Savonlinnan keskustan ryhmäpuheenvuoro valtuuston kokouksessa 14.12.2020 / 79 § Vuoden talousarvio 2021 ja vuosien 2021 – 24 taloussuunnitelma

Arvoisa neiti valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut sekä muut ruutujen äärellä tätä kokousta seuraavat

Vaikka kulunut syksy on ollut kunnallispoliittisesti ajatellen monin tavoin riitaisa, jopa epävakaa, talousarvio saatiin rakennettua yllättävän sutjakkaasti.

Nyt päätettävänä oleva talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2021 – 2024 on tehty kuntalain edellyttämällä tavalla niin, että taseeseen kertyneet alijäämät saadaan katettua taloussuunnitelmavuosien aikana. Kuntalaisia huojentaa varmuudella tieto siitä, että veronkorotuksia ei ole luvassa kuntaveroon eikä kiinteistöveroihin. Tämä toki edellyttää, että tänään talousarviota ei paisuteta liiaksi.

Talouden tasapainotila edellyttää vahvaa kajoamista sosiaali- ja terveyspalveluiden ostomäärärahaan. Vuodenvaihteessa 22/23 siirtyvät sosiaali- ja terveyspalvelut tulevalle hyvinvointialueelle muuttavat suuresti myös näiden palveluiden rahoitusta. Rahoitus muuttuu laskennalliseksi rahoitukseksi. Tähän liittyy valtionosuusleikkuri, joka tulee vähentämään Savonlinnan kaupungin tulevaa valtionosuusrahoitusta, ellei epäsuhtaa laskennallisten kustannusten ja nykyisten kustannusten välillä saada leikattua.  Olisi katastrofi, jos tässä emme onnistu vuosien -21 ja -22 aikana. Toisekseen Itä-Savon sairaanhoitopiiri ei ole kovinkaan houkutteleva yhteistyökumppani tällä hetkellä sotekustannusten tasosta johtuen. Siksi on hyvä, että kaupunginhallituksen esitys huomioi tämän ja esittää näitä säästöjä.

Olen huolissani siitä, että omistajaohjausjärjestelmämme ei tällä hetkellä toimi. Sosteri ei huomioinut kaupungin esityksiä omassa talousarviovalmisteluussaan. Haluan kuitenkin kiittää keskustan Savonlinnan yhtymävaltuuston jäseniä, joka eivät sellaisenaan hyväksyneet tätä ratkaisua. Harmi, ettette saaneet tukea muilta!

Arvoisat kuulijat. Savonlinnan kaupunki toteuttaa erittäin mittavat investoinnit talousarviovuoden aikana. On syytä kuitenkin muistaa, että nämä ovat palvelutuotannon toteuttamisen ja elinvoiman kehittämisen suhteen tarpeellisia investointeja. Selvää on toki, että tällä investointitahdilla emme voi jatkaa.

Keskustan valtuustoryhmä haluaa kiittää kaikki talousarvioesityksen tekoon osallistuneita ja Savonlinnan kaupungin henkilökuntaa sitoutuneesta työstä kaupunkilaisten hyvinvoinnin eteen.

Keskustan valtuusto kannattaa kaupunginhallituksen jättämän talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman hyväksymistä myöhemmin tehtävin pienin muutosesityksin.

Haluamme myös toivottaa kaikille rauhaisaa joulua ja oikein onnekasta uutta vuotta.

Keskustan valtuustoryhmän puolesta

Reima Härkönen pj.

Ohessa vielä sanomalehti Itä-Savon uutinen aiheesta

Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laineen luottamusasiaa käsittelevää tilapäistä valiokuntaa ei aseteta

Savonlinnan kaupunginvaltuustossa päätettiin äänin 27 – 23, ettei tilapäistä valiokuntaa perusteta. Hyvä näin! Ohessa asiassa pitämäni Keskustan valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro.

Keskustan valtuustoryhmä kannattaa sitä, että tilapäistä valiokuntaa ei perusteta. Perustelen tätä seuraavasti;

Valtuustoryhmällä on luottamus kaupunginjohtajaan ja hänen toimintaansa. Nyt on tärkeää antaa hänelle ja muille viranhaltijoille työrauha keskittyä kaupungin asioiden hoitamiseen asukkaiden ja yritysten hyväksi. Juuri nyt on menossa monia tärkeitä kaupungin elinvoimaan, palveluihin ja talouteen ratkaisevasti vaikuttavia valmisteluita ja neuvotteluita.

Lisäksi tämä prosessi on edennyt väärin. Mahdollista luottamuspulaa olisi tullut tiedustella ilman julkisuutta valtuustoryhmiltä ja näiden vastausten perusteella sitten olisi ryhdytty tai päätetty olla ryhtymättä esim. tilapäisen valiokunnan perustamiseen tähtääviin toimiin. Nyt on kerätty nimilistoja niin, että asia ei ole ollut kaikkien valtuutettujen tai valtuustoryhmien tiedossa.

Kuntalain (410/2015) 40 §:n mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista yhteistyötä, jota kunnanhallituksen tehtävien toteuttaminen edellyttää. Tässä asiassa hänen tietämättään ja ilman säädettyä tai päätettyä toimivaltaa Eija Stenberg, Seija Puputti ja Sanna Metsälä ovat käyneet poliittista valmisteluja Kuntaliiton edustajan kanssa. Keskustan valtuustoryhmä paheksuu tällaista toimintaa.

