Ajatuksia Savonlinnan kaupungin YT-prosessin osalta

Taikkarin teatteri valmiina Kultainen vasikka -kabareenäytelmän ensi-iltaan 13.4.2019. Jatkossakin tällaisia järjestetään YT-prosessista huolimatta. Teatterin toteuttaminen vaatii n. 12 lukiokurssin suuruisen satsauksen vuosittain. Kuva Reima Härkönen.

Savonlinnan kaupunki on saanut kaupunginvaltuuston joulukuisen ”talouden iso kuva” –päätöksen seurauksena aloitetut YT-neuvottelut päätökseen. Valtuuston enemmistö, 30 valtuutettua, edellytti talouden sopeuttamiseksi henkilöstösäästöjä vuosina 2019 – 2022 yhteensä 4,8M€, tätä tukevaa käyttötalouden sopeuttamispäätöstä, jonka suuruus on 4 M€ vuosina 2020 – 2022 sekä veroratkaisua vuosille 2021-2022, jolloin kunnan tuloveroasteemme nousee 0,5%-yksikköä. Tämän jälkimmäisen tulouttava svaikutus noille kahdelle vuodelle on yli 5M€.

Kaupungin keskushallinto ja muut hallintokunnat ovat joutuneet kovasti ponnistelemaan tämän yhtälön ratkaisemiksi. Nyt se on kuitenkin tehty ja on syytä kiittää kaikkia asianomaisia hyvästä työstä. Suurin kiitos kuuluu kaupinginjohtajan lisäksi talouspäällikölle ja henkilöstöpäällikölle omine esikuntineen.

Sanomalehti Itä-Savo uutisoi aiheesta seuraavasti;

https://ita-savo.fi/uutiset/lahella/70232364-d774-49d0-8451-d6788abc3632

Sopeuttamisen tarvehan on tullut useasta eri lähteestä. Suurin syy talouden nitkahtamiseen ja nykyiseen korkeaan kunnalliseen veroasteeseemme, johtuu ennen kaikkea savonlinnalaisten ylisuurista sosiaali- ja terveysmenoista. Tämä on riidaton asia ja esim. vuonna 2016 tämä välys oli peräti 17 M€ verrattuna siihen tarpeeseen, joka väestöllämme on näihin palveluihin. Tarvetta arvioitaessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on huomioinut väestön ikä- ja sukupuolirakenteen, sairastavuuden, jota mitataan KELA:n erityiskorvattavien lääkkeiden käyttömäärillä sekä isolla joukolla erilaisia sosioekonomisia muuttujia.

Tämä asia näyttä unohtuvan tyystin, kun arvioidaan esim. tätä YT-prosessia. Tikunnokassa ovat edelleen jotkut kouluverkkoratkaisut, joiden kustannusvaikutus on aivan toista luokkaa. Koko prosessin ajan valtuustossa vähemmistöön jääneet ovat puhuneet ”rakenteellisista ratkaisuista”.

Keskustan valtuustoryhmä on ollut valmis talouden realiteettien edessä siihen, että palvelun laatua voidaan ohentaa, mutta palvelua tulee olla saatavilla valtuuston linjaamien palveluverkkoratkaisujen mukaisesti. Saimme esimakua rakenteellisista muutoksista, kun vuoden alussa kolme nuorisotilaa pistettiin kiinni. Tätäkö nämä oppositiossa olevat valtuutetut haluavat?

Vuoden 2021 ja 2022 kuntaveroratkaisuille myöskään valtuuston ”oppositio” ei antanut tukeaan. En ole vielä saanut vastausta olisiko tämäkin välys haluttu kattaa heidän toivomillaan ”rakenteellisilla ratkaisuilla”?

Olen itse myös kunnallinen viranhaltija, Savonlinnan Taidelukion rehtori, ja pääsin siksi laskeskelemaan lukiokoulutukseen tehtäviä säästöjä YT-prosessiin liittyen. Seuraavalla tavalla lukiokoulutukseen on saatavilla 122 400€:n säästö vuositasolla. Tämä oli oma esitykseni ja se sitten jalostui vielä vertaiskollegan kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen. Tässä kirjaan vaan omia ajatuksisani olkoonkin, että lopputulos oli hyvin pitkälti samanmoinen.

Säästöesitys lukiokoulutukseen

Yhden lukiokurssin (vastaa 38 tunnin työtä) hinta voidaan laskea OVTES:n ns. ylituntipalkkion laskentakaavalla (OVTES 2:13§). Se menee näin:

OVTES:n mukaisen palkkaliitteen tehtäväkohtainen palkka (pätevän lukion lehtorin hinnoittelutunnus on 4 04 04 01 7) x 0,83 / opetusvelvollisuuus (voidaan käyttää lukua 20) x 12

Euromääräisesti tämä tarkoittaa seuraavaa;

3017,74 x 0,83 / 20 x 12 = 1502,83€ (sivukulut 0%), 1870,57€ (sivukulut 24,27%)

Tässä kurssihinnassa ei ole huomioitu OVTES:n vuosisidonnaisen lisän vaikutusta. Opettajahan saa työstään paremman korvauksen, jos hänellä on opetusvuosia riittävästi takanaan. Jatkossa esitettävä säästö on siis ”alakanttiin”, mutta suunnittelun tässä vaiheessa ei tarkempaan arvioon voida päästä.

