Katriina Kaija ja Kati Ranta, opinto-ohjauksen lehtori Sari Härkönen sekä läänintaiteilija Antti Tenetz.

Lisätietoja: Rehtori Reima Härkönen

Julkaisuvapaa: Heti

Yleisradion uutinen aiheesta löytyy tästä linkistä!

Sanomalehti Itä-Savon uutinen aiheesta löytyy tästä linkistä!

 

Kuntalaisaloite – Olavinkadun ”pullonkaulojen” korjaamisesta

Savonlinnan keskustan valtuustoryhmä jalkautui kesällä Savonlinnan taajamakeskuksiin ja kuunteli siellä kuntalaisten iloja, huolia ja murheitakin.

Paljon hyvää kuultiin. Ajamamme ajatus siitä, että ponnistellaan ja pinnistellään kaupunkimme tasapuolisemman kehittämisen puolesta, sai laajaa kannatusta. Alentuneeseen väkimäärään (vuonna 2018 n. -1000 asukasta) suhteutettuna esim. vuoden 2019 hekilöstömenojen säästö (n. 1,5 miljoonaa eura) sai niin ikään ymmärrystä osakseen. Väkimäärä tippui aikaslailla tarkkaan 3% ja kaupunginvaltuuston enemmistön tekemän päätöksen mukaisesti henkilöstömenot leikkautuivat samalla prosentilla. Kunnallisten palveluiden asiakaskunnan ohentuminen täällä Savonlinnassa vaatiikin palvelujen tuotantopuolella sopeuttamistoimia ja tämä oli niistä tärkein.

Eniten osumia tällä negatiiviselle puolelle käymissämme keskusteluissa sai Olavinkadun saneeraus. Eniten kuntalaisia syljetyttää Pitkänsillan tienoilla oleva valoristeys ja ennen kaikkea sen ahtaus. Tämän vuoksi jätimme kuntalaisaloitteen tekniselle lautakunnalle. Toivomme, että tämä epäkohta poistetaan ja siten sujuvoitetaan liikennettä tältä osin. Tarvittava muutos ei ole iso, enemmän tämä on tahdon asia. Luotamme järjen voittoon tässä asiassa. Jätimme tämän kuntalaoitteena, koska seuraavaan valtuuston kokoukseen on aikaa ja vääjäämättä hallintokunnat valmistelevat jo esi vuoden talousarvioesityksään.

Ohessa aloitteemme:

SAVONLINNAN KAUPUNKI / TEKNINEN LAUTAKUNTA

Olavinkatu 27

57130 SAVONLINNA

 

KUNTALAISALOITE – OLAVINKADUN ”PULLONKAULOJEN” KORJAAMISESTA

Me Savonlinnan keskustan valtuustoryhmän jäsenet jätämme kuntalain (410/2015) 23 §:n mukaisen aloitteen Savonlinnan kaupungin tekniseen toimialaan liittyen.

Savonlinnan merkittävin katu, Olavinkatu on remontoitu kadun länsipäästä Pitkällesillalle saakka vaiheittain. Remontti on monin tavoin järkevöittänyt liikennöintiä kaupungin valtaväylällä, kesä 2019 osoitti esim. kevyen liikenteen väylien toimivuuden.

Me kaikki muistamme, kuinka varsinkin kesäkaudella Savonlinnan keskustaajaman liikenne ruuhkautui pahoin ennen rinnakkaisväylän rakentamista ja syväväylän siirtämistä. Nyt nämä liikennehankkeet on tehty ja ne ovat toiminnassa. Näiden toimien johdosta keskustaajaman liikenteen tulisi olla sujuvaa, koska siihenhän näillä hankkeilla pyrittiin.

Olavinkadun saneeraus on kuitenkin valitettavasti tuonut näitä ruuhkia takaisin. Pahimpana pullonkaulana näyttää olevan Pitkänsillan itäpäässä, Kauppatorin liepeillä oleva valoristeys. Risteyksen on tehnyt huonosti toimivaksi se, että remontin jälkeen sillalle on jäänyt vain yksi kaista suuntaansa. Toinen, toimimaton kohta Olavinkadulla on käännyttäessä Kasinon suunnasta Marski data -toimitalon kohdalta oikealle Olavinkadulle, isommalla autolla ei mahdu käännöstä tekemään.

Esitämme aloitteessamme, että Savonlinnan kaupungin tekninen toimi tarttuu näihin epäkohtiin ja korjaa ne kesään 2020 mennessä. Ymmärryksemme mukaan riittäisi, jos kyseisen risteyksen suojatien keskikoroketta kavennettaisiin ja samalla oikaistaisiin torin puoleinen jalkakäytävä siten, että se ei ulottuisi ajoradan puolelle. Näillä toimilla saataisiin itään soljuvaa liikennettä ohjattua kahdelle kaistalle. Lisäksi tulee varmistaa, että vastaavia pullonkauloja ei synny Kauppatorin kaavamuutoksen tiimoilta.

