Aluevaalit: 1. Ehdokkaan esittely – Reima Härkönen (kesk.)

Olen ehdolla 23.1.2022 pidettävissä Etelä-Savon aluevaaleissa. Tarjoan äänestäjille käyttöön laajan osaamiseni hyvinvointialueen päätettäviksi tulevissa asioissa. Osaaminen on hankittu kunnallisissa ja kuntayhtymätasoisissa luottamustehtävissä vuosien 2001-2021 aikana. Lisäksi olen hankkinut uunituoreen sosiaali- ja terveydenhuolto-oikeuksien asiantuntemuksen suorittaessani hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon 2021. Olen siis valmis mihin tahansa tulevan Etelä-Savon hyvinvointialueen päättäjän tehtävään. Parhaillaan toimin Itä-Savon sairaanhoitopiirin (Sosteri) hallituksen puheenjohtajana. …

Aluevaalit: 1. Ehdokkaan esittely – Reima Härkönen (kesk.) Lue lisää »

Savonlinnan ja Kemin sairaaloiden turvaamiseen liittyvä substanssilakikirjaus etenee

Sanomalehti Itä-Savo uutisoi odotetun uutisen siitä, että Savonlinnan ja Kemin. sairaaloiden turvaalmisessa tarvittava substanssilain kirjaus etenee STM:n virkamiesvalmistelussa. Uutiseen pääset tästä linkistä. Tähän valmisteluun ministeriötä on patistanut Eduskunnan lausuma kesäkuulta 2021 ns. sote-lakien hyväksymisen yhteydessä. Ministeri Kiuru sekä Suomen Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainimisteri Annika Saarikko ovat jo aiemmin. tämän kirjauksen meille luvanneet. Lämmin kiitos heille tästä …

Savonlinnan ja Kemin sairaaloiden turvaamiseen liittyvä substanssilakikirjaus etenee Lue lisää »

Aluevaalit: 6. Reima Härkösen (kesk.) ajatuksia Etelä-Savon hyvinvointialueen pelastustoimeen liittyen

Etelä-Savon hyvinvointialueen tulevaa pelastustoimea säätelee Laki pelastustoimen järjestämisestä (613/2021). Olen perannut kyseisen lain ja sen keskeisimmän sisällön tähän artikkeliin. Omaa toimintaani Etelä-Savon hyvinvointialueen sotepalveluiden järjestämiseen liittyen ohjaavat seuraavat tavoitteet ja periaatteet: Etelä-Savon hyvinvointialueen pelastustoimen järjestämisessä on jo satu palautetta sote-ministeriryhmän maakuntakiertueella, että alueemme valmistelu on edennyt hienosti. Etelä-Savon vesistöjen rikkoman infrastruktuuri, pitkät etäisyydet, vahvat teollisuuskeskittymät ja …

Aluevaalit: 6. Reima Härkösen (kesk.) ajatuksia Etelä-Savon hyvinvointialueen pelastustoimeen liittyen Lue lisää »

Aluevaalit 5: Reima Härkösen (kesk.) ajatuksia hyvinvointialueeseen liittyen

Etelä-Savon hyvinvointialuetta säätelee Laki hyvinvointialueesta (611/2021) Olen perannut kyseisen lain ja sen keskeisimmän sisällön tähän artikkeliin. Tämä laki ei ole luonteeltaan niin ”poliitinen” kuin kotisivuillani tähän teemaan perkaamani muut lait. Koska olen ehdolla Etelä-Savon aluevaltuustoon laki on tunnettava kuin omat taskut. Tämän lain eetos on hyvin lähellä kuntalakia (410/2015). 1 luku – Yleiset säädökset 1§ …

Aluevaalit 5: Reima Härkösen (kesk.) ajatuksia hyvinvointialueeseen liittyen Lue lisää »

Aluevaalit: 4. Reima Härkösen (kesk.) ajatuksia Etelä-Savon hyvinvointialueen rahoitukseen liittyen

Etelä-Savon hyvinvointialueen tulevaa rahoitusta säätelee Laki hyvinvointialueiden rahoituksesta (617/2021). Olen perannut kyseisen lain ja sen keskeisimmän sisällön tähän artikkeliin. Omaa toimintaani Etelä-Savon hyvinvointialueen sotepalveluiden järjestämiseen liittyen ohjaavat seuraavat tavoitteet ja periaatteet Lain perusteet ovat sinällään hyvät eli rahoitus määräytyy laskennallisesti siten, että terveydenhuollon, vanhustenhuollon ja sosiaalihuollon perushinnat kerrotaan Etelä-Savon palvelutarvekertoimilla ja Etelä-Savon asukasmäärällä. Piru piilee …

