Tervetuloa Savonlinnan Taidelukion tapahtumiin

Savonlinnan Taidelukioviikkojen tapahtumat, tervetuloa

Kuvataideabien päättötyönäyttely 20.1. – 20.3.2020. Voit tutustua siihe virtuaalisen näyttelyn avulla, ole hyvä!

Ti 4.2. klo 18 promenadikonsertti Melartin-salissa, vapaa pääsy, käsiohjelma 10€

Ohessa sanomalehti Itä-Savon julkaisema ennakkojuttu

https://ita-savo.fi/uutiset/kulttuuri-ja-viihde/32e9ee8d-ede0-4ae9-9e68-8e00df78ea4d

Ke 5.2. klo 18 Taidelukioon hakeutuville infotilaisuus Taidelukion juhlasalissa, Sotilaspojankatu 3, 3. kerros. http://www.taidelukio.fi/hakeminen-taidelukioon/

Pe 7.2. klo 19, kevyen musiikin konsertti Savonlinnasalissa, vapaa pääsy, käsiohjelma 10€

Oma sairaalamme on tärkein

Keskustan Savonlinnan valtuustoryhmä ja kunnallisjärjestö ovat sotevalmistelujen eri vaiheissa asettaneet Savonlinnan keskussairaalan tarjoamien erikoissairaanhoitopalveluiden ja yhteispäivystyksen säilymisen tärkeimmäksi tavoitteekseen ja toimineet johdonmukaisesti sen puolesta.

Kun sairaalan toimintoja turvaavaa yhteistyötä ei maakunnan sisällä ole syntynyt, olemme olleet valmiit yhteistyöhön myös yksityisten toimijoiden kanssa. 

Tämä vaihtoehto on valmisteluissa kaatunut kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla se kaatui erityisesti lääkärikunnan vastustukseen ja toisella kerralla ministeri Kiurun ja muiden demariministereiden vierailun yhteydessä. Käsityksemme mukaan ministerit edellyttivätyritysyhteistyövalmistelun lopettamista ehtona sille, että Savonlinna voi saada kompensaatiopaketin ja että voimme osallistua sotevalmisteluun Pohjois-Savon kanssa.

Tähän mahdollisuuteen oli tartuttava, koska usko Etelä-Savon maakunnalliseen yksituumaisuuteen oli mennyt. Pohjois-Savon suunta on Savonlinnan kannalta kiinnostavin, koska se mahdollistaa suorat hoitoketjut yliopistolliseen sairaalaan ja on näin ollen palvelun käyttäjien kannalta suoraviivaisempi. Tätä linjausta keskustan valtuustoryhmä on ollut tukemassa.

Todettakoon, että keskustelut Etelä-Savon maakunnassa ovat olleet isolta osalta toistemme ohi puhumista. Meille on tärkeintä sairaalamme. Maakuntakysymys on toissijainen. Mikkelin suunnalla maakunnan säilyminen on ensisijainen kysymys. Savonlinnan sairaalapalvelujen säilyminen ei heille ole tärkeää. Siksi heille sopisi hyvin se, että maakunnan sisällä ei synny ratkaisua, vaan että maan hallitus ratkaisisi asian.

Käsityksemme mukaan taloudelliset edellytykset Etelä-Savon soteratkaisulle ovat kestämättömät. Lisäksi Essoten merkittävät investoinnit myös uhkaisivat Savonlinnan sairaalapalvelujen säilymistä. 

Savonlinnan Keskussairaalan alasajo tarkoittaisi noin 600 työpaikan menettämistä, ammattikorkeakoulutuksen merkittävää supistumista ja sen kokonaisvaikutus olisi merkitykseltään OKL:n lähtöä suurempi, jopa nelin- tai viisinkertainen.

On syytä todeta, että meillä ei ole ollut mitään erityistä halua pois Etelä-Savon maakunnasta. Esimerkiksi Xamk- yhteistyö, maakunnallinen edunvalvonta ja kehittämishankkeet sekä EU-rahoituksella tehdyt toimet ovat Etelä-Savon puitteissa sujuneet hyvin.

