Savonlinnan kaupungin talousarviokokous 9.12.2019

Talousarvion käsittelyssä tärkeää olisi ollut saada Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä tehtävien ostojen osalta määrärahahuojennus senkin vuoksi, että kaupunginvaltuusto antaisi signaalin kuntayhtymälle (Sosteri) menosäästöjen hakemiseksi nykyistä hanakammin.

Laajan ja polveilevan keskustelun jälkeen esityksemme ei kantanut maaliin saakka. Tästä johtuen emme saaneet katetta sivistystoimen määräraharaamiin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta. Lisäksi tällä katteella olisi palautettu elinkeinotoimen sekä sivistys- ja teknisen lautakunnan avustukset vuoden 2019 tasolle.

Illan edetessä saimme lävitse määrärahalisäyksen varhaiskasvatuksen tulosalueeseen liittyen, kustannusvaikutus +260 000€. Iso kiitos tästä sivistyslautakunnan pj:lle Jonne Tynkkyselle.

Lisäksi jo pitkään vellonut keskustelu ns. kyläkoulujen tilanteesta saattoi hieman selkiintyä, koska saimme lävitse selkeän kirjauksen koulujen turvarajasta. Tämä antanee nyt työrauhaa näille kouluyksiköille. Myös koulujen saneerausasioita tulisi arvioida kokoaan uudesta viitekehyksestä. Nyt ollaan tuotu esityksinä näiden koulujen peruskorjauksia. Sellaista toivetta eivät koulujen käyttäjät taikka siellä työskentelevät ole esittäneet oman ymmärrykseni mukaan.

Päätetty talousarvo vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 – 2023 ovat tasapainossa eli alijäämää ne eivät osoita. Tämä on se kaikkein tärkein asia tällaisessa päätöksenteossa.

Ohessa hieman tarkemmin muutosesitykset;

Strategiset kärkihankkeet 2020 – 2023, s. 14

Muutosesitys:

Tekstilisäys strategisten hankkeiden taulukon alle (s.14)

Kuttuuripääkaupunki 2026. Hankkeen suunnittelun ja mahdollisen toteuttamisen tukeminen.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

s. 31

Muutosesitys:

Esitän, että tähän talousarviokirjaan lisätään nimikeluettelo määrineen.

Perustelu. Osio antaa tärkeää tietoa päättäjille päätöksenteon tueksi.

Hyväksyttiin

Ostot Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä –kohtas. 50

Muutosesitys:

TA 2020 toimintakulut määrärahasta 149 191 978€ vähennetään 650 000€. 

Perustelut: Kuntaliiton, vuotta 2018 koskeneen selvityksen mukaan Savonlinnan sosiaali- ja terveysmenojen tarvevakioitujen kustannukset tulisi olla 3924€ asukasta kohden. Kyseisen vuoden asukaskohtainen toteutuma oli 4629€. https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kuntien-sote-nettotoimintamenoja-tammi-joulukuu-2018pdf.pdf

Tällainen kehitys ei voi jatkua. Kuntayhtymän tulee löytää uusia keinoja saada näitä ylisuuria kustannuksia kuriin. Savonlinnan kaupunki on omalta osaltaan toteuttanut menosopeuttamista monin eri keinoin ja niin, että sen toimialojen yksikkökustannukset ovat varsin kustannustehokkaita, vaikka asukasluku on laskenut. 

Kaupungin toimialojen palvelutuotantoa ei voi vaarantaa siirtämällä resursseja yhä enemmän sosiaali- ja terveyspalveluiden menojen katteeksi. Olemme erityisen huolissamme nuorimpien ikäluokkien saamista palveluista eli varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta. 

Tässä yhteydessä on hyvä myös muistaa, että kaupunki on käyttänyt tulorahoituksen keinot käytännössä jo loppuun. 

Tämä saatava säästö käytetään sivistystoimen tulosalueiden raaminylityksen katteeksi 550 000€:lla ja avustuksiin suunniteltujen leikkausten poistamiseksi 100 00€:lla. Tämä avustus-osio kohdennetaan talousarvion avustuskohdassa tarkemmin.

Tämä esitys ei mennyt lävitse. Harmittavasti emme saaneet tätä kautta sivistyslautakunnan tuskaa hellitettyä niin käyttötalouden kuin sen alaisten avustusten osaltakaan.


s. 52

Muutosesitys:

Poistetaan s. 52 lause; ”Kaupunginvaltuuston aikaisempi päätös koulujen lakkautusrajaa koskevasta oppilasmäärästä (25) poistetaan kokonaisuudessaan.” 

Sen tilalle kirjataan seuraavaa;

Koulun lakkautusraja on 25 oppilasta. Kouluilla, joissa on esiopetusta, koulun lakkautusrajan määrittelyssä huomioidaan myös esikoululaiset. 

Mikäli koulun oppilasennuste palautuu lähivuosina 25 oppilaaseen tai sen yli, ei kahden vuoden oppilasmäärän alitus aiheuta automaattisesti koulun lakkauttamista, vaan asia tuodaan valtuuston ratkaistavaksi.

Päätös: Hyväkyttiin 28 – 23

s. 95 – avustukset

Muutosesitys:

Kehittämis- ja elinkeinopalveluihin TA2020 kohtaan lisätään 15 000€.

Tämä esitys ei mennyt lävitse.  

s. 115

Muutosesitys:

Lisätään tekstikirjaus hankkeeseen 8803 sivistystoimen rakennukset 8683 Louhen koulu, Kerimäki

”Koulun mahdollisesti tarvitsemat korjaukset tehdään täsmäkorjauksin korjausvelkakohteet –määrärahalla.”

Tämä esitys meni myös lävitse.