Aluevaalit: 4. Reima Härkösen (kesk.) ajatuksia Etelä-Savon hyvinvointialueen rahoitukseen liittyen Lue lisää »

Aluevaalit: 3. Reima Härkösen (kesk.) ajatuksia ns. sote-uudistuksen ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta

Koko historiallisen laajan sote-uudistuksen voimaanpanosta on säädetty erillinen laki Laki sosiaali- ja tervedyenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpnaosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021). Olen perannut kyseisen lain ja sen keskeisimmän sisällön tähän artikkeliin. Omaa toimintaani Etelä-Savon hyvinvointialueen sotepalveluiden järjestämiseen liittyen ohjaavat seuraavat tavoitteet ja periaatteet Lain 6 §:ssä säädellään maakuntajaosta. Sote-uudistukseen liittyneen lausuntokierroksen aikana …

Aluevaalit: 3. Reima Härkösen (kesk.) ajatuksia ns. sote-uudistuksen ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta Lue lisää »

Aluevaalit. 2. Reima Härkösen (kesk.) ajatuksia Etelä-Savon hyvinvointialueeseen liittyen – sotepalveluiden järjestäminen

Etelä-Savon hyvinvointialueen toimintaa sote-palveluiden järestämisessä säätelee laki sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021). Olen perannut kyseisen lain ja sen keskeisimmän sisällön tähän artikkeliin. Omaa toimintaani Etelä-Savon hyvinvointialueen sotepalveluiden järjestämiseen liittyen ohjaavat seuraavat tavoitteet ja periaatteet Etelä-savon hyvinvointialueen on tuotettava alueellaan palvelut yhdenvertaisesti, yhteen sovitettuina palvelukokonaisuuksina niin, että ne huomioivat hyvinvointialueen väestön tarpeet. Etelä-Savon hyvinvointialueelle ei voi …

Aluevaalit. 2. Reima Härkösen (kesk.) ajatuksia Etelä-Savon hyvinvointialueeseen liittyen – sotepalveluiden järjestäminen Lue lisää »

Sosterin talousarvio vuodelle 2022

Sosterin kuntayhtymähallitus käsitteli kokouksessaan ti 30.11.2021 vuoden 2022 talousarviota. Nyt päätetyssä talousarviossa kuntalaskutus asettui 161,7 miljoonaa euroon, josta Savonlinnan kaupungin osuus on 146,5 M€, kts. taulukko. Alkuperäinen, keväällä 2021 tehty raami tälle oli 5M€:a suurempi.  Muut Sosterin jäsenkunnat eivät olleet esittäneet Sosterille vastaavia säästö- tai sopeutustavoitteita. Esitys menee seuraavaksi kuntayhtymävaltuuston käsittelyyn 13.12.2021. Talousarvioon 2022 sisältyy …

Sosterin talousarvio vuodelle 2022 Lue lisää »

Kuntaministeri Sirpa Paateron (sd) tapaaminen Etelä-Savon hyvinvointialueen valmisteluun liittyen

To 10.11. kävin Sosterin ky-hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa tapaamassa kuntaministeri Sirpa Paateroa. Esitin kysymyksen ja toiveen siitä, että hyvinvointialueen rahoituksesta annetun lain 14§:n määrittelemistä tarvekertoimien tarvetekijöistä puuttuu kausiasukkaiden tuoma rasitus esim. Etelä-Savon hyvinvointialueelle. Sehän ei riitä, että kiireellinen hoito laskutetaan hoidettavan kotikunnalta, valmiuttta tulee pitää yllä joka tapauksessa. Ministeri lupasi viedä asiaa eteenpäin, mutta sen suurempaa …

Kuntaministeri Sirpa Paateron (sd) tapaaminen Etelä-Savon hyvinvointialueen valmisteluun liittyen Lue lisää »