Savonlinnassa elokuun 19. päivänä 2019

Reima Härkönen (aloitteen vastuuhenkilö)

Kosonen Hanna

Lajunen Timo

Loikkanen Tuomas

Luukkanen Harri

Matilainen Jouni

Metsälä Sanna

Mielikäinen Esko

Parkkinen Matti-Pekka

Pennanen Erkki

Piironen Eero

Suomalainen Tuukka

Torikka Kirsi

Tynkkynen Jonne

Uimonen Anna-Liisa

Wuorinen Jarkko

Perustietoa Savonlinnan historiasta

Nämä koonnat pohjutuvat Savonlinnan kaupungin historiaan, osat I – III.

Savonlinnan historia I osa 1639 – 1812

Savonlinnan historia II osa 1812 – 1875

Savonlinnan historia III  osa 1876 – 1976

 

Savonlinnan kaupnginvaltuuston kokous – 24.6.2019 § 58 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2018

Keskustan ryhmäpuheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.6.2019 Savonlinnan kaupungin tilinpäätökseen 2018 liittyen

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut sekä paikalle saapunut lehteriyleisö

Vuoden 2018 tilinpäätös ei ole tuloslaskelman osalta kovinkaan mukavaa luettavaa. Kuten kaikki tiedämme se osoittaa alijäämää 4,9 miljoonan euron edestä.

Terveen kuntatalouden tunnistaa nopsaan siitä, että vuosikate riittää suunnitelman mukaisiin poistoihin tuloslaskelman puolella. Nyt tähän tavoitteeseen olisi tarvittu vuosikatteeseen lisää n. 5 miljoonaa euroa. Tehdyt veropäätökset ja saatu verotulokertymä, valtionosuustuloutuksiin liittyneet tekijät sekä sosiaali- ja terveystoimet odotettua suuremmat menot ovat syynä tähän käppiin.

Rahoituslaskelman osalta vuosikatteen tulisi kattaa investointien nettomenot. Sama meno jatkuu täälläkin, vuosikatteen olisi pitänyt olla rahoituslaskelman näkökulmasta jopa 10 miljoonaa euroa suurempi.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus tuo esille sen, että kaupungin taloutta tulee oikaista jämerillä toimilla. Valtuustomme enemmistö teki tätä työtä ryhtymällä ei-niin-mukaviin säästötalkoisiin henkilöstömenojen osalta. Prosessin aikana saimme aikaan merkittävät käyttötaloussäästöt. Näiden vaikutus näkyy vuosina 2020-2022 eli tässä on vastatti tarkastuslautakunnan huutoon. Lisäksi valtuusto teki järkeviä, ennakollisia veroratkaisuja vuosille 2021 ja 2022. Harmittavasti emme saaneet näihin avauksiin kaikkia valtuuston ryhmiä mukaan.

Keskustan valtuustoryhmä haluaa kiittää tarkastuslautakuntaa muutoinkin varsin oivallisen arviointikertomuksen laatimisesta. Lautakunta on hyvin sisäistänyt sen, että sen tulee löytää asiakokonaisuuksia, joissa tavoitteet eivät ole joko täyttyneet tai ne ovat epäselviä. Täsmällisillä kysymyksillä on herätetty hallintokuntia ja tilivelvollisia.

Lautakunta tuo kertomuksessaan esille myös huolen siitä, kuinka kaupungin talouden kiristynyt tilanne vaikuttaa kuntalaisten palvelujen saatavuuteen. Miten varmistetaan palveluiden saatavuus yhdenvertaisesti eri puolilla laajaa kaupunkia? Nämä lauseet ovat suoria lainauksia kertomuksesta.

Tähän huoleen on helppo yhtyä. Täytyy edelleen kyseenalaistaa ne pyrkimykset, joita olemme toistuvasti esim. perusopetuksen palveluverkon harventamiseen liittyen kuulleet. Tämä ei voi olla jatkossakaan kestävä tie. Säästöjä ja sopeuttamista tulee hakea sieltä, joissa ne eivät kokonaan lakkauta palvelun tuottamista. Keskustan ja muiden ryhmien tukema linjaus henkilöstömenosäästöistä on puolestaan kestävä linjaus. Asukaslukumme on pienentynyt vuoden 2018 aikana runsaalla tuhannella hengellä. Se tarkoittaa n. 3% väkiluvusta. Fiksu yritys tekisi tässä kohden tilausten vähennyttyä sopeutustoimia tuon 3 %:n edestä. Tuo 3% on henkilöstökuluista 1,5 M€ eli juuri se summa, joka keskustan ja muutaman muun ryhmän toimesta esitettiin ja saatiin lävitse.

Keskustan valtuustoryhmä haluaa kiittää kaupungin palkattua väkeä kuntalaisille tuotetuista palveluista. Niiden ja ylipäänsä kaupungin vastuulla oleva toiminnan taso on saatu pidettyä vähintään hyvällä tasolla.

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja. Keskustan valtuustoryhmä esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 2018 sekä tilikauden alijäämän kirjaamista taseessa oman pääoman yli-/aliäämätilille omaa pääomaa vähentävänä eränä.

Reima Härkönen, puheenjohtaja Savonlinnan keskustan valtuustoryhmä

 

Kaupunginvaltuuston kokous 20.5.2019 – sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtäminen Savonlinnan kaupungilta Itä-Savon sairaanhoitoiirin kuntayhtymälle

Sosterin hallituksen pj. Pekka Nousiainen (kesk.) esittelemässä järjestämisvastuun siirtomisasiaa valtuutetuille. Vieressä valtuuston puheenjohtaja Anna-Kristiina. Kuva Reima Härkönen.

