Kaupunginvaltuuston kokouksessa 14 § / 25.3.2019 pitämäni puheenvuoro

Itä-savon sairaanhoitopiirikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tämän tärkeän esityksen. Aluksi valtuusto äänesti asian lähettämisestä uudelleen valmisteluun ja se esitys ei onneksi menestynyt. Sen jälkeen esitettiin vielä asian hylkäämistä, mutta sekin hävisi selekin numeroin. Kaupunginvaltuusto teki vastuullisen ja oikean päätöksen.

Ohessa asiassa pitämäni puheenvuoro.

Harmittavasti Etelä-Savon maakunnassa ei ole saatu aikaan kahden sairaalan välistä, strategista yhteistyö- ja työnjakosopimusta. Meillä täällä Savonlinnassa ei ole parhaillaan mitään takeita siitä, että maakunnassa olisi jatkossakin kaksi yhteispäivystyssairaalaa. Tämä on vakava paikka meille kaikille.

Jos päätöksenteollamme vaarantaisimme Keskussairaalan olemassaolon, se olisi täysin anteeksi antamaton teko. Sairaalan kerrannaisvaikutukset ovat moninkertaiset esim. OKL:n menetykseen verrattuna. Tällaista suoneniskua Savonlinna ei tule kestämään.

Erikoissairaanhoidon ulkoistamissuunnitelmat, jotka siis edellyttävät tässä pykälässä päätettävää perussopimuksen muutoksia, vaativat nyt meiltä nopeaa päätöksentekoa. Perussopimuksen muutos laajentaa ns. rajoituslain mukaista laskentapohjaa ja saamme siten erikoissairaanhoidon lain edellyttämälle 30%:n tasolle koko Sosterin kustannuksista. Tästä on siis kyse.

On totta, että asia on edennyt kiireellä. Julkitulleiden suurempien puolueiden mallit tulevasta maakuntamalliratkaisuista nojaavat useimmat joko n. 18 alueen Suomeen tai vahvoihin peruskuntiin nojaavaan maliin. 18 alueen Suomi olisi aivan yhtä ongelmallinen meille, pitäisi löytää yhteinen sävel täällä maakunnan sisällä ja tähänhän valmiutta ei ole ollut. Vahvojen peruskuntien malli edellyttänee ainakin 50 000 asukkaan väestöpohjaa ja silloin joutuisimme hakemaan kumppania itsellemme.

Arvoisat valtuutetut. Meidän on otettava lusikka kauniisti käteen ja tehtävä KH:n esityksen mukainen perussopimuksen muutos. Tällä varmistetaan osaltamme, että ulkoistamiseen liittyvät kilpailutusasiakirjat saataisiin liikkeelle ennen kesälomia. Aina on nimittäin olemassa vaara, että rajoituslakiin tullaan tekemään tiukennuksia tai muulla tavoin hillitään näitä ymmärrettäviä ulkoistamissuunnitelmia.

Keskustan ryhmä tuo esille jo tässä vaiheessa, että mahdollisesti tehtävään ulkoistamissopimukseen sisältyvä hintariski tulee minimoida esim. sopimuksessa määriteltävillä säännöllisillä hinnantarkistuskäytänteillä. Lisäksi ns. järjestämissopimukseen liittyvät kuntaneuvottelut perustettavan yhteisyrityksen kanssa tulee käydä vahvalla poliittisella mandaatilla eli kaupungin tahtotila tulee olla muodostaa vahvan demokraattisen prosessin kautta.

Keskustan valtuustoryhmä kannattaa perussopimuksen muuttamista KH:n esittämällä tavalla.