Sosterin kuntayhtymähallituksen vaalista ja tulevista haasteista

Eija Stenberg (sd) kirjoitti sanomalehti Itä-Savoon (8.11.2021) Sosterin kuntayhtymähallituksen puheenjohtajiston vaalista. Vaalista voisi puhua paljonkin, mutta tässä riittänee todeta se, että valinta on nyt kaiken farssin jälkeen laillinen. Edelleen voidaan toki kysyä sen oikeellisuuden perään, koska poliittisten ryhmittymien kesällä -21 tekemää sopimusta ei noudatettu ja tästä kärsi eniten Kansallinen Kokoomus rp. Olin esittänyt useassa yhteydessä …

Sosterin kuntayhtymähallituksen vaalista ja tulevista haasteista Lue lisää »

Reima Härkönen (kesk.) valittiin Sosterin kuntayhtymähallituksen puheenjohtajaksi 2.11.2021

Sosterin kuntayhtymävaltuusto valitsi minut Sosterin kuntayhtymähallituksen puheenjohtajksi 2.11.2021. Vaali käytiin suhteellisena ja keskustan valtuustoryhmän jättämässä listassa olin ensimmäisellä ja Lauri Niiranen (kesk.) toisella ehdokassijalla. Tämä lista sai suoritetussa vaalissa enemmistön äänistä ja siten minut valittiin vertausluvulla 15,5 puheenjohtajaksi. I varapuheenjohtajaksi valittiin Aila Makkonen (sd.), vertausluku 14,5 ja II varapuheenjohtajaksi Lauri Niiranen (kesk.) vertausluku 7,75. Puheenjohtajisto …

Reima Härkönen (kesk.) valittiin Sosterin kuntayhtymähallituksen puheenjohtajaksi 2.11.2021 Lue lisää »

Missä mennään Etelä-Savon hyvinvointialueen synnyttämisen osalta?

Kirjaan tähän blogikirjoitukseeni ajatuksia Etelä-Savon hyvinvointialueen muodostumiseen liittyneistä vaiheista. Nythän ollaan tilanteessa, että väliaikainen valmistelutoimielin on järjestäytynyt ja aloittanut työnsä. Samaan aikaan lakkaavat organisaatiot (esim. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, tutummin Sosteri) jatkavat omia lakisääteisiä tehtäviään. Sosterin uusi hallitus kokoontuu muuten ti 13.10.2021 ensimmäiseen kokoukseensa. Paljon siis palloja samaan aikaan ilmassa. Retrospektiivisesti taaksepäin katsomalla voin aika suurella …

Missä mennään Etelä-Savon hyvinvointialueen synnyttämisen osalta? Lue lisää »

Sosterin kuntayhtymähallitukselle selkeä omistajaohjaustoimeksianto Savonlinnan kaupungilta

Kuntalaissa (410/2015) on omistajaohjausta säätelevä pykälä 46 §. Omistajaohjaus tarkoittaa sen mukaan toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Kuntalain valmisteluasiakirjoissa korostetaan sitä, että ohjauksen kohteena olevan yhteisön tulee ottaa toiminnassaan huomioon omistajansa ilmaisema tahto ja tavoitteet. Edelleen korostetaan, että ohjauksen kohteena olevan yhteisön toimintaa koskeva erityislainsäädäntökään ei …

Sosterin kuntayhtymähallitukselle selkeä omistajaohjaustoimeksianto Savonlinnan kaupungilta Lue lisää »

Joroinen – 390 vuotta

Joroisten lehti pyysi kirjoittamaan hieman ajankuvausta Joroisten seurakunnan perustamisen tiimoilta. Seurakuntahan perustettiin vuonna 1631. Ohessa tämä kirjoitus, joka julkaisitiin JL:ssä 17.6.2021. Joroisten seurakunta perustettiin 390 vuotta sitten. Tapahtuma lienee saanut alkusysäyksen siitä, että kuningas Kustaa II Adolf oli harmitellut Turun ja Viipurin piispojen valtakirjoissa sitä, että Suomen seurakunnat olivat liian laajoja. Alamaiset eivät päässeet kuulemaan …

Joroinen – 390 vuotta Lue lisää »

Etelä-Savon hyvinvointilalueen vapaaehtoinen suunnittelutyö etenee

Maan hallituksen tahtotilahan oli sijoittaa Savonlinnan kaupunki ja muut Itä-Savon kunnat tulevan Etelä-Savon hyvinvointialueeseen. Tämän johdosta tammikuussa 2021 Savonlinna sai nimettyä edustajat vapaaehtoiseen hyvinvointialueen neuvotteluhin, joita oli jo käyty hetken aikaa. Itse olen toinen näistä neuvottelijoista. Kokouksia on pidetty helmi-, huhti- ja kesäkuussa. Eilen (8.6.2021) pidetyssä ohjausryhmän kokouksessa kuultiin Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkisen ehdotus väliaikaisen …