Kaupunginvaltuustossa pitämäni puheenvuoro sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtämisestä Savonlinnan kaupungilta Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (KV 20.5.2019 § 37)

Tuotakoon vielä tässäkin vaiheessa esille harmistus siitä, että Etelä-Savon maakunnassa ei olla saatu aikaan kahden sairaalan välistä, strategista yhteistyö- ja työnjakosopimusta. Meillä täällä Savonlinnassa ei edelleenkään takeita siitä, että maakunnassa olisi jatkossakin kaksi yhteispäivystyssairaalaa.

Emme edelleenkään saa vaarantaa Keskussairaalan olemassaoloa, se olisi meiltä täysin anteeksi antamaton teko! Sairaalan alasajon kerrannaisvaikutukset olisivat moninkertaiset esim. OKL:n menetykseen verrattuna. Tällaista suoneniskua Savonlinna ei tulisi kestämään.

Erikoissairaanhoidon ulkoistamissuunnitelmat vaativat meiltä edelleen nopeaa päätöksentekoa. Edellisessä valtuuston kokouksessa tehty kuntayhtymän perussopimuksen muutos laajensi rajoituslain mukaista laskentapohjaa riittävästi ja saimme siten erikoissairaanhoidon lain edellyttämälle 30%:n tasolle koko Sosterin kustannuksista. Nyt tämä prosessi tulee saattaa päätökseen ja siirtää sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu.

Arvoisat valtuutetut. Meidän on otettava lusikka kauniisti käteen ja tehtävä KH:n esityksen mukainen järjestämisvastuun siirto. Aina on nimittäin olemassa vaara, että rajoituslakiin tullaan tekemään tiukennuksia tai muulla tavoin hillitään näitä ymmärrettäviä ulkoistamissuunnitelmia.

Lisäksi hallitusneuvotteluja käyvät puolueet ovat parhaillaan linjaamassa julki tulleiden tietojen perusteella maan sote-rakennetta siten, että siitä ei ole odotettavissa helpotusta tähän tukalaan tilanteeseen. Maata ollaan jakamassa edelleen 18 sote-alueeseen ja se on todettu Savonlinnan kaupungin ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin suhteen ongelmalliseksi.

Keskustan valtuustoryhmä kannattaa Savonlinnan kaupungin perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestämisvastuun siirtämistä Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 1.6.2019 lukien.

Kaupunginvaltuusto päätti siirtää järjestämisvastuun äänin 46-5.

Kuvassa äänestyskoneen kautta äänestystulos. Kuva Reima Härkönen.

Ajatuksia Savonlinnan kaupungin YT-prosessin osalta

Taikkarin teatteri valmiina Kultainen vasikka -kabareenäytelmän ensi-iltaan 13.4.2019. Jatkossakin tällaisia järjestetään YT-prosessista huolimatta. Teatterin toteuttaminen vaatii n. 12 lukiokurssin suuruisen satsauksen vuosittain. Kuva Reima Härkönen.

Savonlinnan kaupunki on saanut kaupunginvaltuuston joulukuisen ”talouden iso kuva” –päätöksen seurauksena aloitetut YT-neuvottelut päätökseen. Valtuuston enemmistö, 30 valtuutettua, edellytti talouden sopeuttamiseksi henkilöstösäästöjä vuosina 2019 – 2022 yhteensä 4,8M€, tätä tukevaa käyttötalouden sopeuttamispäätöstä, jonka suuruus on 4 M€ vuosina 2020 – 2022 sekä veroratkaisua vuosille 2021-2022, jolloin kunnan tuloveroasteemme nousee 0,5%-yksikköä. Tämän jälkimmäisen tulouttava svaikutus noille kahdelle vuodelle on yli 5M€.

Kaupungin keskushallinto ja muut hallintokunnat ovat joutuneet kovasti ponnistelemaan tämän yhtälön ratkaisemiksi. Nyt se on kuitenkin tehty ja on syytä kiittää kaikkia asianomaisia hyvästä työstä. Suurin kiitos kuuluu kaupinginjohtajan lisäksi talouspäällikölle ja henkilöstöpäällikölle omine esikuntineen.

Sanomalehti Itä-Savo uutisoi aiheesta seuraavasti;

https://ita-savo.fi/uutiset/lahella/70232364-d774-49d0-8451-d6788abc3632

Sopeuttamisen tarvehan on tullut useasta eri lähteestä. Suurin syy talouden nitkahtamiseen ja nykyiseen korkeaan kunnalliseen veroasteeseemme, johtuu ennen kaikkea savonlinnalaisten ylisuurista sosiaali- ja terveysmenoista. Tämä on riidaton asia ja esim. vuonna 2016 tämä välys oli peräti 17 M€ verrattuna siihen tarpeeseen, joka väestöllämme on näihin palveluihin. Tarvetta arvioitaessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on huomioinut väestön ikä- ja sukupuolirakenteen, sairastavuuden, jota mitataan KELA:n erityiskorvattavien lääkkeiden käyttömäärillä sekä isolla joukolla erilaisia sosioekonomisia muuttujia.