Kannanotto Etelä-Savon hyvinvointialueen suunnittelutyön mukaanlähtemisestä

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen (ESSOTE) kuntayhtymähallitus on esittänyt Savonlinnan kaupungille ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 3.12.2020 kutsun osallistumisesta tulevan Etelä-Savon hyvinvointialueen valmisteluun 1.1.2021 alkaen.

Joulukuun 8. päivänä 2020 eduskuntaan lähetetty hallituksen esitys (HE 241/20220) vahvistaa tosiasiallisesti epävirallisten valmisteluelinten roolin (mm. HE 241/2020 s. 880), jollaisen synnyttämisestä tässä ESSOTE:n kutsussa on kyse. Näiden rinnalle tulee aikanaan sitten perustaa ns. voimaanpanolain 8 §:n mukainen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin.

Keskustan Savonlinnan kunnallisjärjestö edellyttää, että Savonlinnan kaupungin ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tulee mitä pikimmin päättää osallistumisestaan Etelä-Savon hyvinvointialueen valmisteluun ja sitä koskeviin neuvotteluihin.  

Nykyinen valmisteluun osallistumattomuus on ollut Savonlinnan kaupungin sekä savonlinnalaisten etujen vastaista, koska päätös on tehty pääministeri Sannan Mariin enemmistöhallituksessa niin, että kaikki hallituspuolueet ovat siihen sitoutuneet. Ei ole siis mitään syytä epäillä, etteivätkö hyvinvointialueet tulisi toteutumaan 8.12.2020 eduskuntaan jätetyn hallituksen esityksen (HE 241/2020) mukaisina.

Savonlinnan kaupungin tulee päättää omiksi neuvottelu- ja edunvalvontatavoitteikseen seuraava asiakokonaisuudet;

a) Savonlinnan sairaalan ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen määräaikaisuus vuoteen 2032 saakka muutetaan toistaiseksi voimassaolevaksi sekä velvoitteeksi Etelä-Savon hyvinvointialueelle. Kirjaus pitää saada lainsäädännössä velvoittamaan Etelä-Savon hyvinvointialuetta ylläpitämään kahta ympärivuorokautista yhteispäivystys sairaalaa.

b) Neuvottelujen jatkaminen peruspalveluministeri Krista Kiurun kanssa keskittämisasetuksen lieventämiseksi niin, että järjestämissopimuksessa voidaan sopia keskittämisasetuksesta poikkeavista leikkaavista sairaaloista tai leikkausmääriä joustavoitetaan siten, että ympärivuorokautisen yhteispäivystyssairaalan toiminta Savonlinnassa voi jatkua. Tällöin Savonlinnassa voidaan jatkaa esimerkiksi tekonivelleikkauksia.

c) Saaristoisuuden parempi huomioiminen sote-rahoituksessa tai Savonlinnan saaminen saaristokunnaksi tai muulla tavalla lisärahoituksen saaminen maan hallituksen linjaaman kahden ympärivuorokautisen yhteispäivystyssairaalan ylläpitämiselle Etelä-Savossa.

Savonlinnan keskustan valtuustoryhmän mediatiedote kaupunginjohtaja Janne Laineen ”erottamisaloitteeseen” liittyen

Keskustan valtuustoryhmä piti sähköpostikokouksen pe 4.12.2020 – 5.12.2020 saatuaan tiedon Sanomalehti Itä-Savon kautta julkisuuteen tulleesta valtuustoaloitteesta, joka tähtää kaupunginjohtaja Janne Laineen erottamiseen.

Valtuustoryhmän kokoukseen osallistui 16/18 jäsentä. Ns. erottamisaloitteen allekirjoittajat (3) eivät ole kantaansa muuttaneet. Kaikki muut osallistujat (13) kannattavat valtuustoryhmän sääntöjen (8§) mukaan tehtyä ryhmäpäätöstä, joka saatetaan julki tällä tiedotteella.

Keskustan valtuustoryhmä haluaa saattaa julkisuuteen seuraavaa:

Keskustan valtuustoryhmä sanoutuu irti sanomalehti Itä-Savossa 4.12.2020 uutisoidusta valtuustoaloitteesta, joka tähtää kaupunginjohtaja Janne Laineen erottamiseen.

Valtuustoaloite kuuluu siihen kokonaisuuteen, joka on suunniteltu ja toteutettu Eija Stenbergin (sd) johdolla tarkoituksena mustamaalta kaupunginjohtaja Janne Lainetta. Tämä taas juontaa juurensa siihen harmistukseen, joka on syntynyt siitä, että maan hallitus, jonka pää- ja sote-vastuuministerinä toimii sosialidemokraatti, päätti Itä-Savon kuulumisesta tulevaan Etelä-Savon hyvinvointialueeseen.

Keskustan valtuustoryhmä haluaa palauttaa savonlinnalaisen kunnallispoliittisen päätöksenteon normaaliin päiväjärjestykseen ja lopettaa tällaisten joutavien asioiden vatvomisen.

Keskustan valtuustoryhmä ilmaisee tukensa kaupunginjohtaja Janne Laineen toimintaa kohtaan.

Lisätietoja allekirjoittaneelta.

Savonlinnassa 5. Päivänä joulukuuta 2020

Valtuustoryhmän puolesta

Reima Härkönen