Etelä-Savon hyvinvointilalueen vapaaehtoinen suunnittelutyö etenee Lue lisää »

Savonlinnan kaupunginhallituksen vaalista vielä kerran

Seija Puputti (liik.) kirjoitti sanomalehti Itä-Savossa kaupunginvaltuuston 24.5.2021 toteuttamaan kaupunginhallitukseen vaaliin liittyen. Kirjoituksessa tuotiin esille ajatuksia siitä, että hallinto- ja kuntalain periaatteita ei olisi vaalin suhteen noudatettu. Kirjoituksesta oli unohtunut kuitenkin muutama asia, jotka on syytä tuoda tässä yhteydessä esille. Kutien toimintaa säätelevän kuntalain 32.1 §:ssä säädetään, että toimielimen toimikausi on valtuustokausi, ellei valtuusto päätä …

Savonlinnan kaupunginhallituksen vaalista vielä kerran Lue lisää »

Savonlinnan kaupunginvaltuusto palautti sille kuuluvaa päätösvaltaa kokouksessaan 24.5.2021.

Savonlinnan kaupunginhallituksen toiminta on ollut viimeisen vuoden ajan vähän mitä sattuu. Kaupunginhallitukseen on muodostunut yksinkertainen enemmistö, jonka toiminta on ajoittain vähät välittänyt hallinto- tai kuntalainsäädännön säännöksistä tai niiden periaatteista. Kokouksessaan 24.5. Savonlinnan kaupunginvaltuusto päätti palauttaa kaupunginhallituksen valtuustolta ottamaa päätösvaltaa itselleen. Tämä on kunnallisen demokratian kannalta erinomainen asia. Aluksi valtuusto otti käsiteltäväkseen valtuuston puheenjohtajiston vaalin. KH …

Savonlinnan kaupunginvaltuusto palautti sille kuuluvaa päätösvaltaa kokouksessaan 24.5.2021. Lue lisää »

Soteuudistus läpäisi perustuslakivaliokunnan seulan

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt perustuslakivaliokunnan lausunnon hallituksen esitykseen ns. sote-uudistuspakettiin liittyen. Perustuslakivaliokunnan lausunto valmistui 21.5.2021, pääset tutustumaan siihen tästä linkistä, PeVL 17/2021 vp Savonlinnan seudulla oli aika paljon keskustelua, jopa toiveita siitä, että tämä Sanna Marinin hallituksen ajama uudistus torppaisi tähän vaiheeseen eli uudistuksen keskeisimmät rakenteet olisi todettu Suomen perustuslain (731/1999) vastaisiksi. Valiokunnan …

Soteuudistus läpäisi perustuslakivaliokunnan seulan Lue lisää »

Valtakunnallinen musiikkilukiopäivä Savonlinnassa 17.5.2021

Opetus- ja kulttuuriministeri päätti lokakuussa 2017 lukiokoulutuksen erityistehtävistä. Musiikin erityistehtävä annettiin 13 lukiolle ja näiden järjestämisluvissa rahoituksen perusteena on yhteensä 1820 opiskelijapaikkaa. Keskimäärin siis n. 610 opiskelijaa aloittaa musiikkilukion opiskelijana vuosittain. Suomen musiikkilukiot järjestävät parin vuoden välein musiikkilukiopäivät. Musiikkilukiopäivien aikana pyritään saattamaan eri puolilla maata opiskelevat musiikkilukiolaiset tekemisiin toistensa kanssa. Musiikkilukiot ovat vahvasti verkostoituneita keskenään. …

Valtakunnallinen musiikkilukiopäivä Savonlinnassa 17.5.2021 Lue lisää »

Tallisaaren Musta pässi sai lakkinsa vapun kunniaksi

Tallisaaren Mustan pässin lakitusperinne jatkui koronavirustilanteesta huolimatta Vuonna 2018 Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Savonlinnan kampusjärjestö toivoi paikallisten kansalaisvaikuttajien kanssa, että Savonlinnan Taidelukio ottaisi vastatakseen Tallisaaren Mustan pässin lakitusperinteen jatkosta. Savonlinnan Taidelukiossa ja sen opiskelijakunnassa tämä pyyntö otettiin ilolla vastaan. Siitä huokui vahva arvostus Savonlinnan Taidelukiota kohtaan, joka on muuten maan vanhin lukiokoulutuksessa erityistehtävän saanut lukio. Alusta …