Tämä asia näyttä unohtuvan tyystin, kun arvioidaan esim. tätä YT-prosessia. Tikunnokassa ovat edelleen jotkut kouluverkkoratkaisut, joiden kustannusvaikutus on aivan toista luokkaa. Koko prosessin ajan valtuustossa vähemmistöön jääneet ovat puhuneet ”rakenteellisista ratkaisuista”.

Keskustan valtuustoryhmä on ollut valmis talouden realiteettien edessä siihen, että palvelun laatua voidaan ohentaa, mutta palvelua tulee olla saatavilla valtuuston linjaamien palveluverkkoratkaisujen mukaisesti. Saimme esimakua rakenteellisista muutoksista, kun vuoden alussa kolme nuorisotilaa pistettiin kiinni. Tätäkö nämä oppositiossa olevat valtuutetut haluavat?

Vuoden 2021 ja 2022 kuntaveroratkaisuille myöskään valtuuston ”oppositio” ei antanut tukeaan. En ole vielä saanut vastausta olisiko tämäkin välys haluttu kattaa heidän toivomillaan ”rakenteellisilla ratkaisuilla”?

Olen itse myös kunnallinen viranhaltija, Savonlinnan Taidelukion rehtori, ja pääsin siksi laskeskelemaan lukiokoulutukseen tehtäviä säästöjä YT-prosessiin liittyen. Seuraavalla tavalla lukiokoulutukseen on saatavilla 122 400€:n säästö vuositasolla. Tämä oli oma esitykseni ja se sitten jalostui vielä vertaiskollegan kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen. Tässä kirjaan vaan omia ajatuksisani olkoonkin, että lopputulos oli hyvin pitkälti samanmoinen.

Säästöesitys lukiokoulutukseen

Yhden lukiokurssin (vastaa 38 tunnin työtä) hinta voidaan laskea OVTES:n ns. ylituntipalkkion laskentakaavalla (OVTES 2:13§). Se menee näin:

OVTES:n mukaisen palkkaliitteen tehtäväkohtainen palkka (pätevän lukion lehtorin hinnoittelutunnus on 4 04 04 01 7) x 0,83 / opetusvelvollisuuus (voidaan käyttää lukua 20) x 12

Euromääräisesti tämä tarkoittaa seuraavaa;

3017,74 x 0,83 / 20 x 12 = 1502,83€ (sivukulut 0%), 1870,57€ (sivukulut 24,27%)

Tässä kurssihinnassa ei ole huomioitu OVTES:n vuosisidonnaisen lisän vaikutusta. Opettajahan saa työstään paremman korvauksen, jos hänellä on opetusvuosia riittävästi takanaan. Jatkossa esitettävä säästö on siis ”alakanttiin”, mutta suunnittelun tässä vaiheessa ei tarkempaan arvioon voida päästä.

Kun siis tähdätään vuosittain 124 220€:n säästöön. Se tarkoittaisi lukiokurssien osalta seuraavaa;

124 220 / 1870,57€ = 66,4 kurssia

Lukioiden opiskelijamäärät: Lyska 426 ja Taidelukio 264, yhteensä 690 (tilanne 21.9.2018)

Lyseon opiskelijamäärä mukainen osuus säästövelvoitteesta olisi 61,7% ja Taikkarin 38,3%, kursseina tarkoittaisi Lyskalla -41 kurssia ja taikkarilla -25,4 kurssia.

Tämän ei tarvitse kohdistua suoraan opetuksen määrää alentavana, koska lukion rehtori voi opekunnan kanssa päättää ns. lukioresurssituntien käytöstä luokkahuoneopetuksen tarpeisiin. Tätä on säädelty OVTES:ssa Osio B Liite 2 lukio 2:7§. Soveltamisohjeen mukaan lukioresurssista vähintään puolet on käytettävä luokkahuoneen ulkopuolisiin tehtäviin eli esim. Taidelukiolla tämä raja on 31 vuosiviikkotuntia, lukioresurssimme on 60 vuosiviikkotuntia.

Tässä nyt keskitytty päivälukioihin, en tunne aikuislukion tilannetta niin hyvin, että osaisin siitä sanoa mitään.

Toteutus:

Otetaan tuntikehysleikkuri käyttöön 1.8.2019. Vaikutus ulottuisi siis jo vuoden 2019 puolelle ja koko voimalla se olisi käynnissä vuosina 2020 – 2022. Lukioiden rehtorit voivat yksiköissään opettajien kanssa pohtia, helpotetaanko kurssipainetta ns. lukioresurssipäätöksen kautta. Taidelukio tulee tekemään näin ja siten opiskelijan saama opetus ei vähenny tässä esitetyn mukaisesti täysimäärisesti.

Tehostetaan varsinkin lyseon lukion opiskelijoiden innokkuutta käyttää hyväkseen Taidelukion kurssitarjotinta. Pääsääntöisesti Taidelukiolla on tarjolla kolme sarjaa pakollisia kursseja (keskikoko n. 27) ja kaksi sarjaa valtakunnallisia syventäviä kursseja (keskikoko hieman suurempi). Taidelukiolaisille tämä ”ristiinopiskelu” onnistuu paremmin osin varmaan siksi, että Taidelukion kustantama maantieteen ja biologian sekä terveystiedon opetus tapahtuu Lyseon tiloissa ao. opettajien toiveesta.