Puheenvuoro liittyy seuraavaan KV:n päätökseen, http://dynasty.savonlinna.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20195237-14

Ajatuksia sosiaali- ja terveysuudistuksen kaatumisesta

Viimeistään 8.3.2019 aamulla kävi ilmi se, että Suomessa on hankala saada megaluokan uudistuksia lävitse poliittisesti. Tämä on nyt nähty neljän vaalikauden ajan jatkuneen sote-suunnittelun ja päätöksenteon osalta. Onko yhteiskunta tältä osin edistyksellisempi kuin esim. 1960-luvulla, jolloin suuria tunteita herättänyt peruskoulu-uudistus räpsäytettiin lävitse? Jos historiaan haluaa kurkkia vielä kauemmas, niin tehdyt maareformit 1918 – 24 olivat soteakin vahvemmin tiettyjen kansaosien iholle käyneitä. Silloin sopuun päästiin ja nämä ovat osoittautuneet koko suomalaista yhteiskuntaa hyvään suuntaan muovanneiksi uudistuksiksi.

Omia täytyy sen verran moittia, että uudistus taisi tosiaan olla liian monisäikeinen ja suuri. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen tuli oikealta mukaan valinnanvapaus ja sitä myötä sote-markkinoiden avaaminen markkinaehtoiselle toiminnalle. Täältä keskeltä puski kuviin maakuntahallinto omine kujeineen. Keskusta on jo vuosikymmenten ajan ajanut valtionhallinnon keskitettyjen vastuiden hajauttamista maakunnallisiksi. Tämä uudistus (maakunta) olisi vienyt vastuita ja tehtäviä ennen kaikkea kunnilta perustettaville, uusille maakunnille.

Suuri huoli meillä kaikilla puoluekantaan katsomatta tulisi olla siitä, millä voimin tämä harjoitus nyt saadaan maaliin? Mielestäni nykyinen hallitus olisi voinut käyttää parlamentaarista valmistelua vahvemmin mukana ja siten vastuuttaa oppositiota ja mikseipä johtavia virkamiehiä ja asiantuntijoitakin vahvemmin yhteisesti valittuun linjaan. Jospa seuraava hallitus toteuttaa tätä tällä tavoin. Toki keskustan pj. Sipilä edellisellä vaalikaudella tuki silloisen hallituksen suunnitelmia, mutta perustuslailliset esteet tulivat mutkistamaan matkaa jo silloin.

Savonlinnassa tämä selkeyttänee tilannetta. Sosterin hallituksen päättämä ja nyttemmin myös kuntayhtymävaltuuston ”siunaama” linjaus erikoissairaanhoidon ulkoistamisesta istuu hyvin muuttuneeseen tilanteeseen. Maassamme tällaista keskusteluja tullaan käymään muuallakin ja eritoten maakuntamme kaltaisilla kaksinapaisilla alueilla. Etelä-Savon maakunnassa ei olla päästy strategiseen ratkaisuun keskussairaaloiden työnjaosta. En osaa syyllisiä tässä osoittaa, koska en ole ollut näiden asioiden parissa päätöksiä suunnittelemassa tai tekemässä, mutta helppoa ratkaisua tässä ei varmaan olekaan, olisi se jo vuosikymmenten aikana tehty.

Musiikkiluokat Talvisalon ja Mertalan kouluihin

Musiikkiluokat Talvisaloon ja Mertalaan

Hyvä päätös, mutta toki ihmetyttää, miksi lautakunta jakaantui näin selvässä asiassa. Tässähän vaan korjataan muutaman vuoden takaista virhettä, joka tehtiin sivistystoimessa päätettäessä perusopetuksen profilaatioista.

Nyt myös topakkaa toimintaa sivistystoimeen asian saamiseksi maaliin eli ryhmät toimintaan syksystä 2019.

Tämähän liittyi hieman laajempaan kokonaisuuteen, jonka mukaan tulee selvittää perusopetuksen painotusten istuvuus kaupunkistrategiaan, Savonlinnassa oleviin jatkokoulutusmahdollisuuksiin ja niiden aiheuttamaan valtionosuuskertymään. Jos tätä olisi avattu lautakunnassa, uskon, että lautakunta olisi ollut kokonaisuudessaan tämän musaluokkien perustamisen takana.

Ohessa hieman taustaa näille laajemmille kokonaisuuksille.

Erityistehtävälukiot Suomessa ja erityistehtävälukiouudistus!