Tallisaaren Musta pässi sai lakkinsa vapun kunniaksi Lue lisää »

Pääluottamusmies Petri Lajuselle Taita Me -hankkeeseen liittyen

Sanomalehti Itä-Savossa oli jokunen aika sitten pääluottamusmies Petri Lajusen mielipidekirjoitus ja siihen tehty vastine Taitava Me -hankkeen toimijoilta. Petri Lajunen paheksui kirjoituksessaan tämän hankkeen uusinta aktivointityöpajaa, paikallisopaskampanjaa. Tässä työpajassahan ammattioppaat ohjaavat pajaan hakeutuneita nuoria ja tätä oppia sitten kokeillaan käytännössä ohjaajan tuella ja valvonnan alla. Kiinnitimme Lajusen kirjoituksesta huomioni oheiseen lauseeseen: Lehtijutussa kuvatut tehtävät ja …

Pääluottamusmies Petri Lajuselle Taita Me -hankkeeseen liittyen Lue lisää »

5G-verkon rakentamishanke Itä-Suomessa

Vuosi sitten Keskustan Savonlinnan kunnallisjärjestö ja valtuustoryhmä tekivät kuntalaisaloitteen (voit lukea koko aloitteen tästä linkistä) mobiiliverkkojen rakentamishankkeisiin liittyen (5G). Aloitteessamme nostimme esiin mm. seuraavaa.; Savonlinnan kaupunki, asumisväljyyttä ja asumisen mukavuutta tarjoavana kuntana hyötyisi paljon mobiiliverkkojen nopeuden ja häiriöttömyyden kasvattamisesta. Jatkuvasti kysyntää kasvattaneet suoratoisto- ja pelisovellukset ovat jo niin suuri osa ihmisten ajankäyttöä, että niiden häiriötön …

5G-verkon rakentamishanke Itä-Suomessa Lue lisää »

Savonlinnan kaupungin tilinpäätöksen ylijäämä +22 M€

Savonlinnan kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös on komeaa luettavaa. Tilinpäätös osoittaa ylijäämää peräti +22 miljoonaa euroa. Suuri kiitos tästä kuuluu valtiovallalle, joka on rientänyt paikkaamaan koronavirustilanteesta johtuvaa verotuloalenemaa. Näiden toimien kustannusvaikutus on ollut n. 8,4 M€. Lisäksi Savonlinnalle myönnettiin harkinnanvarainen 2,2 M€:n valtionosuuskorotus peruspalveluiden valtionosuuteen. Nöyrä kiitos tällaisesta kuntatalouden tukemisesta! Edellä mainitut toimet eivät toki näin …

Savonlinnan kaupungin tilinpäätöksen ylijäämä +22 M€ Lue lisää »

Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto, pääaineena hallinto-oikeus

Jatkuvasti puhutaan elinikäisestä oppimisesta ja siitä, kuinka tärkeää on ammatillista osaamisen päivitäminen ja mahdollisesti myös monipuolistaminen. Itse hurahdin tämän muutama vuosi sitten ja hakeuduin Itä-Suomen yliopistoon oikeustieteiden laitokselle opiskelemaan hallintotieteitä. Pääaineeksi valikoitui hallinto-oikeus. Aluksi suoritin yleiset oikeusjärjestysopinnot, joita en voi kuin suositella julkishallinnossa työskenteleville. Julkishallinnon lisäksi niihin sisältyi toki paljon myös yksityisoikeudellisia oikeusaloja rikos- ja …

Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto, pääaineena hallinto-oikeus Lue lisää »

Sitotumista sairaalamme puolesta

Savonlinnan keskussairaalan tulevaisuus on nyt eduskunnan käsissä. Sote-lakiesityksessä oleva määräaikaisuus tulee muuttaa eduskuntakäsittelyssä toistaiseksi voimassaolevaksi ja hyvinvointialuetta velvoittavaksi. Lisäksi sairaalan tarvitsema lisärahoitus tulee varmistaa pysyvillä rahoituselementeillä. Nämä ovat tärkeimmät edellytykset sairaalamme turvaamiseksi. Toteutuakseen ne vaativat eritoten sdp:n ja Krista Kiurun myötävaikutusta, keskustalle nämä ovat olleet täysin selviä asioita jo kauan. Näihin tavoitteisiin ovat lisäksi yhtyneet …