 

 

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 14 § / 25.3.2019 pitämäni puheenvuoro

Itä-savon sairaanhoitopiirikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tämän tärkeän esityksen. Aluksi valtuusto äänesti asian lähettämisestä uudelleen valmisteluun ja se esitys ei onneksi menestynyt. Sen jälkeen esitettiin vielä asian hylkäämistä, mutta sekin hävisi selekin numeroin. Kaupunginvaltuusto teki vastuullisen ja oikean päätöksen.

Ohessa asiassa pitämäni puheenvuoro.

Harmittavasti Etelä-Savon maakunnassa ei ole saatu aikaan kahden sairaalan välistä, strategista yhteistyö- ja työnjakosopimusta. Meillä täällä Savonlinnassa ei ole parhaillaan mitään takeita siitä, että maakunnassa olisi jatkossakin kaksi yhteispäivystyssairaalaa. Tämä on vakava paikka meille kaikille.

Jos päätöksenteollamme vaarantaisimme Keskussairaalan olemassaolon, se olisi täysin anteeksi antamaton teko. Sairaalan kerrannaisvaikutukset ovat moninkertaiset esim. OKL:n menetykseen verrattuna. Tällaista suoneniskua Savonlinna ei tule kestämään.

Erikoissairaanhoidon ulkoistamissuunnitelmat, jotka siis edellyttävät tässä pykälässä päätettävää perussopimuksen muutoksia, vaativat nyt meiltä nopeaa päätöksentekoa. Perussopimuksen muutos laajentaa ns. rajoituslain mukaista laskentapohjaa ja saamme siten erikoissairaanhoidon lain edellyttämälle 30%:n tasolle koko Sosterin kustannuksista. Tästä on siis kyse.

On totta, että asia on edennyt kiireellä. Julkitulleiden suurempien puolueiden mallit tulevasta maakuntamalliratkaisuista nojaavat useimmat joko n. 18 alueen Suomeen tai vahvoihin peruskuntiin nojaavaan maliin. 18 alueen Suomi olisi aivan yhtä ongelmallinen meille, pitäisi löytää yhteinen sävel täällä maakunnan sisällä ja tähänhän valmiutta ei ole ollut. Vahvojen peruskuntien malli edellyttänee ainakin 50 000 asukkaan väestöpohjaa ja silloin joutuisimme hakemaan kumppania itsellemme.

Arvoisat valtuutetut. Meidän on otettava lusikka kauniisti käteen ja tehtävä KH:n esityksen mukainen perussopimuksen muutos. Tällä varmistetaan osaltamme, että ulkoistamiseen liittyvät kilpailutusasiakirjat saataisiin liikkeelle ennen kesälomia. Aina on nimittäin olemassa vaara, että rajoituslakiin tullaan tekemään tiukennuksia tai muulla tavoin hillitään näitä ymmärrettäviä ulkoistamissuunnitelmia.

Keskustan ryhmä tuo esille jo tässä vaiheessa, että mahdollisesti tehtävään ulkoistamissopimukseen sisältyvä hintariski tulee minimoida esim. sopimuksessa määriteltävillä säännöllisillä hinnantarkistuskäytänteillä. Lisäksi ns. järjestämissopimukseen liittyvät kuntaneuvottelut perustettavan yhteisyrityksen kanssa tulee käydä vahvalla poliittisella mandaatilla eli kaupungin tahtotila tulee olla muodostaa vahvan demokraattisen prosessin kautta.

Keskustan valtuustoryhmä kannattaa perussopimuksen muuttamista KH:n esittämällä tavalla.

Puheenvuoro liittyy seuraavaan KV:n päätökseen, http://dynasty.savonlinna.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20195237-14

Ajatuksia sosiaali- ja terveysuudistuksen kaatumisesta

Viimeistään 8.3.2019 aamulla kävi ilmi se, että Suomessa on hankala saada megaluokan uudistuksia lävitse poliittisesti. Tämä on nyt nähty neljän vaalikauden ajan jatkuneen sote-suunnittelun ja päätöksenteon osalta. Onko yhteiskunta tältä osin edistyksellisempi kuin esim. 1960-luvulla, jolloin suuria tunteita herättänyt peruskoulu-uudistus räpsäytettiin lävitse? Jos historiaan haluaa kurkkia vielä kauemmas, niin tehdyt maareformit 1918 – 24 olivat soteakin vahvemmin tiettyjen kansaosien iholle käyneitä. Silloin sopuun päästiin ja nämä ovat osoittautuneet koko suomalaista yhteiskuntaa hyvään suuntaan muovanneiksi uudistuksiksi.

Omia täytyy sen verran moittia, että uudistus taisi tosiaan olla liian monisäikeinen ja suuri. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen tuli oikealta mukaan valinnanvapaus ja sitä myötä sote-markkinoiden avaaminen markkinaehtoiselle toiminnalle. Täältä keskeltä puski kuviin maakuntahallinto omine kujeineen. Keskusta on jo vuosikymmenten ajan ajanut valtionhallinnon keskitettyjen vastuiden hajauttamista maakunnallisiksi. Tämä uudistus (maakunta) olisi vienyt vastuita ja tehtäviä ennen kaikkea kunnilta perustettaville, uusille maakunnille.

Suuri huoli meillä kaikilla puoluekantaan katsomatta tulisi olla siitä, millä voimin tämä harjoitus nyt saadaan maaliin? Mielestäni nykyinen hallitus olisi voinut käyttää parlamentaarista valmistelua vahvemmin mukana ja siten vastuuttaa oppositiota ja mikseipä johtavia virkamiehiä ja asiantuntijoitakin vahvemmin yhteisesti valittuun linjaan. Jospa seuraava hallitus toteuttaa tätä tällä tavoin. Toki keskustan pj. Sipilä edellisellä vaalikaudella tuki silloisen hallituksen suunnitelmia, mutta perustuslailliset esteet tulivat mutkistamaan matkaa jo silloin.

Savonlinnassa tämä selkeyttänee tilannetta. Sosterin hallituksen päättämä ja nyttemmin myös kuntayhtymävaltuuston ”siunaama” linjaus erikoissairaanhoidon ulkoistamisesta istuu hyvin muuttuneeseen tilanteeseen. Maassamme tällaista keskusteluja tullaan käymään muuallakin ja eritoten maakuntamme kaltaisilla kaksinapaisilla alueilla. Etelä-Savon maakunnassa ei olla päästy strategiseen ratkaisuun keskussairaaloiden työnjaosta. En osaa syyllisiä tässä osoittaa, koska en ole ollut näiden asioiden parissa päätöksiä suunnittelemassa tai tekemässä, mutta helppoa ratkaisua tässä ei varmaan olekaan, olisi se jo vuosikymmenten aikana tehty.

Vastine Itä-Savon mielipidekirjoitukseen / Virpi Loikkanen

Lehtori Virpi Loikkanen kirjoitti ansiokkaan kirjoituksen Savonlinnan kaupungin lukiotoimeen liittyen  Siinä oli yksi lukiotoimen rahoitukseen liittyvä erhe ja siksi oheen naputtelin vastineen. Virpin kirjoitus julkistettiin Itä-Savossa 19.12.2018.

—-

Lukioasioista

Lehtori Virpi Loikkanen kirjoitti sanomalehti Itä-Savossa ansiokkaan kirjoituksen lukiotoimeen liittyen. Haluan kuitenkin oikaista erheen lukiotoimen rahoitukseen liittyen.

Savonlinnan kaupunki joutuu valitettavasti hakemaan erilaisia säätökohteita vuonna 2019 ja edelleen taloussuunnitelmavuosina 2020-2022. Lukion määrärahaleikkaus on yksi näistä. Määrä on Virpin kertoma eli 150 000€ vuonna 2019.

Lukion opiskelijakohtainen yksikköhinta vuonna 2019 tulee olemaan 5549,66€. Moni harhaantuu uskomaan yksikköhinnaksi sitä hintaa, josta ns. tasauskerroin ei ole ropsauttanut osuutta pois. Tämä tasauskerroin alentaa yksikköhintaa ja tämä kertymä sitten jaetaan kaikkein pienimmille lukioyksiköille, koska arvatenkin siellä opetuksen järjestäminen on kalliimpaa. Tämä on ihan oikein. Savonlinna esim. menettää yksikköhinnastaan 356,46€ jokaista opiskelijaa kohden.

Virpi toi esille, että Lyseon lukio toimii huomattavasti alle yksikköhinnan ja tässä tämä erhe nyt sitten on. Jos Lyseon lukio toimisi pelkästään yksikköhinnan mukaisella rahoituksella sen käyttötalous pitäisi olla n. 2 330 00€. Nyt se on toki suurempi eli 2 527 000€ (vuoden 2018 luku).

Nämä yksikköhinnat ovat olleet muuten tanakassa laskusuunnassa vuodesta 2013 valtiontalouteen tehdyn sopeuttamisohjelman mukaisesti. Silloin elettiin Jyrki Kataisen hallituksen aikaa, mutta kaikki eduskuntapuolueet ovat vuorollaan hallitusvastuussa ollessaan vahvistaneet tämän ohjelman toteuttamisen.

Valtionosuustuottoon liittyen tulee toki muistaa, että Savonlinnan Taidelukio saa opiskelijoilleen (264) samaisen yksikköhinnan kuin Lyseon lukiokin. Tämän lisäksi erityiset lukiokoulutustehtävät ja saatu valtakunnallinen kehittämistehtävä tuovat siihen joulukuun alussa 2018 julkistetun rahoitusraportin mukaan 446 926€ lisää. Kun tämä lasketaan opiskelijaa kohden (näin ei oikeasti voisi tehdä) se tulouttaa 1692,90 € ja täten taidelukiolaisen yksikköhinta on 7242,56€. Savonlinna saa muuten 8. eniten kaikista lukiokoulutuksen järjestäjistä tällaista lisärahoitusta. Savonlinnan taakse jäävät tässä vertailussa isoista koulutuskaupungeista mm. Kuopio, Jyväskylä, Joensuu ja Vantaa. Ei huono!