Talousarviokäsittelyssä tehtiin paljon muitakin esityksiä, niistä saa selkoa tutustumalla valtuuston pöytäkirjaan, siihen pääset tästä linkistä.

Savonlinnan kaupungin tervehdyspuhe Savonlinnan itsenäisyysjuhlassa ja seppeleenlaskutilaisuuksissa

Talvisalon koulun Heikinpohjan toimipisteen ja Mertalan koulun musiikkiluokkalaiset esiintymässä Savonlinnan kaupungin ja seurakunnan itsenäisyysjuhlassa seurakuntalkeskuksessa. Hienoa, että luokat saatiin repertuaariin mukaan syksystä 2019. Tein tästä esityksen sitovaksi tavoitteeksi viime vuoden talosuarviokäsittelyssä ja lävitse meni selkein äänin. Kuva Reima Härkönen.

Vein Savonlinnan kaupungin tervehdyksen vuoden 2019 itsenäisyyspäiväjuhlaan. Samalla huomioimme sodissa kaatuneet laskemalla seppeleet Kirkkopuistoon ja Talvisalon hautausmalle. Ohessa tervehdyspuheeni.

Hyvää itsenäisyyspäivää kaikille.

https://www.savonlinna.fi/ajankohtaista/24855/itsenaisyyspaivan_vietto_savonlinnassa_2019

Arvoisat sotiemme veteraanit, hyvä juhlayleisö.

Suomen tasavallalla on takanaan tänään 102 vuoden mittainen taival itsenäisenä kansakuntana. Se tarkoittaa runsaan kolmen täyden sukupolven mittaista aikaa. Näiden sukupolvien aikana maamme on kokenut ennennäkemättömän vaurastumisen jakson. Niukkuuden noidankehä on murrettu monin tavoin ja juuri nyt eletään yltäkylläisyyden Suomessa. Noihin vuosiin ja jokaisen sukupolven kollektiiviseen muistiin mahtuu paljon, tosi paljon onnea ja menestystä, mutta myös suurta surua. Tämän rakkaan isänmaan eteen on tehty paljon uhrauksia.

Kuten me kaikki hyvin tiedämme, Toisen maailmansodan melskeisinä vuosina Suomen kansan itsemääräämisoikeus oli uhattuna. Ylivoimaiselta näyttäneen vihollisen karattua päälle suomalaisista otettiin todellakin mittaa. Me suomalaiset onnistuimme saman tien unohtamaan aiemmat kansalliset ristiriidat ja yhdessä tuumin asettauduimme vihollista vastaan. Käydyissä taisteluissa Suomi sai pelastetuksi kaikkein tärkeimmän eli kansallisen itsenäisyyden ja kansakuntamme vapauden. Tahto siitä, millainen Suomi tulee jatkossa olemaan, muodostettaisiin siis edelleen rajojemme sisällä.  Tähän kaikkeen verrattuna valtakuntamme tai tämän kotikaupunkimme nykyiset ongelmat ovat mittakaavaltaan mitättömiä. Tällaiset juhlapäivät ovat omiaan palauttamaan tämän mittakaavan mieliin!

Hyvä juhlaväki. Tämä paikka on mitä parhain jakaa Teidän kanssanne tapahtuma eilispäivältä. Eilen nimittäin pidimme savonlinnalaisissa lukioissa lakkiaisten ohella itsenäisyysjuhlan, jossa siirrettiin suomalaisten veteraanijärjestöjen kouluille tasan kaksi vuosikymmentä sitten lahjoittama vapauden viestikapulan koulujemme vanhimmilta ikäluokilta toiseksi vanhemmille. Kapulan sisältämä viesti kertoo Suomen itsenäisyydestä ja niistä teoista, joilla tätä varmistettiin aikanaan.

Olen tässä yhteydessä aina perännyt tämän ajan nuorilta hetken eläytymistä näiden veteraani-ikäpolven ihmisten elämään. Olen pyytänyt heidät ajattelemaan sitä, kuinka erilaisia näistä ihmisistä olisikaan saattanut tulla ilman näitä sotakokemuksia? Miten paljon helpompaa heidän elämänsä olisi ollut, ellei suurvaltapolitiikka olisi mullistanut heidän elämänhistoriaansa.

Mietitäänpäs hetken aikaa … parhaat nuoruusvuodet rintamalla, kuolema kurkkimassa olan takaa kaiken aikaa, epätietoisuutta huomisesta. Ei todellakaan kadehdittava kohtalo! Jos henki säilyi, sodan arpia niin fyysisiä kuin henkisiä oli kannettava mukana hamaan loppuun saakka. Isänmaan hyväksi annettu uhri pistää ajattelemaan!

Hyvä juhlaväki. Haluan kiittää Savonlinnan kaupungin puolesta kaikkia niitä tahoja ja ihmisiä, jota pitävät yllä tätä arvokasta veteraaniperintöä. Uskallan väittää, että täällä meillä tämä asia on hoidettu esimerkillisesti. Haluan myös tässä yhteydessä kiittää kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet tämän juhlan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi haluan tuoda vielä juhlaan hyvän mielen kiitoksena sen, että Savonlinnaan saatiin palautettua musiikkiluokkatoiminta muutaman vuoden tauon jälkeen. Tänään kuulemme Talvisalon koulun Heikinpohjan toimipisteen ja Mertalan koulun musiikkilukkien yhteisesityksen. Tämä olkoon esimerkkinä siitä, kuinka yhteiskunta pystyy korjaamana tekemänsä virheet

Hyvä juhlaväki, haluan toivottaa Teille kaikille Savonlinnan kaupungin puolesta hyvää itsenäisyyspäivää.

Reima Härkönen

kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja