Sosterin kuntayhtymähallitukselle selkeä omistajaohjaustoimeksianto Savonlinnan kaupungilta

Kuntalaissa (410/2015) on omistajaohjausta säätelevä pykälä 46 §. Omistajaohjaus tarkoittaa sen mukaan toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Kuntalain valmisteluasiakirjoissa korostetaan sitä, että ohjauksen kohteena olevan yhteisön tulee ottaa toiminnassaan huomioon omistajansa ilmaisema tahto ja tavoitteet. Edelleen korostetaan, että ohjauksen kohteena olevan yhteisön toimintaa koskeva erityislainsäädäntökään ei …

Sosterin kuntayhtymähallitukselle selkeä omistajaohjaustoimeksianto Savonlinnan kaupungilta Lue lisää »