Esitin itse muutosta talousarviokirjan perusopetus ja iltapäivätoiminta tulosalueeseen liittyen. Sen mukaan perusopetuksen painotukset tulee selvittää avoimesti ja niiden vaikutukset mm. valtionosuuskertymään, kaupunkistrategiaan ja koulutuksellisiin jatkumoihin tulee perata auki. Lisäksi musiikkiluokkatoiminta perusopetukseen tulee erikseen selvittää ja aloittaa se 1.8.2019, jos ja kun riittävästi kysyntää löytyy. Tämä esitys tulikin valtuuston kannaksi. Pysyttääksemme nämä lisärahoitukset, koulutuksen järjestäjän tulee tehdä erityisiä toimia niillä aloilla, joilla meillä lukiokoulutuksen erityistehtäviä on. Meillähän on niitä vain kuvataiteen ja musiikin suhteen. Lisäksi tässä avoimuudessa on ollut isoja puutteita kesästä 2016 alkaen. Nyt tilanne on jo toki parempi.

Taidelukion puolesta haluan toivottaa kaikille mukavan rapsakkaa ja rauhallista joulua

Reima Härkönen, rehtori Savonlinnan Taidelukio, kaupunginvaltuutettu (kesk.)

 

 

 

Savonlinnan kaupunginvaltuuston kokous 17.12.2018

Kokouksessa istuttiin rapiat kahdeksan tuntia ja valmiiksi talousarviokirja saatiinkin puolenyön jälkeen.

Pykälän käsittelyn alussa pidettiin rapskat ryhmäpuheenvuorot ryhmien suuruusjärjestyksessä. Ohessa pitämäni keskustan ryhmäpuheenvuoro.

Kaupunginhallituksen pohjaesitykseen tuli isohko muutos heti alkuun keskustan valtuustoryhmän esittämänä ja usean muun ryhmän kannattamana. Äänin 30-21 hyväksyttiin seuraava vero- ja talouden sopeuttamislinjaus.

Muutosesitys vuoden 2019 talousarvioon, TS 2019-2022

KH:n esitys 17.12.2018

Esittäjän nimi: Reima Härkönen

Sivu: 7

Savonlinnan kaupungin talous / verot

Muutosesitys: Verot –alaotsikon teksti muuttuu muotoon;

Taloussuunnitelma sisältää tuloveron korotuksen, 0,25%-yks., vuodelle 2019. Lisäksi tuloveroa korotetaan vuodelle 2021, 0,5%-yks (veroprosentti 22,75% ja vuonna 2022 22,75%).

Veronkorotuskehys täsmentyy, kun saadaan Sosterin tasapainotusohjelma ja sen vaikutusarvio sekä toteuma vuoden 2018 sote-palvelujen ostoista.

Leikkausmenoarvio ajalle 2020-2022 on 4,0 miljoonaa euroa.

Se on todettava, että esityksemme muuttui edellisen illan versiosta, jota esiteltiin valtuustoryhmien neuvottelijoille. Puheenvuorossani huhuilinkin muiden ryhmien tukea tälle ja sitä tosiaan saatiinkin, koska esitys meni lävitse selvin numeroin. Vastustusta tuli sdp:n, vasemmistoliitton ja kokoomuksen ryhmästä, kannatusta kokoomuksesta, vihreistä, perussuomalaisista, kristillisdemokraateilta ja keskustalta.

Tämän johdosta talousarviokirjaa tuli muuttaa parista muustakin kohdasta seuraavasti;

Muutosesitys vuoden 2019 talousarvioon, TS 2019-2022

KH:n esitys 17.12.2018

Esittäjän nimi: Reima Härkönen

Sivu: 10

Talousarvion olennaiset riskit / verotulot

Muutosesitys:

Toisen tekstikappaleen viimeinen lause muutetaan muotoon, ”Talouden sopeuttamistavoite tulevalla taloussuunnitelmakaudella on yhteensä 4,0 milj. euroa.”

Muutosesitys vuoden 2019 talousarvioon, TS 2019-2022

KH:n esitys 17.12.2018

Esittäjän nimi: Reima Härkönen

Sivu: 11

Talousarvion olennaiset riskit / henkilöstösuunnittelu

Muutosesitys:

Toisen tekstikappaleen viimeinen lause poistuu, ”Henkilöstösäästön saavuttamista valmistellaan luonnollisesti yhtä aikaa kaupunginjohtajan esittämän n. 9,5 milj. euron talouden tasapainotusohjelman kanssa”

Nämä menivät lävitse äänin 30-19 ja kaksi tyhjää sekä 30 – 20 ja yksi tyhjä. Poliittiset jakolinjat olivat lähes identtiset edellisen kohdan kanssa.

Näiden välissä jouduttiin myös äänestämään henkilöstösäästöjen poistosta. Kateeksi esitettiin mystistä ”rakenteellisia muutoksia”. Esitys ei onneksi menestynyt, kh:n esitys voitti äänin 29-22.

Kun talouden suuri inja oli päätetty, tein yksityiskohtaisessa käsittelyssä seuraavat muutosesitykset, joita oli jo esitelty ryhmäneuvottelijoille;

Muutosesitys vuoden 2019 talousarvioon, TS 2019-2022

KH:n esitys 17.12.2018

Esittäjän nimi: Reima Härkönen

Sivu: 12

Strategiset kärkihankkeet

Muutosesitys: Lisätään seuraavaa; 

Aihe: Taidelukio. Valtakunnallinen lukiokoulutuksen kehittämistehtävä / kuvataide.