Kun siis tähdätään vuosittain 124 220€:n säästöön. Se tarkoittaisi lukiokurssien osalta seuraavaa;

124 220 / 1870,57€ = 66,4 kurssia

Lukioiden opiskelijamäärät: Lyska 426 ja Taidelukio 264, yhteensä 690 (tilanne 21.9.2018)

Lyseon opiskelijamäärä mukainen osuus säästövelvoitteesta olisi 61,7% ja Taikkarin 38,3%, kursseina tarkoittaisi Lyskalla -41 kurssia ja taikkarilla -25,4 kurssia.

Tämän ei tarvitse kohdistua suoraan opetuksen määrää alentavana, koska lukion rehtori voi opekunnan kanssa päättää ns. lukioresurssituntien käytöstä luokkahuoneopetuksen tarpeisiin. Tätä on säädelty OVTES:ssa Osio B Liite 2 lukio 2:7§. Soveltamisohjeen mukaan lukioresurssista vähintään puolet on käytettävä luokkahuoneen ulkopuolisiin tehtäviin eli esim. Taidelukiolla tämä raja on 31 vuosiviikkotuntia, lukioresurssimme on 60 vuosiviikkotuntia.

Tässä nyt keskitytty päivälukioihin, en tunne aikuislukion tilannetta niin hyvin, että osaisin siitä sanoa mitään.

Toteutus:

Otetaan tuntikehysleikkuri käyttöön 1.8.2019. Vaikutus ulottuisi siis jo vuoden 2019 puolelle ja koko voimalla se olisi käynnissä vuosina 2020 – 2022. Lukioiden rehtorit voivat yksiköissään opettajien kanssa pohtia, helpotetaanko kurssipainetta ns. lukioresurssipäätöksen kautta. Taidelukio tulee tekemään näin ja siten opiskelijan saama opetus ei vähenny tässä esitetyn mukaisesti täysimäärisesti.

Tehostetaan varsinkin lyseon lukion opiskelijoiden innokkuutta käyttää hyväkseen Taidelukion kurssitarjotinta. Pääsääntöisesti Taidelukiolla on tarjolla kolme sarjaa pakollisia kursseja (keskikoko n. 27) ja kaksi sarjaa valtakunnallisia syventäviä kursseja (keskikoko hieman suurempi). Taidelukiolaisille tämä ”ristiinopiskelu” onnistuu paremmin osin varmaan siksi, että Taidelukion kustantama maantieteen ja biologian sekä terveystiedon opetus tapahtuu Lyseon tiloissa ao. opettajien toiveesta.

 

 

Ajatuksia eduskuntavaalin tuloksesta

Savonlinnan äänestysalueen 004 vaaliuurna. Kuva Reima Härkönen.

Valtuustoryhmän puheenjohtajana fiilikset ovat kaksijakoiset. Saimme ryhmämme jäsenen kansanedustaja Hanna Kososen jatkokaudelle. Lämpimät onnittelut Hanna! Silti Savonlinnassa menetimme lähes 2000 ääntä, suhteellisesti 9,5%. Suhteessa kuntavaaleihin tappio oli vielä suurempi. Tämä tulos on huono ja ilman Hannan loistavaa vaalityötä, tämä olisi ollut vielä synkempi tappio! Ohessa Savonlinnan kaupungin vaalitulos.

Kakkois-Suomen vaalipiirissä menetimme kaksi paikkaa ja se on iso tappio. Savonlinnan kannalta hienoa on se, että Heli Järvinen uusi kansanedustajapaikkansa. Harmittavaa on se, että muista puolueista savonlinnalaisten äänet eivät riittäneet viemään ehdokkaita eduskuntaan. Vaaleissa oli ehdolla hyviä savonlinnalaisia ehdokkaita. useasta eri puolueesta. Ohessa vaalipiirinvaalitulos.

Osa tästä tappiosta selittyy pääministeripuolueen asemalla. Pääministeripuolue joutuu eniten tulilinjalle tehdyistä päätöksistä ja osa niistä on talouden sopeuttamisen johdosta kohdistunut joko työsuhteen ehtoihin (esim. kiky) taikka säästötoimien seurauksena tulonsiirtojen tasoon tai hyvinvointipalvelujen saatavuuteen ja laatuun. Lisäksi sote-myllerrys ei ollut kunniaksi millekään hallituspuolueelle.

Lisäksi täällä paikallisesti OKL:n menettäminen kajasti varmaan äänestäjien mielissä, olkoonkin, että sektoriministerinä toimi kokoomuslainen. Riidatonta oli kuitenkin se, että pääministeri petti lupauksensa Savonlinnalle ja siksi äänestäjien reaktion ymmärtää. Lisäksi hallituksen sote-kaavailut ja Savonlinnan sairaalan kohtalo eivät natsanneet, se olisi tässä kaavailluissa sote-maakuntamallissa tarvinnut oman maakunnallisen, strategisen yhteistyöratkaisun ja sitä ei satu aikaan. Tässä on jatkossa työsarkaa!

Jatkossa Suomen keskustan tulee palata muutama piiru tasavertaisemman aluekehityksen suuntaan. Maakunnat vaativat erityistoimia ja sen aika on viimeistään nyt. Mielestäni esim. savonlinnalaisessa keskustalaisessa kunnallispolitiikassa on tehty tällaista päätöksentekoa, johon koko Keskustaa nyt kaivataan mukaan. Ehkä Sipilän hallituksen aikaansaannokset talouden sopeuttamiseksi ja velkaantumiskehityksen lopettamiseksi antavat tälle kehitykselle jakovaraa.

Onnea kaikille valituille kansanedustajille!