Mitä nyt siis tulisi tehdä? Mielestämme maan hallituksen pitäisi selvittää keskenään keittämänsä soppa. 

Onko hallituksessa sovittu Savonlinnan sotesuunnan osalta pitävästi jotain, johon Sdp:n ministereiden lupaukset perustuvat? Jos on, niin asia on kunnossa. Jos ei, niin hallituksen on laitettava rivinsä kuntoon! Sekä keskustan että SDP:n ministerit ovat antaneet ymmärtää, että molemmat puolueet haluavat säilyttää Savonlinnan keskussairaalan nykytason.

Olemme edellyttäneet omilta ministereiltämme toimenpiteitä keskittämisasetuksen korjaamiseksi ja keskussairaalamme aseman ja tason kirjaamiseksi terveydenhuoltolakiin. Vain näillä toimenpiteillä Savonlinnan keskussairaalan tulevaisuus on turvattu maakuntaratkaisusta riippumatta. Toivomme, että myös paikalliset sosiaalidemokraatit ja muiden hallituspuolueiden edustajat omissa puolueissaan tukisivat tätä linjaa, jotta keskinäinen syyttely paikallistasolla loppuisi ja voisimme yhtenäisesti ajaa linjaa, jolla politiikan teon sijasta sairaalamme tulevaisuus todella varmistettaisiin.

Keskustan Savonlinnan kunnallisjärjestö

Keskustan Savonlinnan valtuustoryhmä

Savonlinnan Taidelukion rehtori Reima Härkönen opetusministeri Li Anderssonin nimeämän selvitysryhmän jäseneksi

Savonlinnan Taidelukiossa voi suorittaa mys musiikin lukiodiplomin. Kuva Jemina Suonpää.

Opetusministeri Li Andersson on päätöksellään 19.12.2019 OKM/64/040/2019 kutsunut Savonlinnan Taidelukion rehtori Reima Härkösen kolmijäsenisen selvitysryhmän jäseneksi.

Selvitysryhmän tehtävänä on selvittää, miten lukiodiplomit tulisi järjestää osana lukiokoulutusta siten, että kaikilla opiskelijoilla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet niiden suorittamiseen ja millaisia lukiodiplomien tulisi olla, jotta ne palvelisivat parhaiten opiskelijan osaamisen syventämistä ja olisivat hyödynnettävissä korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa.

Lukiodiplomihan tarkoittaa lukiolain mukaan eri oppiaineissa suoritettavia, erityistä osaamista ja harrastuneisuutta osoittavan näytön sisältäviä opintokokonaisuuksia. Nykyisellään niitä voi suorittaa kahdeksassa oppiaineessa. Esimerkiksi Savonlinnan Taidelukiossa on vuosien saatossa suoritettu näitä kuvataiteessa, musiikissa, liikunnassa, mediassa ja teatterissa.

Selvityksessä tulee käsitellä lukiodiplomien nykytilaa, niiden hyödyntämisen laajentamista nykyistä useampaan oppiaineeseen, erilaisten yhteistyö- ja etäopetusmuotojen hyödyntämistä diplomien järjestämisessä, diplomien arviointikäytänteiden muuttamista niin, että opiskelijoiden tasavertainen kohtelu toteutuisi paremmin sekä korkeakoulujen arvioita lukiodiplomien hyödyntämisen suhteen. Tämän lisäksi tulee selvittää, aiheuttaako tämä opetussuunnitelmallisia tai lainsäädännöllisiä muutostarpeita.

Selvityksen valmistelussa tulee kuulla Opetushallituksen, Ylioppilastutkintolautakunnan sekä korkeakoulujen ja muiden diplomeihin liittyvien sidosryhmien näkemyksiä diplomien kehittämisestä.

Selvitys tulee luovuttaa opetus- ja kulttuuriministeriölle viimeistään 15.9.2020 mennessä. Selvitystyön laatimisen käytännön tuesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Ministerin päätökseen pääset tästä linkistä.