Kaupungin omarahoitusosuus: 0 €

EU-rahoitus: 0€

Muu rahoitus: 0,74 M€

Perustelut:

Taidelukio sai okm:stä päätöksen valtakunnallisesta lukiokoulutuksen kehittämistehtävästä. Se alkaa 1.1.2019 ja ulottuu 31.7.2025 saakka. Talousarviovuodelle 2019 ja ts-vuosille 2020-2022 sen tulouttava vaikutus on 740 000€ eli 185 000€ / vuosi.

Valtuusto hyväksyi tämän yksimielisesti.

 

Muutosesitys vuoden 2019 talousarvioon, TS 2019-2022

KH:n esitys 17.12.2018

Esittäjän nimi: Reima Härkönen

Sivu: 75

Toimiala: Sivistystoimiala

Toimielin: Sivistyslautakunta

Tulosalue: 320 Perusopetus ja iltapäivätoiminta

Muutosesitys:

                      Lisätään tekstimuutos seuraavasti;

Kriittinen menestystekijä 7.1.

Mittarit: Toteutuneiden ryhmien määrä.

Tavoite 2019: Musiikkiluokkatoiminnan aloittaminen selvitetään perusopetuksessa ja toiminta aloitetaan 1.8.2018, mikäli riittävästi kysyntää painotusta kohtaan ilmenee. Lisäksi tehdään selvitys avoimesti perusopetuksen painotuksista siten, että niiden mahdolliset vaikutukset kaupunkistrategiaan, kaupungin valtionosuustulokertymään ja koulutuksellisiin jatkumoihin selvitetään.

Tämä meni äänestykseen ja esitykseni voitti äänin 38-13. Vastustusta taisi tulla vain sdp:stä, pitää tarkistaa aikanaan.

Su 16.12. valtuustoryhmien välillä oli neuvoteltu monesta periaatteellisesta asiasta. Ehkäpä eniten odotetuin oli Savonlinnan teatterin lisäavustus, +60 000€. Tein menomäärärahaesityksen ja SDP hienosti lisäsi sovitun tekstin.

Muutosesitys vuoden 2019 talousarvioon, TS 2019-2022

KH:n esitys 17.12.2018

Esittäjän nimi: Reima Härkönen (summan osalta)

Sivu: 81 – 83

Toimiala: Sivistystoimiala

Toimielin: Sivistyslautakunta

Tulosalue: 350 Kulttuuripalvelut

Muutosesitys:

Lisätään 60 000€ teatterin toiminta-avustukseen vuodelle 2019.

Valtuusto pystyi hyväksymään tämän yksimielisesti.

Lisäksi sovittiin yksimielisesti myös mm. ympäristöinsinöörin vakanssi vuosille 2019-2022, sivistystoimen avustusten leikkauksen pienentäminen (talousvaikutus +87 000€), muutaman investoinnin kohdentaminen eri vuosille, ns. kylätalojen avustaminen aluedemokratiamallin kumppanuuspöytien kautta (kustannusvaikutus 15 000€) metsätaloustrategian laatiminen, puunmyyntituloarvion alentaminen. 300 000€:lla. Nämä kaikki oli siis sovittu ryhmien välisissä neuvotteluissa. Siihen nähden oli aika kohtuutonta, että sdp:n ryhmäpuheenvuorossa kritikoitiin ryhmien välisten neuvottelujen toimimattomuutta. Puheenvuoron pitäjä ei toki ollut läsnä sunnuntain neuvotteluissa, annettakoon siis anteeksi!

Muut ”opposition” esitykset eivät menestyneet paitsi tekstimuutos Nätkin koulun kohdalla. Se tuli hyväksytyksi ja tilanne selkiintyi. Nätki saa koulunsa ja sen kokoa (siis vuosiluokkakoostumusta) ainoastaan tarkastellaan sivistyslautakunnassa. Tämä vastaa myös keskustan alkuperäistä linjaa huhtikuulta 2018 sekä syyskuussa 2018. Oletimme, että tämä asia menisi sivistyslautakunnan kautta, mutta näinkin tämä on hyvä!

Sanomalehti Itä-Savon uutisointiin valtuuston päätöksistä pääset oheisesta linkistä! Kunnallistoimittaja Jaana on tehnyt tarkkaa työtä!

Ohessa vielä valtuuston äänestysraporit; luettelo I ja luettelo II ja kaupunginvaltuuston talousarviokokouksen pöytäkirja talousarvion hyväksymisen osalta.

Savonlinnan Taidelukion esiintymis-, tutustumis- ja neuvottelumatka Unkarin Budapesin Budaváriin 23.11.-27.11.2018

Matiaksen kirkko, jossa Savonlinnan Taidelukio tulee esiintymään viimeistään vuonna 2020. Kuva Reima Härkönen.

Savonlinnan Taidelukion delegaatio kävi Unkarin Budapestin Budavárissa 23.11. – 27.11.2018. Ohessa matkaraportti.