Sitotumista sairaalamme puolesta Lue lisää »

Selityspyyntö osalle Savonlinnan kaupunginhallituksen jäsenistä

Savonlinnan kaupunginhallitus teki hyvän ja tarpeellisen päätöksen ma 22.2.2021 pyytäessään selityksen ns. muistio-asiassa kuudelta kh:n jäseneltä. Sanomalehti It-Savo uutisoi seuraavasti aiheesta. Artikkelista puuttuu osa päätöksestä ja nappaan sen kokonaisuudessaan tähän alle. Huomioarvoista siinä on se, että keskustan valtuutoryhmä pyysi samaista selitystä silloisen jäsenen Sanna Metsälän toiminnasta Kuntaliiton suuntaan. Tätä selitystä ei koskaan saatu. Nyt se …

Selityspyyntö osalle Savonlinnan kaupunginhallituksen jäsenistä Lue lisää »

Hyväksytty oikaisuvaatimus 15.2.2021 ja omistajaohjauksen tarve – Sosterin uusi, kovapalkkainen hallintovirka

Savonlinnan kaupunginhallitus hyväksyi minun ja Jouni Koskelan (kd.) jättämän oikaisuvaatimuksen liittyen Sosterissa täytettävänä olevaan uuteen, kovapalkkaiseen virkaan liittyen. Oikaisuvaatimuksemme löytyy tästä linkistä. Olin jo aiemmin pitänyt asiaa esillä lähinnä omistajaohjauksen tarpeellisuuden näkökulmasta, ohessa blogikirjoitukseni aiheesta. Perustelimme vaatimustamme tarkoituksenmukaisuussyillä. Sosterin tulee löytää säästöjä toiminnastaan, kuten suurin omistaja Savonlinnan kaupunki on omassa talousarvio-ja taloussuunnitelmakäsitellyssään yksimielisesti esittänyt. Tällaiseen …

Hyväksytty oikaisuvaatimus 15.2.2021 ja omistajaohjauksen tarve – Sosterin uusi, kovapalkkainen hallintovirka Lue lisää »

Selvitys Savonlinnan kaupunginjohtajan luottamusprosessista – käsitellään kaupunginhallituksessa 21.2.2021

Savonlinnan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 22.2.2021 selvitystä kaupunginjohtajan luottamusprosessista (asianumero 72). Kuntalaiset muistanevat tämän asian ehkä parhaiten siitä, että KH teki päätöksen jakamatta kaikille päätöksentekoon osallistuneille päätöksen pohjalla ollutta ns. arviointimuistiota. Silloin laajalla rintamalla esitettiin väitteitä koko prosessin lainmukaisuudesta. Kirjoitin tästä aiheesta blogissani, katso kirjoitus tästä linkistä. Nyt esityslistalla oleva selvitys osoittaa kiistatta, että nämä väitteet …

Selvitys Savonlinnan kaupunginjohtajan luottamusprosessista – käsitellään kaupunginhallituksessa 21.2.2021 Lue lisää »

Etelä-Savon sote-uudistuksen ohjausryhmän kokous 2.2.2021

Osallistuin yhdessä Savonlinnan kaupunginvaltuuston pj. Anna-Kristiina Mikkosen (sd.) ja kaupunginjohtaja Janne Laineen kanssa Etelä-Savon sote-uudistuksen ohjausryhmän kokoukseen 2.2.2021. Ohessa kokouksesta julkaistu tiedote. Etelä-Savon hyvinvointialueen suunnittelu lähti suotuisasti käyntiin, tästä on hyvä jatkaa. Tiedote: Julkaistu 3.2.2021 Etelä-Savon sote-uudistuksen ohjausryhmä kokoontui (2.2.) linjaamaan maakunnan tulevaisuutta. Alueen päättäjistä ja hyvinvointialueeseen yhdistyvien organisaatioiden edustajista koostuva ohjausryhmä keskusteli laajasti ja …

Etelä-Savon sote-uudistuksen ohjausryhmän kokous 2.2.2021 Lue lisää »